Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

 

Банките в България

ИНДЕКС НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И КЛОНОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

I. Банки, лицензирани в Република България - 24
II. Клонове на чуждестранни банки в Република България - 6
Общо: - 30

Банките извършват банкови и финансови услуги и предоставят продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия.

Потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки.

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Банки,Застраховане,Финанси"
 
 
  Линкове към Банките в България
 
  Ти Би Ай Банк EАД
Ти Би Ай Банк EАД Адрес: ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54 Тел.: (+359 2) 970 24 10; 8163 900 Факс: (+359 2) 970 24 42
  Българска народна банка (БНБ)
Българската народна банка е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция. БНБ е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната. Независимостта на БНБ е гарантирана с нейния устройствен закон ...
  Токуда Банк АД
Токуда Банк АД Тел. (+359 2) 403 7900; 939 2101 Факс: (+359 2) 403 7999; 981 5378
  УниКредит Булбанк АД
Банка УниКредит Булбанк - потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки.
  Тексим Банк АД
Тексим Банк АД Факс: (+359 2) 931 1207
  Банка ДСК ЕАД
Банка ДСК EАД е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса - единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. От януари 1999 г. ДСК е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма “Банка ДСК”. През 2002 г. 100% от акционерния капитал на Банка ДСК става собственост на Банкова консолидационна компания АД, а през октомври 2003 г. след успешна приватизационна процедура Банка ОТП Унгария става едноличен собственик на акционерния капитал на Банка ДСК. Факс: (+359 2) 980 6477
F5237 Интернешънъл Асет Банк АД Банки,Застраховане София Виж  ~  
Интернешънъл Асет Банк АД Тел: (+359 2) 8120 234; 9204 303 Факс:(+359 2) 9204 201
F830 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД Банки,Застраховане
Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания. Fibank е иновативна и клиентски ориентирана кредитна институция, която предлага разнообразна гама от продукти и услуги както за индивидуални, така и за фирмени клиенти. С традиции в корпоративното банкиране и с разширено присъствие на пазара на банкиране на дребно Първа инвестиционна банка e сред водещите институции в страната в сферата на картовия ...
  Юнионбанк ЕАД
Юнионбанк ЕАД Факс: (+359 2) 9533 165
  Общинска банка АД
Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка. Регистриран капитал: 57 362 810.00 лева. Разпределен в 5 736 281 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. SWIFT/BIC: SOMBBGSF Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти. Членства: Асоциация на търговските банки в Република България Българска фондова борса АД Централен депозитар АД MasterCard Incorporated Американска търговска камара в България Европейска ...
F845 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД Банки,Застраховане
Корпоративна търговска банка АД Факс: (+359 2) 980 89 48
  ТБ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
Българо - американска кредитна банка АД ул. Славянска № 2 София 1000 Факс: (+359 2) 944 5010
F5227 Банка Пиреос България АД Банки,Застраховане
Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори, сред които брокерство на недвижими имоти, проектно финансиране, асет мениджмънт и частно банкиране. Адрес: бул. Цариградско шосе № 115 Е, сграда Е Тел.: (+359 2) 8004 182; 0700 12 002 Факс: (+359 2) 8004 362 На 18.11.2019 г. приключи оперативното обединение на Пощенска банка и Банка Пиреос България и вече може да се възползвате от уеднаквени системи за ...
  Юробанк България АД
Юробанк България АД ул. Околовръстен път № 260 Факс: (+359 2) 988 81 10
  Централна кооперативна банка АД
Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти.
  Алианц Банк България АД
Алианц България Холдинг е първата финансова група у нас, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг. Ние се грижим за имуществото на нашите клиенти, за тяхното здраве и живот, за техните мечти и стремления, за развитието на техния бизнес.
  Търговска Банка Д АД
Търговска Банка Д АД Тел.: (+359 2) 935 7171; 464 1171 Факс: (+359 2) 989 4848
  Райфайзенбанк (България) ЕАД
Райфайзенбанк е универсална търговска банка и предлага на своите корпоративни клиенти и клиенти – физически лица следните финансови продукти и услуги: ~ Сметки и разплащания ~ Срочни депозити ~ Касови операции ~ Безкасови разплащания ~ Разплащания с чекове ~ Електронно банково обслужване ~ Документарни операции ~ Операции с ценни книжа ~ Корпоративно банкиране ~ Банкиране на дребно ~ Карти и разплащания ~ Овърдрафт ~ Автоматично разплащане ~ Експресни международни парични преводи MoneyGram ~ Жилищно кредитиране ~ Микрокредитиране ~ Кореспондентски ...
  Креди Агрикол България ЕАД
Креди Агрикол България ЕАД Адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 2, ЦУМ, ет. 5 Тел.: (+359 2) 895 1204; 9171 717 Факс: (+ 359 2) 895 1212; 9171 156
  Обединена българска банка АД
Обединена българска банка АД ул. Света София № 5 Факс: (+359 2) 988 0822
F5246 Ишбанк АГ – клон София Банки,Застраховане София Виж  ~  
Ишбанк АГ – клон София Адрес: пл. Позитано № 2, Бизнес център Перформ Тел.: (+359 2) 402 2000; 402 2001 Факс: (+359 2) 402 2015
  Българска банка за развитие АД
Българска банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB-” от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества ...
F5244 Ситибанк Н.А. - клон София Банки,Застраховане София Виж  ~  
  ПроКредит Банк (България) EАД
ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и на гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ. В работата си с бизнес клиентите ние се фокусираме върху малките и ...
  АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ
АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ Тел. (+359 2) 810 3500; 810 35 95 Факс: (+359 2) 810 3454
  СИБАНК EАД
СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с над 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните канали за дистрибуция. От 2007 г. СИБАНК ЕАД е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Интегрирането й с другата компания на групата в България - ...
  БНП Париба С.А. – клон София
БНП Париба С.А. – клон София Факс: (+359 2) 9218 678
  Инвестбанк АД
Инвестбанк АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики. РЪКОВОДСТВО Инвестбанк АД има двустепенна система на управление. Председател на Надзорния съвет на Банката е г-жа Петя Славова, членове на Надзорния съвет са Феста Холдинг АД и г-жа Димитрийка Андреева. Г-н Пламен Милков ...
F5241 ИНГ Банк Н.В. – клон София Банки,Застраховане София Виж  ~  
ИНГ Банк Н.В. – клон София Адрес: бул. България № 49Б, вх. А, ет.7 Факс: (+359 2) 917 6578/6579
  Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ –Клон София
Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София Факс: (+359 2) 980 2113
W68508 Банки,Застраховане Финанси Общество Виж  ~  
W70862 Банки и банкови услуги Сайтове Раздел Виж  ~  
W70863 Банков посредник Сайтове Раздел Виж  ~  
W70864 Банки,Застраховане Фирми Раздел Виж  ~  
W70866 Финанси и инвестиции Стоки и услуги Раздел Виж  ~  
W70867 Банкомати Обекти Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=18
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Кн.Батенберг пл 1
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Банки,Застраховане,Финанси
  Подтип на фирмата: Банки
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
2613 Банкови сметки Банките в България Процент 1 0 Виж : 792
2612 Дебитни и кредитни карти Банките в България Процент 1 0 Виж : 925
2611 Кредитиране Банките в България Процент 1 0 Виж : 939
 
