Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

ХипоКапитал АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания.

Борсов код: 6H1 / HCAP Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100020061 Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 131552072 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 65 000
Номинал на 1 акция 10.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции"
 
 
Линкове към ХипоКапитал АДСИЦ
 
F6060 Инвестиц.дружества и договорни фондове Фирми на борсата Индекс Виж  ~  
W64192 Котировки в Българска Фондова Борса Бизнес и търговия infostock.bg Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Валентин Ангелов Гълъбов
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=18
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: Изгрев
  Населено място: София
  Адрес: ул. Цариградско шосе
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  401       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google