Ресурсбук Инвестиции
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 80
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Инвестиции 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Инвестиции  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Най-големите работодатели в България   На карта 
Индекс на най-големите работодатели в България. 1. НК железопътна инфраструктура - управител на железопътната инфраструктура в страната. 2. Български пощи ЕАД - националната пощенска служба на България. 3. Мини Марица изток ЕАД - добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”. 4. БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - превоз напътници. 5. Арсенал АД - производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, барути, капсули, пиротехнически изделия, твърдосплавни инструменти и др. 6. АЕЦ Козлодуй - атомна централа, която обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. 7. БДЖ Товарни превози ЕООД - железопътни транспортни услуги. 8. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на България. 9. Билла България ЕООД - търговска верига за хранителни стоки. 10. Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри Сентър - ИТ услуги по поддръжка ...
Регистриран: 24/04/20 Посещения: 1373 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АГРОПРОМПРОЕКТ   На карта 
Фирмата извършва всички дейности, свързани с инвестиции в областта на селското стопанство и хранително- вкусовата промишленост.
Регистриран: 06/02/20 Посещения: 273 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АРККОНА ООД   На карта 
Стратегически проучвания, комплексно проектиране, управление на инвестиции, лицензирани оценители.
Регистриран: 24/05/17 Посещения: 313 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД   На карта 
"Корпорация за технологии и иновации" АД е публично акционерно холдингово дружество, регистрирано по Българското законодателство. Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса с борсов код 5T3. Дружествата в които Корпорацията притежава пряко или непряко повече от 25% от капитала са 24. Холдингът притежава мажоритарни пакети от акции в 3 публични дъщерни дружества, каквито са „Оптела" АД, „Орфей Клуб Уелнес" АД и „Атлас Финанс" АД, чийто акции също се търгуват на Българска фондова борса. Седалището и адресът на управление са: град Пловдив, бул. „Хр. Ботев" №27А. "Корпорация за технологии и иновации" АД е с едностепенна система на управление.
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 242 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Euroclub22 Ltd   На карта 
Trust, Global Trade, Exchange Instrument, Investment
Регистриран: 01/05/07 Посещения: 204 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЕЛАНА Инвестмънт   На карта 
ЕЛАНА Инвестмънт предлага консултантски услуги за разработване на проекти на бизнеса и публични администрации при кандидатстване по Структурните фондове на ЕС
Регистриран: 10/06/13 Посещения: 234 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

V Consulting - изготвяме бизнес планове   На карта 
Професионалният начин за представяне на всяка бизнес идея е под формата на бизнес план, независимо от това за кого е предназначен - за Вас като Управител, за собствениците, за инвеститор или за финансираща организация. Изготвянето на бизнес план може да се окаже лесна или не чак толкова лесна задача с оглед на Вашата подготовка и наличие на време. Ето защо ние от V Consulting предлагаме различни ценови решения за изготвяне на бизнес план.
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 223 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Адванс Терафонд АДСИЦ   На карта 
Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Общ брой акции 85 110 091 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 34 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Инвестиционна Компания Галата АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност и др., както и всяка друга дейност, разрешена от закона. Борсов код: GTH / GTH Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100035135 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 202780647 Принадлежност към индекс: BG TR30, Общ брой акции 68 571 234 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Георги Стаматов № 1
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 232 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Софарма имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6S6 / SFI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100031068 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175059266 Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40 Общ брой акции 18 087 245 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: София 1756, жк. Комплекс Софарма Бизнес Тауърс, ул. "Лъчезар Станчев" №5, бл. А, ет. 20
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 87 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 5BU / BREF Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100001053 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131350366 Принадлежност към индекс: BG TR30, Sofix, BGBX 40, BG REIT Общ брой акции 20 150 000 Номинал на 1 акция 3.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 164 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Ексклузив Пропърти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 5EX / EXPRO Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100083069 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175135689 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 9 452 340 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: кв. Изток, ул. Николай Хайтов № 2, вх. Г, ет. 8, ап. 27
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 237 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Агро финанс АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел доставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6AG / AGROF Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100039061 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175038005 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 32 219 708 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 300 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Агроенерджи Инвест-АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 6A7 / ALOFMI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100025060 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175048939 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 27 961 916 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 16/01/20 Посещения: 251 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Алфа Пропърти 1 АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Борсов код: 6AL / ALPR1 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100059069 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175108254 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 160 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Агроенерджи АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: AS5 / AS5 Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100031084 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 200087788 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 18 500 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 223 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Арко Тауърс АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/ или последващата им продажба. Борсов код: 5SV / SING Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100017075 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175240206 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 682 500 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 174 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Актив Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 5AX / AKTIV Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100003059 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 115869689 Принадлежност към индекс: BG REIT Общ брой акции 2 192 011 Номинал на 1 акция 9.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 162 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Арома Риъл Естейт АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Стопанисване и управление на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти и др. Борсов код: AA8 / AA8 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100030110 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 201811068 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 3 098 360 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Кирил Благоев № 12;
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 81 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Алфа Пропърти 1 АДСИЦ /в ликвидация/   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Борсов код: 6AL / ALPR1 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100059069 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175108254 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 103 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Балканика имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управлене, отдаването им под наем, лизинг или аренди и/или последващата им продажба. Борсов код: BD2 / BD2 Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100041083 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175449615 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 135 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти / секюритизация на недвижими имоти / посредством покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти , извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг и /или продажбата им. Борсов код: 6B4 / BSEA Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100028064 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175060449 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 20 930 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 209 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: BLC / BLC Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100072070 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175323352 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 65 000 Номинал на 1 акция 10.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 127 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Булгари Резерв Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 1BG / 1BG Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100146072 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175370648 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 111 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Борсов код: 6B5 / BIG Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100047056 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131423120 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 107 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Булленд инвестмънтс АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Борсов код: 5BD / LAND Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100067054 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131471738 Принадлежност към индекс: BG REIT, Общ брой акции 13 017 889 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 26/08/16 Посещения: 101 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Български фонд за дялово инвестиране АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Борсов код: BPT / BPT Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100001129 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 201814769 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 050 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 114 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Валор Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средстава, набирани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупката на право на собственост и други вещни права недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения по тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: VPC / VPC Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100013108 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 201089598 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 90 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ /в ликвидация/   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: GEA / GLOBEX Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100029070 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175260931 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 95 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Гоце Делчев-Табак АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни в страната и чужбина; външно-търговска дейност с тютюни, хотелиерство, търговия с препарати за растителна защита, производствени и търговски услуги. Борсов код: 4GD / GDBT Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11GOGOAT17 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 811155180 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 962 120 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Царица Йоанна 12
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 246 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 80 Брой страници: 3 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google