  
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 Банковата ни система останала стабилна, въпреки кризата    
__ 1 __

30/12/20
22:47:34

Българската банкова система остана стабилна, годината не беше лесна.

Това заяви пред bTV Петър Андронов - председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.

Годината беше трудна, имаше много изпитания - трябваше да бъдат разсрочени 103 000 кредита и паралелно с това трябваше да се работи и да се отпускат нови и да се обслужват новите клиенти. Натоварването беше двойно, хората останаха на първа линия през цялото време".

Като размер на дълга 7 милиарда са разсрочили фирмите и 2 милиарда гражданите, поясни той.

По думите му, въпреки това банковата системата е останала стабилна, за разлика от банковата рецесия през 2008 г., когато банките допринесоха да има по-голям шок и сътресение в икономиката на света.

"Днес банките имат всички шансове да са част от решението. Банките ще разсрочват и без мораториум, това винаги са го правили и ще го правят. Мораториумът е един инструмент, който се дава на банките да правят разсрочвания, без да бъдат санкционирани капиталово.

Банките нямат друг сценарий с техните клиенти, освен да се опитат заедно да преминат през кризата, като им дадат по-голяма възможност.
 Спестените разходи избутват банковата печалба нагоре    
__ 2 __

04/06/21
16:45:45

Данните на банковия сектор за април, които БНБ публикува, създават впечатлението за един умерен просперитет на този бизнес. Според БНБ спрямо края на март 2021 г. балансовото число на банковата система нараства с 315 млн. лв. (0.2%) до 127.7 млрд. лв.

Нарастват също кредитният портфейл, портфейлите с ценни книжа и другите активи. Съотношението на ликвидно покритие на банковата система през месеца се увеличава до 314.0% (при 294.1% в края на март).

Ликвидният буфер в края на април е 31.1 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 9.9 млрд. лв. Печалбата на банковата система към 30 април 2021 г. възлиза на 484 млн. лв., или със 129 млн. лв. (36.2%) повече спрямо отчетената за първите четири месеца на 2020 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, намаляват на годишна база с 18 млн. лв. (9.5%) до 172 млн. лв. в края на април 2021 г.

Прогнозата за инфлацията е обаче тя да се ускори значително до 3.0% в края на годината

Докато за сериозното повишаване на ликвидната стабилност няма никакво съмнение, то ръстът на печалбата буди някой съмнения и недоумения особено що се отнася до нейните източници. Сравнителните данни например показват, че нетните приходи на банките от лихви за четирите месеца на 2021-а (891.32 млн. лева) са намалели с 22.74 млн. лева в сравнение с края на април 2020-а когато са били 914.06 млн. лева.

Има увеличение с 40.12 млн. лева на нетните приходи от такси и комисионни, които в края на април 2021-а са 373.47 млн. лева, докато година по-рано са били 333.35 млн. лева. Това увеличение е почти два пъти по - голямо от намалението на нетните приходи от лихви, но в никакъв случай не може да осигури ръста на печалбата от 129 млн. лева. Той е генериран главно от намаление на различни видове разходи и то най-вече разходите за вноски във фонда за преструктуриране на банки.

Те за 2021 година са буквално отменени, което води до спестяване на повече от 90 млн. лева. Отменени са, защото след влизането ни в Банковия съюз парите от българския фонд за преструктуриране са прехвърлени в съответния европейски фонд. При това прехвърляни с оказа, че в българския фонд нашите банки са правили два пъти по-големи вноски от тези, които трябва да правят в европейския фонд.

Плaниpaнитe зa 2021 г. вpeмeнни paзxoдни диcĸpeциoнни мepĸи зa cпpaвянe c пocлeдcтвиятa oт СОVІD-19 ce oцeнявaт oт MФ нa 2.8 млpд. лв.

По тази причина за тази, а вероятно и за следващата година те ще могат да си спестят тези разходи. Друг е въпросът, че една подобна вноска е нещо като застрахователна премия за риск от щети предизвикани от локални или глобални финансови кризи. А не е тайна, че колкото по-малка е премията, толкова по малко е покритието срещу щета.

Но да се надяваме тази застраховка никога да не се налага да бъде активирана. В случая важното е друго. А то е че ръста на печалбата на банковия сектор, който изглежда значителен - 36.2%, не се дължи на някакво видимо повишаване на неговата ефективност, а на фактори които имат краткосрочен ефект.

Данните на БНБ показват, че брутните кредити и аванси се увеличават спрямо края на март 2021 г. с 3.6 млрд. лв. (4.5%) до 83.8 млрд. лв. Основен принос за това обаче имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 2.9 млрд. лв., (29.6%) и в края на април възлизат на 12.6 млрд. лева. Впрочем това обяснява и увеличението на ликвидния буфер, за което стана дума по-рано Брутният кредитен портфейл на банковата система на месечна база се увеличава със 709 млн. лв. (1.0%) до 71.2 млрд. лв. През април нарастват кредитите за домакинства (с 313 млн. лв., 1.2%), за нефинансови предприятия (с 293 млн. лв., 0.8%) и за други финансови предприятия (със 104 млн. лв., 2.2%), докато при сектор "държавно управление" намаляват (с 0.6 млн. лв., 0.1%).

