Ресурсбук Инвестиции. Посредници
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 166
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Инвестиции. Посредници 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
Инвестиции 
Инвестиционен посредник 
Консултанти 

  Фирми фаворити от раздел Инвестиции. Посредници  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Най-големите работодатели в България   На карта 
Индекс на най-големите работодатели в България. 1. НК железопътна инфраструктура - управител на железопътната инфраструктура в страната. 2. Български пощи ЕАД - националната пощенска служба на България. 3. Мини Марица изток ЕАД - добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”. 4. БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - превоз напътници. 5. Арсенал АД - производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, барути, капсули, пиротехнически изделия, твърдосплавни инструменти и др. 6. АЕЦ Козлодуй - атомна централа, която обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. 7. БДЖ Товарни превози ЕООД - железопътни транспортни услуги. 8. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на България. 9. Билла България ЕООД - търговска верига за хранителни стоки. 10. Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри Сентър - ИТ услуги по поддръжка ...
Регистриран: 12/04/22 Посещения: 1647 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД   На карта 
ЕЛАНА е една от най-големите финансови групи от небанковия сектор в България с 25-годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги на българския финансов пазар. Компаниите на ЕЛАНА са утвърдени експерти в: ~ Управление на финансови активи ~ Търговия на финансовите пазари ~ Инвестиционно банкиране ~ Инвестиционно финансиране чрез европейски програми ~ Инвестиции в земеделска земя ~ Управление на инвестиции във възобновяема енергия ~ Управление на публични фондове ЕЛАНА учреди един от първите инвестиционни посредници, фонд мениджъри и взаимни фондове на пазара, основа първия фонд за инвестиции в земеделска земя - това са само част от примерите за новаторството на ЕЛАНА и ролята й в изграждането на българския финансов пазар. ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауър, кула Б, ет. 12-13
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 556 Гласували: 2 Оценка: 5.50     Запомни в моя колекция  

КАРОЛ АД   На карта 
Инвестиционен посредник Карол е лицензиран като такъв от Комисията за финансов надзор, член на Българска фондова борса – София АД (БФБ), действащ член и регистрационен агент към Централен Депозитар АД (ЦД). Компанията е тринадесет пъти носител на приза инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ (2002-2014), трикратен победител в ежегодната класация на в. „Банкеръ” – инвестиционен посредник на годината (2006-2008), както и носител на специална награда за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар (2012). Инвестиционен посредник Карол посредничи при покупко-продажба на акции, облигации, компенсаторни инструменти, бонове от масовата приватизация и други инструменти, регистрирани в Централен Депозитар АД и търгуеми на Българска фондова борса – София АД.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 690 Гласували: 2 Оценка: 5.50     Запомни в моя колекция  

Инвестиционни посредници в България   На карта 
Индекс на инвестиционните посредници в България. Основните дейности на Инвестиционните посредници са посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми. Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ изчислява четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT. Централен депозитар - съгласно нормативните актове в страната ЦД трябва да организира надеждна система за: - Регистриране на безналичните ценни книжа - Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества - Поддържане на регистър на сделките с ценни книжа ...
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 3370 Гласували: 2 Оценка: 5.50     Запомни в моя колекция  

СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД   На карта 
Инвестиционен посредник Район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет.1
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 635 Гласували: 1 Оценка: 2.00     Запомни в моя колекция  

