Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

 

Инвестиционни посредници в България

Индекс на инвестиционните посредници в България. Основните дейности на Инвестиционните посредници са посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми.

Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ изчислява четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT.

Централен депозитар - съгласно нормативните актове в страната ЦД трябва да организира надеждна система за:
- Регистриране на безналичните ценни книжа
- Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества
- Поддържане на регистър на сделките с ценни книжа
- Обездвижване на налични ценни книжа, които са обект на публична търговия

Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния, пазара на допълнителното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здравно осигуряване. Основна мисия на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции. Посредници"
 
 
  Линкове към Инвестиционни посредници в България
 
F5532 АВАЛ ИН АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
  АБВ - ИНВЕСТИЦИИ ЕООД
Инвестиционен посредник
F5534 АВУС КАПИТАЛ ООД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
„Авус Капитал“ е лицензиран от Комисията за финансов надзор (лиценз № RG030237) и е член на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Trader.bg е иновативна уеб платформа за търговия, която осигурява бърз и лесен достъп до световните финансови пазари на начинаещи и професионални трейдъри. Услугите ни се предоставят от регулирания в Европейския съюз брокер „Авус Капитал“. Нашата платформа се ползва от над 200 000 активни трейдъри в над 65 държави, които инвестират в 400 различни финансови инструмента: валути, стоки, акции и индекси. ул. Лъчезар Станчев № 3, Литекс ...
  АВС ФИНАНС АД
“АВС Финанс” АД е вписано в Търговския регистър, с ЕИК 200511872, и в регистъра на Комисията за финансов надзор (“Комисията”) под № РГ-03-0230 от 12.01.2009 г, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул.Т.Александров 141 ет.9 (“Посредника”). Посредникът е получил лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности с решение на Комисията. Посредникът има право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по занятие, както следва: (а) Инвестиционни услуги и дейности, състоящи се в: ~ приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече ...
F5535 АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Адамант Кепитъл Партнърс е лицензиран инвестиционен посредник с основна дейност посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми.
  АДМИРАЛ МАРКЕТС АС - КЛОН БЪЛГАРИЯ
Инвестиционен посредник
F5538 АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Инвестиционен посредник
  БГ ПРОИНВЕСТ АД
Инвестиционен посредник. Фондът съдейства за поддържане на стабилността и доверието в капиталовия пазар, компенсирайки вземанията на инвеститори във финансови инструменти.
  АКТИВТРЕЙДС - КЛОН СОФИЯ КЧТ
ActivTrades е независима брокерска компания, която предлага търговия с Форекс, CFD и Spread Betting. Централният ни офис се намира във финансовата част на лондонското Сити и сме оторизирани и регулирани от британския финансов регулатор Financial Conduct Authority (FCA), като също така сме регистрирани от националните органи на всички страни в Европейския съюз. ActivTrades е член на Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги (FSCS), която дава защита на клиенти, инвестирали средства в членуващите в Схемата компании. Всички средства на клиентите се държат в отделни сметки и не ...
  БЕНЧМАРК ФИНАНС АД
Инвестиционен посредник София ул. Вискяр планина № 19, ет. 2
  АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
Инвестиционен посредник
  БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
Българо-американска кредитна банка АД е пионер в структурирането и продажбата на иновативни финансови инструменти на местния капиталов пазар. Предимството на Българо-американска кредитна банка АД в този сегмент е в богатия опит и традиции, които банката има в областта на дългосрочното кредитиране, недвижимите имоти и капиталовите пазари. През 2001 година, Българо-американска кредитна банка АД структурира и издаде първата емисия ипотечни облигации в България. През 2004 година, банката извърши първата секюритизация на вземания в България през дружеството “Капитал Директ-1” АДСИЦ, която ...
F5540 АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Инвестиционен посредник
  ДЕ НОВО ЕАД
Инвестиционен посредник
F5541 Балканска инвестиционна компания АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Балканска Инвестиционна Компания АД е небанкова финансова институция регистрирана по фирмено дело 914 от 2004 г. на Софийски градски съд. Дружеството притежава лиценз № РГ-03-188 от 09.03.2006 г. издаден от Комисията за финансов надзор за извършване на дейности и услуги като лицензиран инвестиционен посредник и регистрационен агент. Балканска Инвестиционна Компания АД е член на Българска фондова борса - София АД, Централен депозитар АД и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.
