Ресурсбук Инвестиции. Посредници
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 165
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Инвестиции. Посредници 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
Инвестиции 
Инвестиционен посредник 
Консултанти 

  Фирми фаворити от раздел Инвестиции. Посредници  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Най-големите работодатели в България   На карта 
Индекс на най-големите работодатели в България. 1. НК железопътна инфраструктура - управител на железопътната инфраструктура в страната. 2. Български пощи ЕАД - националната пощенска служба на България. 3. Мини Марица изток ЕАД - добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”. 4. БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - превоз напътници. 5. Арсенал АД - производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, барути, капсули, пиротехнически изделия, твърдосплавни инструменти и др. 6. АЕЦ Козлодуй - атомна централа, която обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. 7. БДЖ Товарни превози ЕООД - железопътни транспортни услуги. 8. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на България. 9. Билла България ЕООД - търговска верига за хранителни стоки. 10. Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри Сентър - ИТ услуги по поддръжка ...
Регистриран: 12/04/22 Посещения: 2051 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Инвестиционни посредници в България   На карта 
Индекс на инвестиционните посредници в България. Основните дейности на Инвестиционните посредници са посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми. Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ изчислява четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT. Централен депозитар - съгласно нормативните актове в страната ЦД трябва да организира надеждна система за: - Регистриране на безналичните ценни книжа - Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества - Поддържане на регистър на сделките с ценни книжа ...
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 4473 Гласували: 2 Оценка: 5.50     Запомни в моя колекция  

Експат Асет Мениджмънт   На карта 
Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е лидер в доверителното управление на инвестиционни спестовни сметки у нас. Нашата изключителна международна свързаност и достъп до глобалните пазари ни дава възможност да предоставяме услуга по персонализирано управление на личните спестявания, уникална за България по обхват и качество. Нашият екип от професионалисти с опит и образование от държави в Северна Америка, Европа и Азия управлява индивидуални портфейли на физически и юридически лица от над 35 държави, три договорни фонда с фокус върху световните пазари, семейство от борсово търгувани фондове върху индекси на акции от ЦИЕ, фонд за инвестиции в произведения на изкуството, както и фонд, следващ цената на златото. Експат Капитал е член на Американската тъгровска камара и на Българския форум на бизнес лидерите, а Експат Асет Мениджмънт е член на Българската асоциация на управляващите дружества.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 152 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ТЕХ КОНСУЛТ ЕООД   На карта 
консултантски услуги за машини, материали и консумативи за реклама
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 243 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Стоян Петров - психолог   На карта 
Кабинет за психологическо консултиране
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 281 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Нове Холдинг   На карта 
През 1991 г. Васил Божков регистрира основната си фирма „Нове Холдинг“, в която е най-голям акционер и от 2005 г. – председател на Съвета на директорите.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 308 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ANC ltd   На карта 
ANC ltd. предлага на своите клиенти бизнес и счетоводни услуги и консултации, аутсорсинг на контактни центрове и много други услуги. За повече информация, моля посетете страницата ни - www.anc.bg или се обадете на телефон 02 423 4632.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 650 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), извършване на строежи и подобрения с предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 45U / UNIP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100017067 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175035062 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 10.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1006 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Юнайтед пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набиране чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 5U7 / UNTD Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100095063 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175147403 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 777 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ХипоКапитал АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания. Борсов код: 6H1 / HCAP Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100020061 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 131552072 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 65 000 Номинал на 1 акция 10.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 759 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Хелт енд уелнес АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4H8 / HWELL Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100110060 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175130852 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 4 460 148 Номинал на 1 акция 10.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1012 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти. Борсов код: 6F4 / FFI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100057063 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 126722797 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 809 740 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: л. "Градска болница" 1, ет.1, офис 1
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 769 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Фонд имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набираните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/ или последващата им продажба. Борсов код: 6BMA / BMREIT Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100036042 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131112183 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 23 394 706 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 751 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Фонд за инвестиции в недвижими имоти   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти/секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения на тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: RRH / FINI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100020079 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175242367 Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 792 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Фонд за енергетика и енергийни икономии   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на емисии, ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания/секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания както и /или извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизация на вземанията. Борсов код: 6EE / FEEI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100026068 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 175050274 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 4 454 126 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 726 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни кника, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем; лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 6F3 / FPP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100042057 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131457471 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 33 145 400 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 869 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Улпина АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/, покупко продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажба и/или секюритизацията на вземания. Борсов код: UPY / UPY Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100038071 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 175276565 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 639 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Уеб Медия Груп АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Научни и технологически услуги и свързаните с тях компютърен софтуер и хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, информационни услуги, рекламна дейност. Борсов код: 45W / WWW Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100017059 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 131387286 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 840 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 897 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Турин Имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти. Борсов код: TPS / TPS Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100083077 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175349419 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 624 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Трансинвестмънт АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез предлагане на ценни книжа в покупка, придобиване или управление на вземания и съвкупности, включително съвкупности от вземания по потребителски кредити. Борсов код: 6TR / TRINV Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100062055 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 131478818 Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 705 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6SB / SBPF Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100041067 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 148031273 Принадлежност към индекс: BG REIT, Общ брой акции 10 580 000 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: район р-н Одесос
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 686 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Сток плюс АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти, проектиране, строителство и други съпътстващи дейности, отдаване под наем и управление на недвижими имоти. Борсов код: SW3 / STOKP Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100079075 Сектор: Бизнес услуги БУЛСТАТ: 175356940 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 4 809 450 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 651 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Статус имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им. Борсов код: 6ST / STREIT Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100062063 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175085923 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 719 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Софарма Билдингс АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4OX / 4OX Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100084075 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175346309 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 649 990 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: жк. Комплекс Софарма Бизнес Тауърс, ул. "Лъчезар Станчев" №5, бл. А, ет. 20
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 632 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Солид Инвест АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или последващата им продажба. Борсов код: 6SI / SOLID Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100079067 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175099505 Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 630 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Сити Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4OY / CITIP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100074076 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175264350 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 300 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 595 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Сердика Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, които са набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6SR / SDPRO Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100112066 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175187173 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.0
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 706 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

СИИ Имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Борсов код: 5CG / CEEP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100006060 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175006705 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 636 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Руен Холдинг АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизация по реда на гл.8 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия срещу инвестиционни бонове; управление и продажба на тези акции; инвестиране в ценни книжа на други емитенти. Борсов код: 5R9 / HRU Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100024980 Сектор: Холдинги БУЛСТАТ: 109050379 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 301 255 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 728 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба. Борсов код: RPR / RPR Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100026076 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175234826 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 616 250 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 706 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Риъл Булленд АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаването им под наем, лизинг, аренда и продажбата им. Борсов код: RBL / RBL Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100006136 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 202442058 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 500 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 541 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Ризърв кепитал АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания Борсов код: R8I / R8I Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100021127 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 202313818 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 680 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 165 Брой страници: 6 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google