ПАРАГОН ХОЛДИНГ АД   На карта 
Консултации в областта на финансите и търговията.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 844 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ИТ ИНТЕЛЕКТ ООД   На карта 
ИТ Интелект ООД е бизнес консултантска компания, която оперира в България от 1994. Занимава се с бизнес консултации, бизнес управление, икономическа медиация, консултации за инвестиции и приватизация, бизнес разузнаване. Бизнес разследвания и проучвания. Извършва цялостни бизнес/корпоративни разследвания и проучвания за физически и юридически лица (например бъдещи партньори, доставчици или клиенти), които оперират или са оперирали преди на българския пазар.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 697 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АГРОПРОМПРОЕКТ   На карта 
Фирмата извършва всички дейности, свързани с инвестиции в областта на селското стопанство и хранително- вкусовата промишленост.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 298 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АРККОНА ООД   На карта 
Стратегически проучвания, комплексно проектиране, управление на инвестиции, лицензирани оценители.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 349 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БУЛПЛАН ООД   На карта 
БУЛПЛАН ООД е създадено в началото на 1993 година като частна компания за устройствено планиране, инвестиционни проучвания и информационни технологии и е единствената в страната по мащабите на разработките си в тази област.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 709 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АГРА АНАЛИТИКА ЕООД   На карта 
Филиал на Международната фирма и мрежа на проучване на агро- бизнеса AGRA-ANALITICA, Лондон.Пазарни проучвания, икономически изследвания, бизнес планове и консултативни услуги в областта на земеделието и хранителната индустрия. Носител на Кралска награда за постижения в консултантската дейност.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 656 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ХИРОН Мениджмънт консултинг   На карта 
ХИРОН - Мениджмънт консултинг е една от първите частни практики по управленско консултиране в България. Регистрирана е през 1993 г. от водещи български икономисти. Повечето от нейните създатели са участвали активно в обществено-политическия живот на страната, а сега са експерти, преподаватели и консултанти.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 780 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ПАС КОНСУЛТ ООД   На карта 
Консултантска дейност
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 751 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД   На карта 
"Корпорация за технологии и иновации" АД е публично акционерно холдингово дружество, регистрирано по Българското законодателство. Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса с борсов код 5T3. Дружествата в които Корпорацията притежава пряко или непряко повече от 25% от капитала са 24. Холдингът притежава мажоритарни пакети от акции в 3 публични дъщерни дружества, каквито са „Оптела" АД, „Орфей Клуб Уелнес" АД и „Атлас Финанс" АД, чийто акции също се търгуват на Българска фондова борса. Седалището и адресът на управление са: град Пловдив, бул. „Хр. Ботев" №27А. "Корпорация за технологии и иновации" АД е с едностепенна система на управление.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 270 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ИНФОРМИНВЕСТ АД   На карта 
Финансово-консултантска дейност. Приватизационни проекти, инвестиционни анализи, бизнес планиране, реклама, търговска дейност.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 440 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Euroclub22 Ltd   На карта 
Trust, Global Trade, Exchange Instrument, Investment
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 213 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

К-Консулт   На карта 
Консултации относно документиране и внедряване на Системи за управление на качеството - ISO 9001. ISO 13485, ISO 22 000, ISO 140001, OHSAS 18001, HACCP, СЕ маркировка за медицински продукти. Провеждане на вътрешни одити, одити от втора страна. Обучение. В условията на конкуренция, особено след присъединяването на страната ни към ЕО внедряването на Системи за управление на качеството, околната среда, безопасност при производство на продукти и интегрирани системи е обективна необходимост и условие за постигане на конкурентно-способност и успешен бизнес, поради което все повече производствени и търговски фирми в България разработват и внедряват такива. Когато предприемачът реши да внедри система за управление на качеството се изправя пред критичен избор, а именно този на консултант. Подборът и използването на компетентни консултанти е първата, изключително важна стъпка към успешно сертифициране на вашата система за управление н ...
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 747 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЕЛАНА Инвестмънт   На карта 
ЕЛАНА Инвестмънт предлага консултантски услуги за разработване на проекти на бизнеса и публични администрации при кандидатстване по Структурните фондове на ЕС
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 255 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Файер Груп   На карта 
Проучване на противопожарното състояние на обекти; Консултации по прилагането на действащите експлоатационни и строителни противопожарни нормативи; Проектиране пожарозащита на конструкции, сгради, съоръжения и инсталации, на пожароизвестителни, пожарогасителни и аварийни инсталации; Противопожарно обследване на обекти на територията на цялата страна; Предлагане и провеждане на мерки за отстраняване причините за пожари; Създаване на организация по пожарна и аварийна безопасност; Провеждане на инструктажи и обучение; Изготвяне на пожаротехнически експертизи; Юридическа консултация по всички въпроси, касаещи ПАБ; Представителство пред органите на НСПБЗН от името на възложителя; Информационно обслужване по въпроси, касаещи ПАБ; Доставки на противопожарно оборудване, защитно облекло, индивидуални средства за защита, знаци, табели, противопожарни врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни състави и др.; Изпълнение на пожарогасителни, пожароизвестителни, аварийни и еваку ...
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 716 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

