Ресурсбук Администрация
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от София-град България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 24
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Администрация 
Горно ниво 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
 Събития, обяви 
  Фирми фаворити от раздел Администрация  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Държавно управление Република България   На карта 
България е парламентарна република, която се придържа към Конституцията на Република България, приета от Великото народно събрание през юли 1991 г. Конституцията на Република България е върховният закон на страната и никой друг закон не може да го оспорва. Народното събрание е еднокамарен парламент. Състои се от 240 членове, наречени народни представители, които се избират от народа на всеки четири години. Народното събрание е законодателен орган, който се ръководи от председател и четирима заместник-председатели. Министерски Съвет е изпълнителният държавен орган, който ръководи вътрешната и външната политика на страната. Мандатът му е 4 години. Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Със закон могат да се създават и специализирани съдилища. Президентът се избира пряко от избирателите за срок от 5 години и може да бъде преизбран само за още един мандат. Президентът е ...
Регистриран: 24/04/20 Посещения: 845 Гласували: 1 Оценка: 6.00     Запомни в моя колекция  

Общините в България   На карта 
Индекс на общините в България по области.
Регистриран: 20/12/18 Посещения: 1459 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

НОИ. Национален осигурителен институт   На карта 
Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ администрира задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност, старост и смърт. Националният осигурителен институт е компетентната българска институция по прилагане на правилата за координиране на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване по отношение на паричните обезщетения за болест, майчинство и помощите при смърт; паричните обезщетения за безработица; пенсиите за старост, инвалидност и наследствените пенсии. Институтът е създаден през 1995 г. със Закона за фонд “Обществено осигуряване” като правоприемник на Главно управление “Социално осигуряване”. НОИ отчита своята дейност пред Народното събрание на Република България. Висш орган на неговото управление е Надзорният съвет, съставен от представители на дър ...
Регистриран: 10/02/21 Посещения: 44 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Централната избирателна комисия (ЦИК)   На карта 
Централната избирателна комисия (ЦИК) е основният държавен орган, подготвящ и организиращ провеждането на избори и референдуми в България. Дейността на комисията се урежда със закон. ЦИК може да бъде постоянно действаща или създадена за отделни избори – парламентарни, президентски, местни и др.
Регистриран: 18/12/20 Посещения: 72 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Конституционен съд   На карта 
Конституционният съд на България (КС) е институция, създадена с Конституцията от 1991 г. При първата – Търновската конституция на България, такъв орган не е съществувал никъде в Европа, а при втората и третата (т. нар. „Димитровска конституция“ и „Живкова конституция“) правото да следи съобразяването на законите с конституцията е възложено на самото Народно събрание, приемащо законите. При приемането на Конституцията на Република България, през 1991 г. подобно на конституционния съд в други демократични държави, се предвижда независим орган, който да се изказва по такива въпроси. Първият състав на Конституционния съд на България е избран през септември 1991 г.[1] и взима първите си две решения до края на същата година. Съгласно чл. 149 – 152 от Конституцията неговите функции са следните: На първо място КС дава задължителни тълкувания на Конституцията. Това означава, че при едно такова тълкувание, последното става неделима част от текста на Конституцията, ...
Регистриран: 02/12/20 Посещения: 69 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

