Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Изграждане и ремонт на ел.инсталации

Индекс на сайтове и фирми за изграждане и ремонт на ел.инсталации. Изграждаме електроинсталации, домофонни системи, системи за видео наблюдение, улан мрежи, градинско осветление, системи за защита.

Монтаж на електроинсталации - 220, 380 W, кабели, касетки, табла НН, пожароизвестяване, контрол на достъп.

Поддържане на домакинските електроуреди и електроинсталация; електротехника и радиоелектроника, видео и hi-fi техника.

Кабели, проводници, електроарпаратура, електроинсталационни и изолационни материали, осветление, кабелни скари.

Електроинсталации, домофонни и звънчеви инсталации, стълбищно осветление.

Ел.табла, осветителни тела, мълниезащита и заземителни инсталации, парково и фасадно осветление, домофонни и звънчеви инсталации, структурно окабеляване за слаботокови инсталации, електролаборатория.

Изграждане на трафопостове, ел. табла и съоръжения СрН и НН; изграждане на външни и вътрешни ел.инсталации на обществени и промишлени обекти; изграждане на слаботокови, заземителни и гръмозащитни инсталации.

Изграждане и ремонт на ел.инсталации, ел.мрежи ниско напрежение, всички видове трафопостове, кабелни линии ниско и средно напрежение, електропроводи 20кV, 110кV, 220кV.

Изграждане и ремонт на електроинсталации. Електромонтажни услуги. Структурно окабеляване. Поддръжка. Подмяна на ел.табла.

Производство на електротехническо оборудване, електронни инсталационни изделия, автоматични прекъсвачи, електромонтажни изделия.


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Електро,Енерго,Топло"
 
 
  Линкове (връзки) към Изграждане и ремонт на ел.инсталации  
 
  Снимки на ЕЛПРОМ-ЕЛИН АД
  Снимки на Меджик Интериор ЕООД
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код:
  П.Кутия:
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Електро,Енерго,Топло
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
2031 Касетки Изграждане и ремонт на ел.инсталации Брой 1 0 Виж
426 Изграждане и ремонт на ел.инсталации Изграждане и ремонт на ел.инсталации Точка 1 50 Виж
 
 


 
Google
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар Дата / час
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  726       Гласували:  1     Оценка:  6                Последна редакция:   17/07/17