Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Категории фирми в Ресурсбук

Администрация. Банки, Застраховане. Правни услуги. Счетоводни услуги.

Фирми на борсата. Инвестиции. Инвестиционни посредници. Консултанти. Информация, Реклама.

Компютри. Електроника. Програмни продукти. GSM и комуникации. Техника и оборудване. Машини и апарати. Железария, инструменти. Авто,мото,вело.

Автоматизация. Електро, Енерго, Топло. Водно стопанство. Селско, Горско, Еко. Геодезия, кадастър. Търговия. Туризъм. Транспорт. Коли под наем. Пътна помощ. Услуги. Почистване. Празненства и церемонии. Охрана и сигурност.

Производители. Строителство. Строително-ремонтна дейност. Суровини и материали. Химически продукти. Недвижими имоти. Мебели и обзавеждане.

Хартии и опаковки. Здравеопазване. Стоки за дома и бита. Стоки за офиса. Стоки за човека.

Храни и напитки. Козметика. Облекла и обувки. Култура, Музика. Обучение / курсове. Трудова борса и работа. Хоби, Свободно време.


 
  Снимки от фирмата или реклама на ""
 
 
Линкове към Категории фирми в Ресурсбук
 
W68507 Администрация Държава, общини Общество Виж  ~  
W68508 Банки,Застраховане Финанси Общество Виж  ~  
W68550 Финансови къщи Финанси Общество Виж  ~  
W68529 Правни услуги Юристи Общество Виж  ~  
W68543 Счетоводни услуги Счетоводство Общество Виж  ~  
W68551 Фирми на борсата Бизнес и търговия Инвестиции Виж  ~  
W68514 Инвестиции --- Бизнес и търговия Инвестиции Виж  ~  
W68515 Инвестиционен посредник Бизнес и търговия Инвестиции Виж  ~  
W68520 Консултанти Информация, справки Инвестиции Виж  ~  
W68516 Информация, Реклама Реклама,изложения Инвестиции Виж  ~  
W68532 Програмни продукти Програмни продукти Технологии Виж  ~  
W68533 Проектиране Компютри.Електроника Технологии Виж  ~  
W68504 GSM и комуникации GSM и комуникации Технологии Виж  ~  
W68544 Техника и оборудване Машини и съоръжения Технологии Виж  ~  
W68522 Машини и апарати Машини и съоръжения Технологии Виж  ~  
W68512 Железария,инструменти Материали и инструменти Технологии Виж  ~  
W68505 Авто,мото,вело Авто, вело, мото Технологии Виж  ~  
W68506 Автоматизация Компютри.Електроника Технологии Виж  ~  
W68511 Електро,Енерго,Топло Елекро,Енерго,Топло Енергия Виж  ~  
W68509 Водно стопанство Селско, Горско, Еко Земя, вода Виж  ~  
W68536 Селско,Горско,Еко Селско, Горско, Еко Земя Виж  ~  
W68510 Геодезия, кадастър Селско, Горско, Еко Земя Виж  ~  
W68548 Търговия ----- Бизнес и търговия Услуги Виж  ~  
W68547 Туризъм ------- Туризъм, Курорти Услуги Виж  ~  
W68518 Коли под наем Транспорт Услуги Виж  ~  
W68535 Пътна помощ Транспорт Услуги Виж  ~  
W68549 Услуги -------- Услуги Услуги Виж  ~  
W68528 Почистване ----- Услуги Услуги Виж  ~  
W68530 Празненства и церемонии Услуги Услуги Виж  ~  
W68527 Охрана и сигурност Услуги Услуги Виж  ~  
W68534 Производители Производство Производство Виж  ~  
W68541 Строителство Строителство Строителство Виж  ~  
W68540 Строително-ремонтна дейност Строителство Строителство Виж  ~  
W68542 Суровини и материали Материали и инструменти Материали Виж  ~  
W68554 Химически продукти Материали и инструменти Материали Виж  ~  
W68524 Недвижими имоти Интернет пазар Пазар Виж  ~  
W68523 Мебели и обзавеждане Мебели, Обзавеждане Мебели Виж  ~  
W68553 Хартии и опаковки Реклама,изложения Опаковки Виж  ~  
W68513 Здравеопазване Здравеопазване Здраве Виж  ~  
W68537 Стоки за дома и бита Стоки за дома и бита Стоки Виж  ~  
W68538 Стоки за офиса Стоки за офиса Стоки Виж  ~  
W68539 Стоки за човека Стоки за дома и бита Стоки Виж  ~  
W68556 Храни и напитки Храни и напитки Стоки Виж  ~  
W68517 Козметика ---- Козметика Стоки Виж  ~  
W68525 Облекла и обувки Облекло и аксесоари Стоки Виж  ~  
W68521 Култура, Музика Изкуство и култура Култура Виж  ~  
W68526 Обучение / курсове Образование, обучение Обучение Виж  ~  
W68546 Трудова борса и работа Работа Работа Виж  ~  
W68555 Хоби,Свободно време Хоби Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  http://hib.multimedia.bg/hib_web.dll/FrmPort?Map=1
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата:
  Подтип на фирмата:
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
2641 Биткойн - виртуалната валута Категории фирми в Ресурсбук Брой 1 10000 Виж : 812
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  56831       Гласували:  2     Оценка:  5.50                Последна редакция:   28/03/20

Google