  ДЕЛТАСТОК АД
Основан през 1998 г., Делтасток АД е водещ инвестиционен посредник, предлагащ онлайн търговия на регионалните и международните финансови пазари. Предметът на дейност на компанията обхваща също брокерски услуги в страната и чужбина, както и търговия за собствена сметка. Делтасток развива успешно дейност и зад граница, предлагайки своите услуги чрез клона си в Букурещ. Стремежът на компанията е да осигури най-добрите условия, технологии и качество на обслужване както за институционални, така и за индивидуални инвеститори. Делтасток е утвърдено име сред финансовите институции в страната, ...
  БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП ЕАД
Инвестиционен посредник
  ЕВРО-ФИНАНС АД
Евро-Финанс е водещ инвестиционен посредник, лицензиран от КФН и член на Deutsche Börse Group. В своята над 20 годишна история, основен приоритет за компанията е прилагането на най-добрите практики и принципи, както и професионалното отношение към клиента. Евро-Финанс е основан през 1993 година, като бързо се налага като един от водещите инвестиционни посредници в страната. Компанията предлага широка гама от услуги в сферата на капиталовите пазари и корпоративните финанси. Евро-Финанс извършва дейност съгласно Европейското законодателство и е лицензиран и регулиран от Комисията за ...
  БАНКА ДСК ЕАД
1036 - София ул. Георги Бенковски № 5 тел.: 02/ 9391 965, 02/ 9391 364, 02/9391 304 факс: 02/980 2422 Ivelin.Ivanov@dskbank.bg, Daniel.Trifonov@dskbank.bg, Emil.Asparuhov@dskbank.bg www.dskbank.bg
  ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД
ЕЛАНА е една от най-големите финансови групи от небанковия сектор в България с 25-годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги на българския финансов пазар. Компаниите на ЕЛАНА са утвърдени експерти в: ~ Управление на финансови активи ~ Търговия на финансовите пазари ~ Инвестиционно банкиране ~ Инвестиционно финансиране чрез европейски програми ~ Инвестиции в земеделска земя ~ Управление на инвестиции във възобновяема енергия ~ Управление на публични фондове ЕЛАНА учреди един от първите инвестиционни посредници, фонд мениджъри и взаимни фондове на пазара ...
  БАНКА ДСК ЕАД - ИП
Инвесиционен посредник
  ИНВЕСТБАНК АД
Инвестбанк АД е напълно лицензирана търговска банка, предлагаща целия спектър от банкови продукти и услуги. Основен принцип в дейността на банката е универсалното банкиране, фокусирано върху крос-продажби, постигнато чрез добавяне и комбиниране на отделните бизнес линии, продукти и услуги, насочени както към корпоративни клиенти, така и към физически лица. Визията на Инвестбанк АД е свързана с устойчиво развитие чрез предоставяне на надеждни финансови услуги на корпоративни, институционални и частни клиенти.
F5545 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Инвестиционен посредник
  КАПМАН АД
Направления, в които развиваме дейността си: ~ Инвестиционен посредник ~ Консултантска компания ~ Управляващо дружество ~ Консервативен договорен фонд ~ Балансиран договорен фонд ~ Договорен фонд с фокус в акции ~ Дялов фонд, фокусиран в екологични енергийни проекти
F5546 ББГ СИМЕКС - БЪЛГАРИЯ ООД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Инвестиционен посредник
  КАРОЛ АД
Инвестиционен посредник Карол е лицензиран като такъв от Комисията за финансов надзор, член на Българска фондова борса – София АД (БФБ), действащ член и регистрационен агент към Централен Депозитар АД (ЦД). Компанията е тринадесет пъти носител на приза инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ (2002-2014), трикратен победител в ежегодната класация на в. „Банкеръ” – инвестиционен посредник на годината (2006-2008), както и носител на специална награда за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар (2012). Инвестиционен ...
F5549 БЕТА КОРП АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
БЕТА КОРП е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: ~ сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; ~ поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; ~ държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както ...
  КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД
Инвестиционен посредник
  БНП ПАРИБА С. А. - КЛОН СОФИЯ
Инвестиционен посредник
  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД - ИП
ОББ Асет Мениджмънт АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са Обединена Българска Банка АД, притежаващо 90.86% от капитала и NBG Асет Мениджмънт, Гърция, притежаващо 9.14% от капитала. Към момента NBG управлява в Гърция и Люксембург 35 взаимни фонда. Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД е с предмет на дейност : 1. Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: а) Управление на ...