КРИБ   На карта 
КРИБ е "Гласът на българския бизнес", който: ► произвежда три-четвърти от БВП на България ► дава работа на над 900 000 души ► обединява над 12 000 компании, колективни и индивидуални членове ► осигурява над три-четвърти от българския износ КРИБ има мисия: ► да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната ► да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики ► да повишава конкурентоспособността на българската икономика КРИБ е активен участник в социалния диалог: ► има представители на национално, регионално и европейско ниво ► предлага становища по законопроекти в Народното събрание ► участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество КРИБ има силни регионални и браншови структури: ► има 130 регионални представителства в цялата страна ► обединява 131 браншови организации във всички сектори ► има 12 секторни комитета, ...
Регистриран: 24/09/20 Посещения: 96 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Правосъдие за всеки   На карта 
Инициатива „Правосъдие за всеки” е независима гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд и ефективно правораздаване, като задължително условие за социален и икономически просперитет. Тя не е партийно ангажирана и представлява вижданията на широк кръг общественици. Сред нас са силни личности, доказани професионалисти и лидери на мнение с ярък интерес към каузите в защита на обществото, независимостта и свободата му. С тази инициатива заявяваме общата си позиция: искаме дълбоката реформа в съдебната система! Само по този начин ще бъдат гарантирани справедливост за обикновения човек и реална борба с корупцията в ежедневието и във високите етажи на властта. Ние знаем, че това са истинските причини, които държат България далече от развита Европа и свободния свят. Нашата инициатива обединява усилията на всеки съмишленик, готов чрез платформата ни да окаже натиск върху всички политици. Правото вирее в независимите обществ ...
Регистриран: 10/07/20 Посещения: 191 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Президент на Република България   На карта 
Президентът на България е държавният глава на Република България, който е сред органите на държавната власт. Той се подпомага от вицепрезидент. Като институция Президентът на България разполага с редица функции и правомощия, които са регламентирани в Глава четвърта на Конституцията на Република България от 1991 година. Президентът на републиката се избира пряко от избирателите за срок от 5 години. В момента действащ президент е Румен Радев, а негов вицепрезидент е Илияна Йотова. Избор Изборът на президента на Република България е описан в член 93 на конституцията на Република България. Според него президентът се избира пряко от народа за срок от 5 години. Той трябва да е български гражданин по рождение, навършил 40 години и не може да бъде избиран повече от два пъти. Също така президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат народни представители, да изпълняват други държавни, обществени и стопански дейности и да участват в ръководството на политически партии. ...
Регистриран: 09/07/20 Посещения: 719 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Народно събрание   На карта 
Народното събрание на Република България е държавният орган, който упражнява законодателната власт в Република България. Избори за Народно събрание Гражданите могат да гласуват за партии, коалиции и независими кандидати. Всеки от тях получава определен брой гласове в абсолютен размер, като преди това са приспаднати недействителните гласове. Всеки абсолютен размер, отнесен към общата сума на действителните гласове, дава тежестта на подкрепата за партията. Въз основа на тези тегла се изчисляват и мандатите. Народното събрание е съставено от парламентарни групи и независими депутати, като парламентарните групи представляват дадена политическа партия, а те от своя страна своите избиратели. Функции и правомощия Народното събрание е единствен законодателен орган на Република България. Събранието се учредява чрез третата глава на българската Конституция от 1991 г. (чл. 62 до чл. 91). В Република България НС е върховен представителен орган на държавната власт, ...
Регистриран: 19/05/17 Посещения: 599 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Висш съдебен съвет(ВСС)   На карта 
Съгласно Закона за съдебната власт Висшият съдебен съвет е висш административен орган за управление на съдебната власт. ВСС се състои от 25 души - 11 от тях се избират от парламента, 11 - от съдебната власт и 3-ма влизат в съвета по право - председателят на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главният прокурор. ВСС обаче не е орган с правораздавателни функции (той не е например последна инстанция по дела). Той е висш административен, постоянно действащ орган за управление на съдебната система, който я представлява и осигурява нейната независимост. Заседанията на ВСС се председателстват от правосъдния министър. Той обаче не е негов член и не участва в гласуванията. По този начин се спазва принципът за независимост на съдебната власт. ВСС има кадрови функции. Той определя състава на съдебната власт като назначава и определя кадрово движение на съдиите, прокурорите и следователите. ВСС осъществява и организаторски функции - определя броя на съдебни ...
Регистриран: 19/05/17 Посещения: 470 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Пocтoянни кoмиcии в НС   На карта 
Πapлaмeнтът пoпълни cъcтaвитe нa пocтoяннитe cи ĸoмиcии. Шeфcĸитe пocтoвe бяxa paзпpeдeлeни cлeд дoгoвopĸa мeждy пapлaмeнтapнитe гpyпи. За ГEPБ 13, OΠ - 4, БCΠ - 3, ДΠC - 2 и Boля - 1.
Регистриран: 11/05/17 Посещения: 742 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Правителство Бойко Борисов 3   На карта 
Народното събрание гласува и одобри новия кабинет с министър-председател Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ и министрите положиха клетва и от днес поемат властта. За избора на самия Борисов гласуваха 233 депутати - 133 бяха "за", 100 - "против", нямаше въздържали се. Подкрепиха го ГЕРБ, "Обединени патриоти", "Воля" на Веселин Марешки, както и независимият Ангел Исаев, който излезе от парламентарната група на ДПС. Против бяха от БСП и ДПС.
Регистриран: 04/05/17 Посещения: 651 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Служебно правителство Огнян Герджиков   На карта 
На 27.01 от 10.00 часа на официална церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 президентът Румен Радев представи структурата, състава и приоритетите на служебното правителство.
Регистриран: 28/01/17 Посещения: 621 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ДНСП   На карта 
ВЕТЕРАНИ НА ДНМ И ДНСП
Регистриран: 17/01/17 Посещения: 1188 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Общини в София-град   На карта 
Индекс на общините в София-град. Официални сайтове на общините Средец, Оборище, Лозенец, Триадица, Студентска, Младост, Красно село, Овча купел, Възраждане, Красна поляна, Илинден, Люлин, Подуяне, Изгрев, Слатина, Искър, Витоша, Връбница, Надежда, Сердика. Официален сайт на Столична община - София. Карта на София-град.
Регистриран: 04/11/19 Посещения: 2501 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

