Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Райфайзенбанк е универсална търговска банка и предлага на своите корпоративни клиенти и клиенти – физически лица следните финансови продукти и услуги:

~ Сметки и разплащания
~ Срочни депозити
~ Касови операции
~ Безкасови разплащания
~ Разплащания с чекове
~ Електронно банково обслужване
~ Документарни операции
~ Операции с ценни книжа
~ Корпоративно банкиране
~ Банкиране на дребно
~ Карти и разплащания
~ Овърдрафт
~ Автоматично разплащане
~ Експресни международни парични преводи MoneyGram
~ Жилищно кредитиране
~ Микрокредитиране
~ Кореспондентски отношения
~ Преводи
~ Лоро сметки

Нови продукти за българския пазар като валутни сделки за застраховане срещу валутен риск: форуърди, опции, търговия с различни видове ценни книжа на борсите в Западна Европа и др.

Други подобни ресурси
Фирми:   Финансови къщи
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Банки,Застраховане"
 
 
  Линкове (връзки) към Райфайзенбанк (България) ЕАД  
 
  Банките в България
ИНДЕКС НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И КЛОНОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Банки, лицензирани в Република България - 24 II. Клонове на чуждестранни банки в Република България - 6 Общо: - 30 Банките извършват банкови и финансови услуги и предоставят продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки.
  ул.Шипченски проход 43
Райфайзенбанк
  Банкомат ул.Николай Коперник 7
Райфайзенбанк
  Банкомат ул.Лидице 1, х-л Европа
Райфайзенбанк
  Банкомат бул.Цариградско шосе 92
Райфайзенбанк
  ул.Тодорени кукли
Райфайзенбанк
  ул.Николай Гогол 18
Райфайзенбанк
  жк Редута, ул.В.Атанасов
Райфайзенбанк
  бул.Владимир Вазов 20
Райфайзенбанк
  ул.Кукуш 1, МТЕЛ
Райфайзенбанк
  ул.Самоковско шосе 36
Райфайзенбанк
  ул.Атанас Далчев 2
Райфайзенбанк
  ул.Антон Найденов, бл.40
Райфайзенбанк
  ул.Акад.Г.Бончев бл.21
Райфайзенбанк
  жк Младост 1, Санита
Райфайзенбанк
  жк Младост 1, до бл.72
Райфайзенбанк
  ул.Костенски водопад 59
Райфайзенбанк
  ул.Гоце Делчев Т-маркет
Райфайзенбанк
  кв.Борово, бл.232-партер
Райфайзенбанк
  ул.Д-р Ат.Москов бл.417
Райфайзенбанк
  жк Младост, бл.30
Райфайзенбанк
  жк Младост 2, БИЛЛА
Райфайзенбанк
  Бизнес парк - София
Райфайзенбанк
  бул.Никола Петков 5А
Райфайзенбанк
  ул.Соф.герой 4
БИЛЛА Райфайзенбанк
  ул.Пенчо Славейков 52А
Райфайзенбанк
  бул.Ген.Тотлебен 5
Райфайзенбанк
  бул.България 60
Райфайзенбанк
  ул.Никола Мушанов бл.331
Райфайзенбанк
  ул.Мачуково, Т-маркет
Райфайзенбанк
  жк Дружба 2, бл. 311
Райфайзенбанк
  Банки и банкови услуги
Райфайзенбанк
  Банков посредник
Райфайзенбанк
  Банки,Застраховане
Райфайзенбанк
  Финанси и инвестиции
Райфайзенбанк
  Банкомати
Райфайзенбанк
  Финансови продукти и услуги
Най-често използваните сметки, предлагани от банките, са: • разплащателна сметка; • платежна сметка за основни операции; • депозитна сметка; • спестовна сметка. РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА Продуктът може да се предлага от различни доставчици на платежни услуги (ДПУ) – банки, платежни институции и дружества за електронни пари, и е подходящ за потребители (физически лица), които искат да получават средства от заплата, хонорар, пенсия или други плащания, които постъпват по тяхната сметка. Чрез тази сметка могат да се извършват и плащания, например да се заплащат сметките за комунални услуги или да се превеждат средства към сметки на физически и юридически лица. ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ Сметката се предлага само в български левове и е предназначена за потребители (физически лица), пребиваващи законно в Европейския съюз. Чрез тази сметка се предоставя набор от нормативно определени услуги срещу приемливи такси, определени в с
  Съвети за предпазване от финансови злоупотреби
За да се избегне рискът от евентуални злоупотреби, добре е да се следват няколко общоприети съвета за предпазване от: • кражба на лични данни; • измами, свързани с карти; • интернет измами. Кражба на лични данни Целта на този вид измама е с придобиването на лични данни на клиент и посредством тяхното използване чрез фалшиви документи да се причинят вреди, като например да се изтегли кредит под фалшива самоличност или да се издаде дебитна или кредитна карта, с която да се изтеглят пари от сметката на клиента. За предпазване от подобни рискове е препоръчително всеки да спазва следните правила: • грижливо да се пазят личните документи – паспорт, лична карта, шофьорска книжка; • да се ограничи достъпът на трети лица до личните документи; • при установена липса на документи незабавно да се уведоми полицията, както и обслужващият доставчик на платежни услуги; • старателно да се унищожават непотребни документи, които съдържат данни с ЕГН; • никога да не с
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   ( 359 2) 91 985 101
  E-Mail  -
  WEB Site  http://www.raiffeisen.bg
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Николай В. Гогол 18-20
  Пощ.код/кутия: 1504 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Банки,Застраховане
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  691       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   07/09/17

Google