F5551 БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Инвестиционен посредник Бул Тренд Брокеридж ООД е създаден през 1997 година и е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България. От 1998 година е член на „Българска Фондова Борса” АД и „Централен Депозитар” АД. Компанията притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейско икономическо пространство: От първата половина на 2008 година, Бул Тренд Брокеридж публикува икономическите си и корпоративни анализи в информационната платформа на Thomson Reuters. Нашата компания си партнира успешно с Capital IQ от ...
  РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД - ИП
Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага широка гама разнообразни инвестиционни продукти на паричните, валутните и капиталовите пазари – депозиране на средства, търговия с валута, акции, облигации, държавни ценни книжа, инструменти за хеджиране на валутен, лихвен и ценови риск. Капиталови пазари Райфайзенбанк (България) ЕAД предлага широка гама от услуги и продукти на българския и международни капиталови пазари. Валутен пазар Райфайзенбанк (България) ЕAД е една от основните банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар. Управление на пазарен ...
F5552 БУЛБРОКЪРС ЕАД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Булброкърс ЕАД е небанкова финансова институция, основана през 1997 година. Дружеството се регулира от Комисията по финансов надзор (КФН), вписано е в регистъра на финансовите институции в България от Българска Народна Банка (БНБ) и притежава разрешение за предоставяне на услуги от The Financial Conduct Authority (FCA). Член е на Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и се регулира по смисъла на Директиватa за пазарите на финансови инструменти (MiFID).
  СИБАНК ЕАД - ИП
СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните канали за дистрибуция. От 2007 г. СИБАНК ЕАД е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Интегрирането й с другата компания на групата в България - ДЗИ, ...
F5554 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Българска банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB-” от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейно дъщерно дружество ...
  ТЕКСИМ БАНК АД
ТЕКСИМ БАНК е една от първите, действащи към момента частни банки в България, учредена през 1992 г. от повече от 4 000 акционери. Благодарение на дългогодишния си опит и богата история, Банката познава изискванията на националния пазар и предлага съвременни банкови услуги, като непрестанно развива продуктовата си гама, с цел да отговори на динамичните изисквания на пазара. Нашата мисия е да предложим изгодни и съвременни банкови продукти и услуги, базирани на високотехнологични информационни решения и разбиране на нуждите на нашите клиенти - физически и юридически лица. Клиентите са ...
  Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС АД
Инвестиционният посредник Д.И.С.Л. Секюритийс АД предлага широка и разнообразна гама от финансови продукти и услуги на своите индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори в сферата на капиталовите пазари, инвестиционни продукти и финансово консултиране.
  ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
Търговска Банка Д АД е търговска банка, притежаваща пълен банков лиценз за извършване на финансови и банкови операции в страната и в чужбина. Търговска Банка Д АД предоставя всички видове банкови и финансови услуги и се придържа към най-добрите международни практики. Основавайки се на опита и на познанията си за турския пазар, банката е специализирана при консултации и подкрепа на търговските операции по внос и износ между Турция и България. Търговска Банка Д АД издига в свои приоритети обслужването на клиентите, комфорта и конфиденциалността. Банката предлага широк спектър от продукти на ...
F5562 ДИВИ ИНВЕСТ ЕАД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Ди Ви Инвест е лицензиран инвестиционен посредник съгласно решения на Комисията за финансов надзор от 2002 г. и 2006 г., специализиран в областта на брокерските услуги, инвестиционното банкиране и корпоративните финанси. Дружеството е член на Българска фондова борса – София и на Централния депозитар. Ди Ви Инвест ЕАД извършва услуги на експертно ниво, съобразно специфичните нужди на клиентите и предлага индивидуални решения в следните основни направления: ~ Корпоративни финанси ~ Управление на финансови активи ~ Търговия с ценни книжа
  ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Пощенска банка предлага достъп и реална доставка за своите клиенти както на родната фондова борса, така и на международните капиталови пазари по света. Обширната клонова мрежа подпомага инвестиционните услуги на банката да достигат до над 30 населени места из цялата страна чрез наличието на близо 40 офиса, където има специално обучен персонал. Търговия на БФБ Пощенска банка е активен член на Българска фондова борса – София, от 1997 г. и традиционно е сред 10-те инвестиционни посредника с най-голям оборот и сделки на пазара. Търговия на международни фондови пазари Предоставме на ...