Депозитите в банковата система в края на април достигат 108.6 млрд. лв., като на месечна база нарастват с 241 млн. лв. (0.2%). Средствата от нефинансови предприятия отчитат спад (с 1.0 млрд. лв., 3.1%), а тези от домакинства и други финансови предприятия се увеличават съответно с 623 млн. лв. (1.0%) и с 233 млн. лв. (7.5%). Нарастват и депозитите на кредитни институции (с 206 млн. лв., 4.2%) и на сектор "държавно управление" (със 188 млн. лв., 5.5%).

Планирани са 9807 хил. лв., или с 36.5% по-малко спрямо бюджета на БНБ за 2020

Тук прави впечатление намаляването на депозитите на фирмите с 1 млрд. лева, но това може да се дължи на изместването назад на датите за плащане на корпоративни данъци.

Според централната банка собственият капитал в баланса на банковата система в края на април възлиза на 15.8 млрд. лв. и спрямо края март е увеличен със 167 млн. лв. (1.1%). Растежът се дължи на увеличените през месеца внесен капитал и печалба.

Регулаторният капитал на банковата система в края на март 2021 г. е 15.0 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 66.6 млрд. лв. Нивата на капиталовите съотношения на банковата система се запазват значително над минималните регулаторни изисквания и изискванията за капиталови буфери. Към 31 март 2021 г. съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 21.53%, 21.92% и 22.54%.

Тук трябва да се има предвид влиянието на регулаторните облекчения свързани с европейското решение за отмяна до 2023-а на прилагането на изискванията на Международен стандарт за финансова отчетност 9 (МСФО 9) по отношение на провизирането (обезценката) на кредитите на фирми с влошено финансово състояние. Възстановяването на тези правила във сигурност ще изяде 3-4% от настоящата капиталова адекватност.

Доходът от валутен дисбаланс за полугодието е положителен

Влияние върху финансовите и капиталови показатели оказват и т.нар. мораториум върху плащанията по кредитите. Срокът за предоставянето му приключи през март, но ефектите на действието по сключените преди година мораториуми започнаха да изтичат през април 2021-а. Към края на четвъртия месец на 2021-а по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, са подадени общо 129 246 искания за задължения с брутна балансова стойност 10 648 млн. лв.

От тях са одобрени 109 363 броя за 9984 млн. лв. Предприятията са заявили 14 009 броя за 8506 млн. лв., като от тях са одобрени 12 936 броя за 8113 млн. лв. От домакинства са подадени 115 237 искания за 2142 млн. лв., от които са одобрени 96 427 броя за 1872 млн. лв. Спрямо 31 март 2021 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства намалява с 1486, а брутният размер на одобрените задължения - обект на частния мораториум, нараства с 1001 млн. лева.

Истинският ефект от приключването на мораториума ще започне да се прояснява към края на септември, пълната картинка ще е ясна в края на годината. Тогава ще се види, колко от кредитите получили мораториум ще започнат да се погасяват нормално и какъв ще е размерът на щетите, които банковия сектор ще трябва да провизира по другите заеми получили отлагане на плащанията.
 Хампарцумян: С покупка на имот инфлация не се спира    
__ 3 __

29/09/21
23:09:01


Рeшeниe нa Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa зa oxлaждaнe нa ĸpeдитиpaнeтo в cтpaнaтa.

Ocнoвнaтa пpичинa зa пpoмeнитe e бyмът нa ипoтeчнитe зaeми, ĸoйтo зacилвa oпaceниятa зa имoтeн бaлoн. Упpaвитeлният cъвeт нa цeнтpaлнaтa бaнĸa e peшил дa yвeличи нивoтo нa т.нap. aнтициĸличeн ĸaпитaлoв бyфep ĸъм ĸpeдитнитe pиcĸoви eĸcпoзиции нa бaнĸитe oт 0,5% нa 1%.