СОФКОНСУЛТ   На карта 
СОФКОНСУЛТ работи със специалисти от следните области: преводи, правни услуги, реклама. Целта на фирмата е да успее да обхване максимален периметър от дейности, за да улесни своите клиенти и да им спести ценно време. Опитали сме се да изградим една структура, която да бъде от максимална полза за потребителя. При нас може да намерите съдействие по административни и технически въпроси, свързани с Вашата работа.
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 236 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Нац.сдружение на българските спедитори   На карта 
НСБС е учредено през 1992 г. със следните основни цели: 1. да представлява българския спедиторски бранш и да защитава интересите му в страната и чужбина; 2. да усъвършенства правната база на спедицията в България да издига реномето на спедиторската професия като: ~ разработва критерии за достъп до спедиторската професия; ~ внедрява и следи за прилагането на нормативи за качеството на предлаганите от спедиторите – членове на НСБС услуги; ~ приема и контролира спазването на Професионалния кодекс от своите членове; ~ организира професионалното обучение и квалификация на спедиторските кадри.
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 248 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БУЛГАРКОНТРОЛА АД   На карта 
Извършва контрол на стоките за износ и внос, анализ на мостри и средни проби в собствени лаборатории.
Регистриран: 30/09/13 Посещения: 279 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

РАЙОН ТРИАДИЦА   На карта 
Триадица е централен столичен район, с обща площ от 9,8 кв. км., което представлява 2 % от територията на столицата. На север граничи с ул. „Позитано“; на юг – с Околовръстен път; на запад – с бул. „Христо Ботев“ – бул. „Прага“ – ул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ – бул. „България“; на изток – с бул. „Витоша“ – ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ – бул. „Черни връх“ – ул. „Арсеналски“ – ул. „Славище“ – ул. „Козяк“ – ул. „Сребърна” – бул. „Черни връх“ до Околовръстен път. Свети Георги Победоносец е патрон на район „Триадица”. Той е един от най-почитаните светци, мъченик за Христовата вяра в Източноправославната църква. Всяка година на 6 май – Гергьовден, деня на храбростта и Българската армия, в градинката пред главния вход на храма „Св.вмчк. Георги Победоносец” се изнася голям празничен концерт с участието на децата от учебните и детски заведения на територията на района. Съгласно градоустройствения план на Столична община в района са обособени следните жилищни зони – жк. ”Гоце Делчев”, ...
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 226 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   На карта 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е магистър по публични финанси. Завършил е и Икономически университет – Варна. Преминал е обучение по „Бюджет и финансово управление“ в университета „Дюк“ - САЩ. Красимир Вълчев има опит в сферата на финансирането на образованието, оценка и наблюдение на изпълнението на европейските предприсъединителни програми. През 2002 г. започва работа в Министерство на финансите, като от 2003 до 2009 година е експерт в дирекция „Държавни разходи“, която се занимава с планиране, изпълнение, анализ и оценка на бюджетни разходи. Красимир Вълчев участва в разработването и изпълнението на секторните и бюджетната политика. От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката. От април до май 2017 г. е началник отдел в дирекция „Финансиране на общините“ в Министерството на финансите. Красимир Вълчев е роден на 9 юни 1975 година. Владее английски език.
Регистриран: 24/05/17 Посещения: 261 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БЪЛГАРСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО   На карта 
Патентното ведомство на Република България е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост със седалище гр. София. Патентното ведомство е модерна държавна институция, чието призвание е да работи за прилагането на съвременната система за закрила на индустриалната собственост.
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 231 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА   На карта 
БСК провежда финансова, икономическа и индустриална политика като: - привлича специализирани фондове за финансова и техническа помощ на своите членове; привлича чуждо участие и инвестиции; подпомага развитието на малкия и средния бизнес; - подпомага процеса на приватизация и реструктуриране на икономиката; поощрява връзките с чужбина и участва в международните бизнес организации; подпомага процеса на регионално и браншово реструктуриране на икономиката; - поддържа установяването и заздравяването на браншовите, вътрешнобраншовите и международните връзки на фирмите членки на БСК; представлява работодателите в Националния съвет за тристранно сътрудничество; - представя и защитава интересите на работодателите на национално, регионално и браншово ниво, пред представителни и други институции в страната и чужбина; - предлага информационни, консултантски и правни услуги. ПРЕДЛАГА: Бизнес информационна система INDUSTRY-NET, която има за цел разширяване на търговските връзки ...
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 239 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА   На карта 
Подпомага, насърчава и представлява интересите на своите членове и съдейства за развитието на международното икономическо сътрудничество. Чрез своите бюра палатата извършва редица дейности, произтичащи пряко или косвено от международни конвенции и българското законодателство, както и от международните търговски закони и общоприетата търговска практика. Палатата организира бизнессрещи, води регистър на търговците, организира панаири и изложби, дава консултации, подготвя търговски и др, документи.
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 234 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ   На карта 
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 година след извършена мащабна реформа в областта на Държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК). Основна цел на Агенцията за държавна финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата в обхвата на дейността й. АДФИ е институцията, която осъществява санкционираща функция при откриване на нарушения - разкрива причинени вреди и привлича виновните лица към административно наказателна и имуществена отговорност. Тя е и компетентен орган, който реализира административно наказателна отговорност в областта на обществените поръчки. Съществена задача на държавната финансова инспекция е и установяването на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общ ...
Регистриран: 24/05/17 Посещения: 233 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 24 Брой страници: 1 Текуща страница: 1     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google