F5563 ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Акционерно дружество ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ е учредено през 1992 г. и до 1997 г. функционира като финансова къща, а от месец юни 1997 г., след получаването на разрешение от ДКЦКФБ и като инвестиционен посредник. Основният капитал на дружеството е в размер на 82 000 лв., а собственият е почти 900 000 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. Създаването на компанията е инициирано от стремежа на учредителите да отговорят адекватно на пазарните потребности и да предложат на клиентите си качествени услуги в областта на ...
  ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД
24 годишна история и опит на финансовите пазари. Едни от най-стабилните и успешни финансови институции в света носят имената на създателите си, като обещание за прозрачност, почтенност и личен ангажимент към клиента. бул. Вл. Варненчик № 186, ет. 3
F5568 ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ Инвестиционен посредник София Виж  ~  
NG стартира дейността си в България през 1994г. От откриването си, ING Банк изгражда стабилна клиентска база от корпоративни и институционални клиенти. Банката е била награждавана многократно с международни награди, сред които и най-добра банка за депозиране на средства в Централна и Източна Европа. Неколкократно Банката е избирана и за Най-добра чуждестранна банка в България.
F5569 ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Интеркапитал Маркетс АД (ICM) е български, бутиков инвестиционен посредник. Ние се стремим да предлагаме висококачествени инвестициинно-брокерски и финансово-консултантски услуги. Интеркапитал е основан през 2001 г. от г-н Николай Майстер. През 2003 г. ICM получи лиценз за предоставяне на инвестиционно-брокерски услуги в България и чужбина от Българската Комисия за Финансов Надзор. Ние сме членове на Българска фондова борса – София, както и на Варшавската фондова борса. В България също така сме клирингов член на Централен Депозитар. Освен това имаме и разрастваща се мрежа от контрагенти и ...
  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Интернешънъл Асет Банк АД е основана на 13 декември 1989 година, като оттогава се стреми да бъде динамична и иновативна универсална институция, която предлага цялостни финансови решения, в съчетание с гъвкав подход и с помощта на съвременни технологични нововъведения, в унисон с най-добрите европейски практики.
F5573 КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Инвестиционен Посредник „Кепитъл Инвест” ЕАД е учреден като ИП „Метрик” АД през 1999 г., вписан е в търговския регистър на СГС по ф.д. № 2241/1999 г. и притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник по Решение на КФН № 10 – ИП от 27.01.1999 г. През 2009 г. „Инвест Кепитъл” АД придобива 100% от капитала на посредника и впоследствие променя наименованието му на „Кепитъл Инвест” ЕАД.
F5576 МАТАДОР ПРАЙМ ООД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Инвестиционен посредник
  ОБЩИНСКА БАНКА АД - ИП
Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка. Регистриран капитал: 43 497 540 лв. Разпределен в 4 349 754 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв Банков лиценз: Лиценз № Б16 от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и в чужбина. SWIFT/BIC: SOMBBGSF Мисия: Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти. Членства: Асоциация на търговските банки в ...
F5579 ПАЙЪНИЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Инвестиционен посредник
F5580 ПОЗИТИВА АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
ПОЗИТИВА АД е небанково финансово акционерно дружество, учредено в началото на 2004 год. Дружеството е лицензирано да извършва дейност като Инвестиционен посредник с решение № РГ-03-0211/17.03.2004 г. на Комисия за финансов надзор и прелицензирано с № РГ-03-0211/24.07.2006 г., № РГ-03-0211/17.02.2009 г. във връзка с промените на законовата уредба и подзаконовите регулаторни актове. Позитива АД се представлява и управлява от Марияна Кирилова Димитрова Дружеството предлага на своите индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори широка и разнообразна гама от финансови ...
  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - ИП
Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания. Fibank е иновативна и клиентски ориентирана кредитна институция, която предлага разнообразна гама от продукти и услуги както за индивидуални, така и за фирмени клиенти. С традиции в корпоративното банкиране и с разширено присъствие на пазара на банкиране на дребно Първа инвестиционна банка e сред водещите институции в страната в сферата на картовия ...
  ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД
ПФБК е водеща небанкова финансова институция на българския капиталов пазар. Основана през 1991, компанията предлага пълен набор от услуги в областта на инвестиционното банкиране включващи брокерски услуги, корпоративни финанси, сливания и придобивания, финансови консултации, проучвания и анализи, и управление на активи. ПФБК на практика е основният контакт на повечето чужди и местни институционални инвеститори на българският капиталов пазар. ПФБК осигурява достъп до Българската Фондова Борса посредством своя опитен брокерски екип или чрез електронни поръчки през мрежата на Блумбърг ...
F5586 СИТИБАНК ЕВРОПА - Клон BG КЧТ Инвестиционен посредник София Виж  ~  
От началото на своето присъствие в България от 1998, Сити предлага широк спектър от корпоративни и инвестиционни услуги на големи български и мултинационални компании, финансови и държавни институции. Финансовите услуги, които ние предлагаме на нашите клиенти са разделени на няколко основни бизнес линии, обхващащи: Отдел Глобални транзакции и услуги предлага управление на парични потоци, доверителни сметки и търговски услуги. Ние сме световен лидер в областа на управлението на парични потоци, с над един милиард транзакции годишно и дневен обем от над USD 3 трилиона. Отдел Финансови ...
F5589 СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Инвестиционен посредник Район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет.1
F5590 ТБ ВИКТОРИЯ EАД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
ТБ ВИКТОРИЯ EАД (КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕМПОРИКИ БАНК БЪЛГАРИЯ) Инвестиционен посредник
F5592 ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
TBI Bank е част от групата на TBIF Financial Services B.V, към която принадлежат и утвърдените на българския пазар марки TBI Leasing и TBI Rent. Kато част от голямото семейство на TBIF Financial Services B.V, TBI Bank си поставя за цел да предложи на клиентите си такива продукти и услуги, които да стимулират динамичното развитие на местната икономика и да допринесат за успеха на финансирания бизнес. Предложенията ни за развитие на УСПЕШЕН БИЗНЕС на микро, малки и средни предприятия включват разнообразни видове кредити и лизинг. Предлагаме още ДОБРА ЛИХВА и изгодни условия за срочни ...
  ТОКУДА БАНК АД
Токуда Банк АД е учредена на 27 декември 1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон на РБългария. Токуда Банк АД има пълен лиценз, който й позволява да извършва в страната и чужбина всички сделки по чл.2 от Закона за кредитните институции. Дейността на банката е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба. Токуда Банк АД е част от икономическата група Tokushukai Medical Corporation, Япония. Ние се стремим към непрекъснато подобряване на услугите, които предлагаме. Нашите основни приоритети са: непрекъснато повишаване на качеството ...
  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Кредитен рейтинг на УниКредит Булбанк УниКредит Булбанк има кредитен рейтинг BB+ /Стабилна перспектива/ B от авторитетната рейтингова агенция “Стандарт енд Пуърс” (Standard and Poor's).Рейтингът на банката е най-високият възможен за България и е равен на рейтинга на страната. Награди на УниКредит Булбанк УниКредит Булбанк има многобройни награди за дейността си, сред които: Най-добра банка в България 2014 - списание Global Finance; Най-добра банка в България 2014 - списание EMEA Finance; Най-добра банка за търговско финансиране за България за 2014 - списание Global ...
F5596 УНИТРЕЙДЪР ЕАД (БМФН; КМ ИНВЕСТ) Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Акции, борсово търгувани фондове, валути, стоки. Търгувай различни финансови инструменти от една развита търговска платформа.
F5597 ФАВОРИТ АД Инвестиционен посредник София
“ИП ФАВОРИТ” АД е лицензиран инвестиционен посредник с предмет на дейност сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки, управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и пари, инвестиционни консултации относно ценни книжа, консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа; представителство ...
F5598 ФАЙНЕКС ЕООД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Finex предлага широк спектър от инвестиционни услуги, които са подходящи за индивидуални и корпоративни клиенти. Oсновният принцип, който е водещ в обслужването от страна на екипът е индивидуалния подход към инвестициите на клиентите, прозрачността при изпълнение на клиентските нареждания и изграждане на дългосрочни партньорски отношения. Дългият професионален опит на екипа в различните инвестиционни сфери, между които търговия на международните финансови пазари, управление на инвестиционни портфейли и изделия по вписвания и придобивания позволяват покриването на цялостно обслужване и ...
