Ресурсбук Инвестиции
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 79
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Инвестиции 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Инвестиции  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Най-големите работодатели в България   На карта 
Индекс на най-големите работодатели в България. 1. НК железопътна инфраструктура - управител на железопътната инфраструктура в страната. 2. Български пощи ЕАД - националната пощенска служба на България. 3. Мини Марица изток ЕАД - добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”. 4. БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - превоз напътници. 5. Арсенал АД - производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, барути, капсули, пиротехнически изделия, твърдосплавни инструменти и др. 6. АЕЦ Козлодуй - атомна централа, която обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. 7. БДЖ Товарни превози ЕООД - железопътни транспортни услуги. 8. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на България. 9. Билла България ЕООД - търговска верига за хранителни стоки. 10. Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри Сентър - ИТ услуги по поддръжка ...
Регистриран: 24/04/20 Посещения: 993 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Парк АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4PK / PARK Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100016051 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131401280 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 9 720 266 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 367 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Недвижими имоти София АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: RSS / NIS Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100101069 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175163724 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 151 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: MRH / MRH Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100028080 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 200057149 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 502 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 151 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията. Борсов код: 5CQ / CAPM Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100121059 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 131550438 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 978 301 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 141 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Капман Грийн Енерджи Фонд АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия, управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансирания, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници, участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на други дружества, в които дружеството участва. Борсов код: C4P / C4P Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100032082 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 175433155 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 13 335 870 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 12/01/20 Посещения: 124 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Инвест Пропърти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба. Борсов код: 5IP / INVE Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100065066 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 106616726 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 666 400 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 163 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Имоти Директ АДСИЦ /Заличен търговец/   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности. Борсов код: JT8R / JT8R Пазар: Сегмент за права ISIN: BG4000002106 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 200908831 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 60 000 Номинал на 1 акция 10.00
Регистриран: 12/01/20 Посещения: 104 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ИД Надежда АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране в ЦК, на парични средства, набирани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска. Борсов код: 6N1 / NAD Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100041984 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 121224198 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 3 935 119 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 89 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ИД Индустриален Фонд АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране в ценни книжа, на парични средства, набирани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска. Борсов код: 5I5 / INDF Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100007993 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 121247332 Общ брой акции 805 951 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 108 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

И Ар Джи Капитал -1 АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/, покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6EA / ERGC Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100038048 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131289319 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 3 000 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 12/01/20 Посещения: 86 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижим имот, извършване на строежи и подобрения, с предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им. Борсов код: 5ER / ERGC3 Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100069068 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175113002 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 100 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 78 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6ER / ERGC2 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100030052 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти Общ брой акции 3 450 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 67 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Зенит имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: Z3T / ZENIT Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100024071 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175255336 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 192 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Емирейтс Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти; развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона. Борсов код: P15 / P15 Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100144077 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175411237 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 200 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/01/20 Посещения: 277 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4EC / ELARG Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100019055 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131404159 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 59 715 885 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/01/20 Посещения: 173 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Елана Агрокредит АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Предоставяне на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и на собствен риск, финансов лизинг, както и всяка друга подобна дейност, незабранена със закон. Борсов код: 0EA / 0EA Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100040101 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 175308436 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 18 902 402 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/01/20 Посещения: 189 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Експат Имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба. Борсов код: ERQ / EXPAT Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100065074 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175341828 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 000 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 56 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Експат Бета АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: E7P / E7P Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100018081 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 200059488 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 5 143 190 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 77 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Делта кредит АДСИЦ - София   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания. Борсов код: 6AC / ALCR Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100088068 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 175145295 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 300 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 78 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Дебитум инвест АДСИЦ   На карта 
Секюритизация на вземания, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажба и/или секюритизация на вземания. Борсов код: DIX / DIX Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100014106 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 201089616 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 129 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Гоце Делчев-Табак АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни в страната и чужбина; външно-търговска дейност с тютюни, хотелиерство, търговия с препарати за растителна защита, производствени и търговски услуги. Борсов код: 4GD / GDBT Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11GOGOAT17 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 811155180 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 962 120 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Царица Йоанна 12
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 170 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ /в ликвидация/   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: GEA / GLOBEX Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100029070 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175260931 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 71 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Валор Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средстава, набирани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупката на право на собственост и други вещни права недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения по тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: VPC / VPC Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100013108 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 201089598 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 53 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Български фонд за дялово инвестиране АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Борсов код: BPT / BPT Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100001129 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 201814769 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 050 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 88 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Булленд инвестмънтс АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Борсов код: 5BD / LAND Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100067054 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131471738 Принадлежност към индекс: BG REIT, Общ брой акции 13 017 889 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 26/08/16 Посещения: 84 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Борсов код: 6B5 / BIG Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100047056 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131423120 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 74 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Булгари Резерв Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 1BG / 1BG Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100146072 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175370648 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 89 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: BLC / BLC Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100072070 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175323352 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 65 000 Номинал на 1 акция 10.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 76 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти / секюритизация на недвижими имоти / посредством покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти , извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг и /или продажбата им. Борсов код: 6B4 / BSEA Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100028064 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175060449 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 20 930 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 157 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Балканика имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управлене, отдаването им под наем, лизинг или аренди и/или последващата им продажба. Борсов код: BD2 / BD2 Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100041083 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175449615 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 85 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 79 Брой страници: 3 Текуща страница: 2     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google