Ресурсбук Инвестиции
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 80
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Инвестиции 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Инвестиции  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Най-големите работодатели в България   На карта 
Индекс на най-големите работодатели в България. 1. НК железопътна инфраструктура - управител на железопътната инфраструктура в страната. 2. Български пощи ЕАД - националната пощенска служба на България. 3. Мини Марица изток ЕАД - добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”. 4. БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - превоз напътници. 5. Арсенал АД - производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, барути, капсули, пиротехнически изделия, твърдосплавни инструменти и др. 6. АЕЦ Козлодуй - атомна централа, която обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. 7. БДЖ Товарни превози ЕООД - железопътни транспортни услуги. 8. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на България. 9. Билла България ЕООД - търговска верига за хранителни стоки. 10. Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри Сентър - ИТ услуги по поддръжка ...
Регистриран: 24/04/20 Посещения: 1500 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Адванс Терафонд АДСИЦ   На карта 
Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Общ брой акции 85 110 091 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 36 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Инвестиционна Компания Галата АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност и др., както и всяка друга дейност, разрешена от закона. Борсов код: GTH / GTH Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100035135 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 202780647 Принадлежност към индекс: BG TR30, Общ брой акции 68 571 234 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Георги Стаматов № 1
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 268 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Софарма имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6S6 / SFI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100031068 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175059266 Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40 Общ брой акции 18 087 245 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: София 1756, жк. Комплекс Софарма Бизнес Тауърс, ул. "Лъчезар Станчев" №5, бл. А, ет. 20
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 93 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 5BU / BREF Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100001053 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131350366 Принадлежност към индекс: BG TR30, Sofix, BGBX 40, BG REIT Общ брой акции 20 150 000 Номинал на 1 акция 3.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 166 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Ексклузив Пропърти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 5EX / EXPRO Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100083069 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175135689 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 9 452 340 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: кв. Изток, ул. Николай Хайтов № 2, вх. Г, ет. 8, ап. 27
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 246 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Агро финанс АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел доставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 6AG / AGROF Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100039061 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175038005 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 32 219 708 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 315 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Агроенерджи Инвест-АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Борсов код: 6A7 / ALOFMI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100025060 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175048939 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 27 961 916 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 16/01/20 Посещения: 260 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Алфа Пропърти 1 АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Борсов код: 6AL / ALPR1 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100059069 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175108254 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 167 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Агроенерджи АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: AS5 / AS5 Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100031084 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 200087788 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 18 500 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 230 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Арко Тауърс АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/ или последващата им продажба. Борсов код: 5SV / SING Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100017075 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175240206 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 682 500 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 192 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Актив Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 5AX / AKTIV Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100003059 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 115869689 Принадлежност към индекс: BG REIT Общ брой акции 2 192 011 Номинал на 1 акция 9.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 204 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Арома Риъл Естейт АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Стопанисване и управление на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти и др. Борсов код: AA8 / AA8 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100030110 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 201811068 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 3 098 360 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Кирил Благоев № 12;
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 88 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Алфа Пропърти 1 АДСИЦ /в ликвидация/   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Борсов код: 6AL / ALPR1 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100059069 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175108254 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 104 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Балканика имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управлене, отдаването им под наем, лизинг или аренди и/или последващата им продажба. Борсов код: BD2 / BD2 Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100041083 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175449615 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 140 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти / секюритизация на недвижими имоти / посредством покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти , извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг и /или продажбата им. Борсов код: 6B4 / BSEA Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100028064 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175060449 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 20 930 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 221 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: BLC / BLC Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100072070 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175323352 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 65 000 Номинал на 1 акция 10.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 130 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Булгари Резерв Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 1BG / 1BG Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100146072 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175370648 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 119 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Борсов код: 6B5 / BIG Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100047056 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131423120 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 117 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Булленд инвестмънтс АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Борсов код: 5BD / LAND Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100067054 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131471738 Принадлежност към индекс: BG REIT, Общ брой акции 13 017 889 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 26/08/16 Посещения: 104 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Български фонд за дялово инвестиране АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Борсов код: BPT / BPT Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100001129 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 201814769 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 050 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 117 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Валор Пропъртис АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средстава, набирани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупката на право на собственост и други вещни права недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения по тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: VPC / VPC Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100013108 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 201089598 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 99 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ /в ликвидация/   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: GEA / GLOBEX Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100029070 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175260931 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 102 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Гоце Делчев-Табак АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни в страната и чужбина; външно-търговска дейност с тютюни, хотелиерство, търговия с препарати за растителна защита, производствени и търговски услуги. Борсов код: 4GD / GDBT Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11GOGOAT17 Сектор: Потребителски стоки БУЛСТАТ: 811155180 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 962 120 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Царица Йоанна 12
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 268 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Дебитум инвест АДСИЦ   На карта 
Секюритизация на вземания, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажба и/или секюритизация на вземания. Борсов код: DIX / DIX Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100014106 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 201089616 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 650 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 180 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Делта кредит АДСИЦ - София   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания. Борсов код: 6AC / ALCR Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100088068 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове БУЛСТАТ: 175145295 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 300 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 104 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Експат Бета АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: E7P / E7P Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100018081 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 200059488 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 5 143 190 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 117 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Експат Имоти АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба. Борсов код: ERQ / EXPAT Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100065074 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 175341828 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 000 000 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 07/07/19 Посещения: 96 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Елана Агрокредит АД   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Предоставяне на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и на собствен риск, финансов лизинг, както и всяка друга подобна дейност, незабранена със закон. Борсов код: 0EA / 0EA Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100040101 Сектор: Финансови услуги БУЛСТАТ: 175308436 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 18 902 402 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/01/20 Посещения: 230 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ   На карта 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: 4EC / ELARG Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел ISIN: BG1100019055 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти БУЛСТАТ: 131404159 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 59 715 885 Номинал на 1 акция 1.00
Регистриран: 13/01/20 Посещения: 199 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 80 Брой страници: 3 Текуща страница: 3     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google