F5599 ФАКТОРИ АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Инвестиционен посредник ул. Михаил Тенев № 12, Бизнес център Евротур
F5600 ФК ЕВЪР АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Финансова къща „Евър” е водещ доставчик на ликвидност, който предлага широк спектър от инвестиционни услуги. Компанията е основана през 1992 г. За над 20 години сме натрупали значителни познания и солиден опит в предлагането на инвестиционни решения с висока добавена стойност. Имаме богато портфолио за частни и институционални клиенти, което включва брокерски услуги и управление на активи. ул. Лъчезар Станчев № 3, Литекс тауър, ет. 13
F5601 ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД Инвестиционен посредник София Виж  ~  
ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД (ЕВРО-ГАРАНТ АД) Инвестиционен посредник
F5602 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Управляващо дружество ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е учредено на 22.11.2006г. и притежава лиценз за управляващо дружество № 24-УД от 18.01.2007г. на Комисията за финансов надзор (КФН). Дружеството има разрешение от КФН да организира и управлява три договорни фонда: ЦКБ Лидер е договорен фонд с решение № 637 – ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи по висок доход за спестяванията си при поемане на умерен до висок риск. ЦКБ Актив е договорен фонд с решение № 638-ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход и умерен растеж на спестяванията ...
F5575 КОАКТОРИИ ФИНАНС АД Инвестиционен посредник Пловдив Виж  ~  
Coactorii Finance AD is a licensed investment intermediary, having a license No RG-03-0234 dated 01.02.2010 issued by the Financial Supervision Commission under Resolution No 40-IB/27.01.2010, for transactions with securities and investment services on the Bulgarian and the foreign markets. Coactorii Finance AD is authorized to perform the following services: » Reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments, including intermediation for transactions in financial instruments; » Provide individual investment advice to a client Regulation & ...
  ЮГ МАРКЕТ АД
Инвестиционен посредник Юг Маркет АД е сред първите лицензирани инвестиционни посредници у нас. Този статут компанията получава още през лятото на 1998 г. с решение на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (сега Комисия за финансов надзор). Няколко месеца след това – от есента на същата година, компанията става член на Централен депозитар, а от януари 1999 г. – и на Българска фондова борса – София. Юг Маркет АД притежава също лиценз, издаден от БНБ през ноември 2000 г. за извършване на сделки с чуждестранна валута, а по-малко от година след получаването на лиценза, фирмата получава ...
F5584 РЕАЛ ФИНАНС АД Инвестиционен посредник Варна Виж  ~  
Инвестиционни услуги и дейности, осъществявани на територията на Република България ~ приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; ~ изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; ~ управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; ~ предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на ...
F5588 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Инвестиционен посредник Варна Виж  ~  
F5587 СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД Инвестиционен посредник Стара Загора Виж  ~  
Инвестиционен посредник
  ЗАГОРА ФИНАКОРП АД
Инвестиционен посредник ЗАГОРА ФИНАКОРП е акционерно дружество, създадено през 1998 година. Дружеството има пълен лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК Решение на Комисията за финансов надзор за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник – 71-ИП / 29.07.1998 г. Решение на Комисията за финансов надзор за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник – 372-ИП / 07.06.2006 г. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ Даниел Руменов Гаргов Тенчо ...
F5607 Българска фондова борса Инвестиционен посредник София Виж  ~  
Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите. ПРОДУКТИ И УСЛУГИ БФБ-София АД предлага широко разнообразие от информационни продукти и услуги, свързани с търговията с финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на ...
  Централен депозитар
Съгласно нормативните актове в страната ЦД трябва да организира надеждна система за: - Регистриране на безналичните ценни книжа - Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества - Поддържане на регистър на сделките с ценни книжа - Обездвижване на налични ценни книжа, които са обект на публична търговия
  Комисия за финансов надзор
Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния, пазара на допълнителното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здравно осигуряване. Основна мисия на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Комисия за финансов надзор 1000 София, ул. ...
W54149 Капиталов пазар (структура) Финанси и счетоводство buzinezzman.com Виж  ~  
W70875 Капиталови и стокови пазари Сайтове Раздел Виж  ~  
W70876 Инвестиции Сайтове Раздел Виж  ~  
W70877 Инвестиционни посредници Фирми Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=18
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции. Посредници
  Подтип на фирмата: Инвестиционен посредник
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
1720 Управление на индивидуален портфейл Инвестиционни посредници в България Брой 1 -1 Виж : 767
 
  
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  5081       Гласували:  2     Оценка:  5.50                Последна редакция:   09/04/22

Google