Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

 

Общини в София-град

Индекс на общините в София-град. Официални сайтове на общините Средец, Оборище, Лозенец, Триадица, Студентска, Младост, Красно село, Овча купел, Възраждане, Красна поляна, Илинден, Люлин, Подуяне, Изгрев, Слатина, Искър, Витоша, Връбница, Надежда, Сердика. Официален сайт на Столична община - София.

Други подобни ресурси
Събития: Политическо събитие
Стоки:    Услуги
Сайтове: Организации, администрация


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Администрация"
 
 
  Линкове към Общини в София-град
 
W9319 Официален сайт на Община Средец Общини в България София-град
W9320 Официален сайт на Община Оборище Общини в България София-град
W9321 Официален сайт на Община Лозенец Общини в България София-град
W9322 Официален сайт на Община Триадица Общини в България София-град
W9323 Официален сайт на Община Студентска Общини в България София-град
W9324 Официален сайт на Община Младост Общини в България София-град
W9325 Официален сайт на Община Красно село Общини в България София-град
W9326 Официален сайт на Община Овча купел Общини в България София-град
W9327 Официален сайт на Община Възраждане Общини в България София-град
W9328 Официален сайт на Община Красна поляна Общини в България София-град
W9329 Официален сайт на Община Илинден Общини в България София-град
W9330 Официален сайт на Община Люлин Общини в България София-град
W9331 Официален сайт на Община Подуяне Общини в България София-град
W9332 Официален сайт на Община Изгрев Общини в България София-град
W9333 Официален сайт на Община Слатина Общини в България София-град
W9334 Официален сайт на Община Искър Общини в България София-град
W9335 Официален сайт на Община Витоша Общини в България София-град
W9336 Официален сайт на Община Връбница Общини в България София-град
W9337 Официален сайт на Община Надежда Общини в България София-град
W9338 Официален сайт на Община Сердика Общини в България София-град
W9339 Официален сайт на Столична община - София Общини в България София-град
W68507 Администрация Държава, общини Общество Виж  ~  
S2652 Административни услуги на общините Общини Услуги Виж  ~  
Услуги свързани с общинска собственост • Удостоверение за наличие на реституционни претенции за имоти • Удостоверение относно собствеността и статута на имоти • Предоставяне на копия от документи по искане на физически и юридически лица • Удостоверения относно данни за апартаменти и гаражи • Изкупуване право на собственост от физ.и юр.лица на земя с учр.право на строеж • Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот • Продажба на жилищни имоти • Учредяване право на надстрояване и/или пристрояване • Учредяване право на строеж • Настаняване на ...
  София. Резултати от местни избори 2019
София. Резултати от местни избори 2019 Община София - Балотаж между: ➤ Йорданка Асенова Фандъкова______ ГЕРБ (СДС) ________ 49.98% (36.37% - I тур) ➤ Мая Божидарова Манолова-Найденова _ Независим _________ 45.13% (27.79% - I тур) Район Подуяне - Балотаж между: ➤ Веселин Вячеславов Жечев __________ БСП ______________ 37.83% (16.87% - I тур) ➤ Ева Михайлова Митова ___________ ГЕРБ (СДС) ________ 53.07% (39.58% - I тур) Район Искър - Балотаж между: ➤ Борис Цветков Цветков ...
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=37
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Московска -
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Администрация
  Подтип на фирмата: Общини
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 ВАС: Столичната община няма право да глобява с фиш за неправилно паркиране    
__ 1 __

18/03/22
15:40:22


Столичната община няма право да глобява с фиш шофьорите, паркирали неправилно. Това съобщава Върховният административен съд, който обяви окончателното си решение, че текстове за Наредбата за организация на движението на територията на Столична община са нищожни.

Предмет на процесната наредба са правила, ограничения и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства (ППС) на територията на Столична община.

Разпоредбите на чл. 133 и чл. 140, ал. 1 от нея предвиждат налагане на глоби с фиш за маловажни нарушения, установени при извършването им. Върховните съдии обаче приемат, че Общинският съвет няма компетентност да регламентира налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, приемат върховните съдии.

Съгласно Закона за административните нарушения и наказания налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, може да бъде предвидено само в закон или указ, каквато не е наредбата на общината.

По делото е установено също така, че текстове от наредбата имат един и същ предмет на регулация с разпоредби от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Това е в противоречие с чл. 8 от Закона за нормативните актове, тъй като тези отношения вече са уредени с нормативен акт от по-висока степен и поради това общинският съвет не разполага с компетентност да приеме разпоредби с такъв предмет.
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  6186       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   27/04/23

Google