ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ
КАК СЕ ПРАВИ БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТ
    Предлагаме ви една технология за бизнес в Интернет и програмен продукт ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС, който я реализира. Използва се възможността, която Интернет дава да се направи персонално предложение и да се осъществи многократен личен контакт с хиляди потенциални клиенти по много проекти едновременно. Използват се и възможностите на бизнес ориентирания географски портален сайт ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ, като двата продукта работят в тандем. Единият на вашия персонален компютър, а другият в Интернет.

    В основата на всички проекти на ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС стои една обща база данни, в която са записани имената, предмета на дейност, текстовото описание и средствата за комуникация с хиляди активно действащи фирми, лица и обекти. Една част от тези данни идва с продукта, друга може да вземе от Интернет версията на ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ, а трета - от вашия личен архив. Така се получава общата база данни, от която теглите подходящите потенциални клиенти за всеки отделен проект.

    Преди откриването на конкретен проект, вие трябва да решите каква е неговата цел. Може да продавате нещо, да организирате семинар, курс за обучение, екскурзия. Може да правите проучване или просто да информирате клиентите си за нещо. След като вземете решение вече сте готови да отворите нов проект и да подберете от общата база данни подходящите потенциални клиенти за него.

    Какво означава откриване на проект? Като начало трябва да му дадете име и да укажете директория, в която да се формира базата данни за него. Необходимо е и да се укажат имейла, факс и GSM, чрез които ще се водят комуникациите с неговите клиенти. След това може да се пристъпи към запълването на базата данни с потенциални клиенти.

    Как се запълва базата данни за проекта? Трябва да се подберат фирми, лица и обекти от общата база данни, които отговарят на определени критерии и които по ваша преценка са най-подходящи за този конкретен проект. Това могат да бъдат фирми с определен предмет на дейност, лица от даден пол и на определена възраст, обекти разположени в даден географски район и т.н. След като ги подберете прехвърлянето в базата данни на текущия проект става с едно натискане на бутона "Прехвърли". 

    Преди да започне същинската работа по проекта е необходима още малко подготовка. Трябва да се поготвят типовите съобщения(писма) за всяка категория клиенти. Тук можете да използвате изцяло вашата способност да убеждавате и да намерите най-пряк път до всеки конкретен човек.  Трябва да напишете и типови отговори на евентуални въпроси и искания на клиентите, но това може да се направи и на по-късен етап.

    Сега вече може да започне истинската работа на ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС. Тя се състои в активно взаимодействие с потенциалните клиенти чрез средствата за комуникация на проекта. Това взаимодействие включва изпращане на начално предложение, получаване на отговор или липса на такъв за указан период от време, промяна на статуса и категорията на клиента в зависимост от реакцията му, попълване на неговото досие, изпращане на ново типово съобщение в зависимост от новата му категория и така до постигане на крайната цел на проекта за всеки клиент или до отпадането му от проекта.

    Крайната цел на проекта може да бъде постиганата  още по-лесно, ако се използват и възможностите на Интернет версията на ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ. Там може да се регистрират стоки, обекти, фирми, лица, събития и сайтове, които са свързани с проекта. Така може да се включат и клиенти, които не фигурират във вашата база данни. Освен това, ако поръчката се направи чрез бутона "Поръчай сега" от формата за стоките, то регистрацията и категоризацията на клиентите и поръчките се извършва автоматично.

    ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС се продава заедно с географските карти на градовете в страната. Местоположението на всеки потенциален клиент може да бъде показано на съответната географска карта. Това може да се използва за намиране на оптимален маршрут при вашите посещения и за разнообразни бизнес анализи.

    След приключване на проекта и снемане на неговите клиенти от отчет, резултатите се отразяват в основната база. Така тя се обогатява след завършване на всеки нов проект. Там вече има повече информация за потенциалните клиенти и тя може да се използва в следващите ви проекти.

ЗА ПРОДУКТА "ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС"
    ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС се продава на CD-ROM.   Едно копие струва 280 лева. Ако ще се използва в локална мрежа, за всяко работно място се доплаща по 50 лева.

    За отговор на въпроси и за повече информация пишете до E-Mail адрес: vasmet@yahoo.com и на телфон 02-9311-572.

    Васил Методиев

НАЗАД
НАЧАЛНА СТРАНИЦА НА ГЕОГРАФСКИЯ ПОРТАЛ ХиперИНФО БЪЛГАРИЯ >>>