Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

ЗД Евро инс АД

Предмет на дейност на фирмата: Застраховане, като извършва следните видове застраховки: застраховка "злополука", застраховка "заболяване", застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "пожар" и "природни бедствия", застраховка "щети на имущество", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "обща гражданска отговорност", застраховка на кредити, застраховка "помощ при пътуване", застраховка на плавателни съдове, застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове,застраховка на гаранции.

Борсов код: 5IC / EURINS Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100081055 Сектор: Финансови услуги
БУЛСТАТ: 121265113 Принадлежност към индекс: BGBX 40

Общ брой акции 16 470 000
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Фирми:   Банки,Застраховане
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Услуги


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Финансови къщи"
 
 
Линкове към ЗД Евро инс АД
 
F6067 БФБ фирми сектор Финансови услуги Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
W64201 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
W69417 Раздел ''Финансови къщи'' Финанси и счетоводство Ресурсбук Виж  ~  
W70864 Банки,Застраховане Фирми Раздел Виж  ~  
W70868 Застраховане Сайтове Раздел Виж  ~  
W70869 Услуги. Застраховки Сайтове Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Димитър Стоянов Димитров
  Телефон   02/9651525
  E-Mail  office@euroins.bg
  WEB Site  http://www.euroins.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Г.М.Димитров 16
  Пощ.код/кутия: 1797 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Финансови къщи
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  403       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   30/07/17

Google