Ресурсбук България. Свързани ресурси върху гео карти

ВРЪЗКА ОТ ВАШИЯ САЙТ

Ресурсбук БЪЛГАРИЯ предлага добри възможности да направите вашия сайт по-информативен. За това е достатъчно да включите в него един или няколко линка, с които да се викат подходящи услуги от Ресурсбук БЪЛГАРИЯ. Като резултат от кликването на линковете ще се визуализира подходяща карта, върху която ще се изобразят един или няколко интерактивни символа. Всеки от тези символи ще съответства на фирма, обект, лице или събитие и кликването върху някой от тях ще предивика показване на информация за него.

При това тези обекти може да не са ваши и информацията за тях да се поддържа от несвързани с вас непознати хора. Например ако вие имате хотел, в сайта за близката историческа забележителност може да има бутон ''Хотели''; и неговото натискане да предизвика показване на интерактивна карта със символ, обозначаващ и вашия хотел. И обратно. На сайта за вашия хотел може да има бутон ''Забележителности'' който да показва карта със забележителностите около вашия хотел. Така Ресурсбук БЪЛГАРИЯ се превръща в ефектно техологично средство за напречна връзка между сайтовете.

Разбира се, за да се постигне този резултат е нобходимо съответните фирми, обекти, лица и събития да бъдат регистрирани предварително в Ресурсбук БЪЛГАРИЯ и да се покаже мястото, където те се намират върху съответната карта. След това можете да включите на подходящо място във вашия сайт един или няколко от следните линкове:

 • За една фирма: http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/FirmPlace?RecCode=nnnn
 • За един обект: http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/ObjPlace?RecCode=nnnn
 • За едно събитие: http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/EvntPlace?RecCode=nnnn
 • За едно лице: http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/PersPlace?RecCode=nnnn
 • За един сайт: http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitePlace?RecCode=nnnn
 • За много фирми: http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/AllPlace?Map=kkk&Filter=F<Uslovie>
 • За много обекти: http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/AllPlace?Map=kkk&Filter=O<Uslovie>
 • За много лица: http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/AllPlace?Map=kkk&Filter=P<Uslovie>
 • За много събития: http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/AllPlace?Map=kkk&Filter=E<Uslovie>
 • За много сайтове: http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/AllPlace?Map=kkk&Filter=W<Uslovie>
 • За обектите с дадена стока: http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/StkPlace?RecCode=nnnn
където:
nnnn е кода на записа на вашата фирма, обект, лице, събитие, стока или сайт от съответния файл на Ресурсбук България. Кодът се показва в полето "Маркиран обект", след кликване на бутона "Място" от формата, описваща обекта.

kkk е номер на картата, която да се покаже. Взема се от полето "Map=" при навигация по картите.

<Uslovie> е условието, на което да отговарят обектите, чиито знаци ще се изобразяват на картите. Взема се от полето "MarkFOLS=", след кликване на бутона "Маркиране" от формата за търсене на обекти.

Например линка "http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/AllPlace?Map=31&Filter=OTYPE-'9'+and+OBLAST-'23'+and+CITY-'4671'"

показва всички болници от центъра на София. Забележете, че в условието интервалите са заместени със знака '+', а равенството със знак '-'.

ВРЪЗКА КЪМ ВАШИЯ САЙТ

Ресурсбук БЪЛГАРИЯ позволява и обратната връзка към вашия сайт. Ако сте попълнили правилно полето ''WEB сайт'' на формата, описваща вашата фирма, то когато потребителят кликне бутона ">>>" над него, Ресурсбук БЪЛГАРИЯ ще предизвика показването сайта. Разбира се, регистрираните WEB сайтове могат да се активират или чрез кликване на имената им, или чрез кликване на символите им, когато са показани на съответна карта.

 
  Снимки от Ресурсбук
 
 
  Линкове (връзки) към други ресурси
 
W6274 Ресурсбук България. Мрежа от клъстъри за знания, бизнес и търговия Интернет Начало Виж 
F10 Категории фирми в Ресурсбук Фирми Индекс Виж 
O10 Категории обекти в Ресурсбук Обекти Индекс Виж 
W10 Категории WEB сайтове в Ресурсбук Сайтове Индекс Виж 
S10 Категории стоки в Ресурсбук Стоки Индекс Виж 
P10 Категории лица в Ресурсбук Лица Индекс Виж 
E10 Категории новини и събития в Ресурсбук Събития Индекс Виж 
W71431 Интернет. Портали Сайтове Раздел Виж 
 
 

 
 
 
Google