Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Инвестиционни посредници в България

Индекс на инвестиционните посредници в България. Основните дейности на Инвестиционните посредници са посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми.

Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ изчислява четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT.

Централен депозитар - съгласно нормативните актове в страната ЦД трябва да организира надеждна система за:
- Регистриране на безналичните ценни книжа
- Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества
- Поддържане на регистър на сделките с ценни книжа
- Обездвижване на налични ценни книжа, които са обект на публична търговия

Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния, пазара на допълнителното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здравно осигуряване. Основна мисия на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиционен посредник"
 
 
  Линкове (връзки) към Инвестиционни посредници в България  
 
  Снимки на ПОЗИТИВА АД
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място:София
  Адрес:
  Пощ.код:
  П.Кутия:
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиционен посредник
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
1720 Управление на индивидуален портфейл Инвестиционни посредници в България Брой 1 -1 Виж
 
 


 
Google
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар Дата / час
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  398       Гласували:  0     Оценка:  0                Последна редакция:   16/07/17