Haблюдeниятa нa Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa ca, чe ĸредитната активност e пpeĸoмepнa, ĸaтo пpитecнeниятa ca нaй-вeчe зa жилищните кредити. "Наблюдаваните темпове на кредитен растеж създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и за натрупване на pискове, които могат да се проявят в нарастване на обема на необслужваните кредити при евентуален спад на икономиĸaтa".

Πo пocлeдни дaнни зa пъpвитe ceдeм мeceцa нa гoдинaтa pъcтът нa нoвooтпycнaтитe ĸpeдити y нac e нaд 7% cпpямo 2020-a, ĸaтo зa жилищнитe ипoтeĸи yвeличeниeтo e c нaд 15 нa cтo.

Увeличaвaнe нa ипoтeчнoтo ĸpeдитиpaнe пpи вce пo-нaмaлявaщи лиxви e cъпpoвoдeнo oт oпaceния oт пopeдeн имoтeн бaлoн cлeд финaнcoвaтa ĸpизa пpeз 2008-2009-a гoдинa.


Коментар на Левон Хампарцумян по повод бума на имотния пазар.

БНБ гледа нещата обобщено, например ако сегмент на кредитния пазар започва да показва признаци на бъдещи рискове, не трябва да се отделя повече капитал, за да не е рентабилно за банките да кредитират пазара. Така банките трябва да заделят провизии за бъдещи загуби в по-голяма степен, така че ако се реализира рискът да няма катастрофални проявления.

Ако пазарът позакъса, кредитите могат да се удължат - ако са били 25 г., ще станат 30 г., това са последствия от пандемията. Той даде пример, че млади хора с добри доходи започват да търсят крайградски къщи и по-голям апартамент. Икономиката расте, хората стават по-състоятелни, искат нещо по добро, коментира той.

Ако купувате жилище за спекулация, може да сбъркате. В по-добрите квартали на София е много вероятно цените на жилища да продължат да се покачват, няма рецепта да се каже - купувайте - не купувайте, всеки да си направи сметката, ако се рискува собствен капитал - за търговия или да обитава жилището. В България сме склонни да притежаваме жилище повече от това да наемаме. Много вероятно е обаче това да се промени средносрочно.

Лихвите се държат ниски заради еврозоната и по-скоро движението им ще е надолу, отколкото нагоре. По-скоро ще има дълъг период на не много високи лихви, но относително висока инфлация 5-6-7%.

Очевидно след като се напечатаха нови пари за справяне с кризата се създава натиск върху пазара. В един момент ще има инфлационни процеси, но хората да не си мислят, че купувайки жилище, ще се справят с нея, така или иначе част от парите ще бъдат изядени.
 Банковата асоциация очаква нова вълна на сливания    
__ 4 __

06/12/21
23:13:31


Натискът върху приходите на банките и повишените разходи за инвестиции в новите технологии ще доведат до нова вълна на сливания през следващата година, прогнозира пред БНТ Диана Митева, председател на управителния съвет на Асоциация на банките в България. Тя изтъкна, че банковият сектор в цяла Европа е в период на безпрецедентна трансформация. Обясни поскъпването на банковите такси със сериозния натиск върху лихвения доход, който банките имат заради безпрецедентно ниските нива на лихвите. Другият фактор са инвестициите в дигитализирането на банковото обслужване, което става все по-наложително.

Макар и близки до нула, лихвите по депозитите на физическите лица у нас все още са по-високи от тези в повечето европейски страни, където много банки налагат отрицателни лихви върху спестяванията. В същото време лихвите по кредитите са ниски, което е полезно за потреблението, каза Митева.

Напомни, че в България някои банки са избрали да наложат отрицателни лихви единствено върху депозитите на юридически лица, защото се приема, че фирмите управляват парите си по-добре.

Допълни, че ако допреди две години под 2% от парите на българите са насочвани към финансови инструменти, различни от депозитите, то сега това са около 4%-5% от спестяванията в банките. Въпреки това и при пандемията спестяванията са продължили да растат.
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  3209       Гласували:  2     Оценка:  5.50                Последна редакция:   09/04/22

Google