V Consulting - изготвяме бизнес планове   На карта 
Професионалният начин за представяне на всяка бизнес идея е под формата на бизнес план, независимо от това за кого е предназначен - за Вас като Управител, за собствениците, за инвеститор или за финансираща организация. Изготвянето на бизнес план може да се окаже лесна или не чак толкова лесна задача с оглед на Вашата подготовка и наличие на време. Ето защо ние от V Consulting предлагаме различни ценови решения за изготвяне на бизнес план.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 232 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Евро Консулт Петков ЕООД   На карта 
Евро Консулт Петков ЕООД има удоволствието да Ви предложи онлайн курсове, бизнес семинари и консултантски услуги при кандидатстване, управление и отчитане на проекти по оперативни програми. Екипът ни от професионалисти ще Ви помогне максимално бързо и лесно да се ориентирате как да изберете правилната програма и мярка при кандидатстване по европейските програми.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 834 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АБВ - ИНВЕСТИЦИИ ЕООД   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 292 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АВС ФИНАНС АД   На карта 
“АВС Финанс” АД е вписано в Търговския регистър, с ЕИК 200511872, и в регистъра на Комисията за финансов надзор (“Комисията”) под № РГ-03-0230 от 12.01.2009 г, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул.Т.Александров 141 ет.9 (“Посредника”). Посредникът е получил лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности с решение на Комисията. Посредникът има право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по занятие, както следва: (а) Инвестиционни услуги и дейности, състоящи се в: ~ приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с фнансови инструменти; ~ изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; ~ управление на портфейл; ~ предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; ~ предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка ...
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 439 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АВУС КАПИТАЛ ООД   На карта 
„Авус Капитал“ е лицензиран от Комисията за финансов надзор (лиценз № RG030237) и е член на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Trader.bg е иновативна уеб платформа за търговия, която осигурява бърз и лесен достъп до световните финансови пазари на начинаещи и професионални трейдъри. Услугите ни се предоставят от регулирания в Европейския съюз брокер „Авус Капитал“. Нашата платформа се ползва от над 200 000 активни трейдъри в над 65 държави, които инвестират в 400 различни финансови инструмента: валути, стоки, акции и индекси. ул. Лъчезар Станчев № 3, Литекс тауър, ет. 10
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 1089 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД   На карта 
Адамант Кепитъл Партнърс е лицензиран инвестиционен посредник с основна дейност посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми.
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 285 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АДМИРАЛ МАРКЕТС АС - КЛОН БЪЛГАРИЯ   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 250 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АКТИВТРЕЙДС - КЛОН СОФИЯ КЧТ   На карта 
ActivTrades е независима брокерска компания, която предлага търговия с Форекс, CFD и Spread Betting. Централният ни офис се намира във финансовата част на лондонското Сити и сме оторизирани и регулирани от британския финансов регулатор Financial Conduct Authority (FCA), като също така сме регистрирани от националните органи на всички страни в Европейския съюз. ActivTrades е член на Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги (FSCS), която дава защита на клиенти, инвестирали средства в членуващите в Схемата компании. Всички средства на клиентите се държат в отделни сметки и не могат да бъдат използвани от ActivTrades за каквато и да било друга цел освен за обслужване на тяхната търговия. ActivTrades предлага богато разнообразие от продукти, насочени както към индивидуални, така и към институционални инвеститори. С помощта на световно признатите платформи за търговия MetaTrader 4 и MetaTrader 5, можете да търгувате с над четиридесет валутни двойки на спот форекс пазара ...
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 605 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 353 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 803 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   На карта 
Инвестиционен посредник
Регистриран: 09/04/22 Посещения: 374 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 166 Брой страници: 6 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google