Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Инвестиционни посредници в България

Индекс на инвестиционните посредници в България. Основните дейности на Инвестиционните посредници са посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми.

Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Предоставената за разпространение борсова информация е под формата на стандартизирани пакети, които са разработени да задоволят потребностите на потенциалните корпоративни клиенти на Борсата, а именно: информационни агенции, инвестиционни посредници и емитенти. БФБ изчислява четири борсови индекса - SOFIX, BGBX40, BGTR 30 и BG REIT.

Централен депозитар - съгласно нормативните актове в страната ЦД трябва да организира надеждна система за:
- Регистриране на безналичните ценни книжа
- Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества
- Поддържане на регистър на сделките с ценни книжа
- Обездвижване на налични ценни книжа, които са обект на публична търговия

Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния, пазара на допълнителното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здравно осигуряване. Основна мисия на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиционен посредник"
 
 
  Линкове (връзки) към Инвестиционни посредници в България  
 
  Снимки на Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС АД
  Снимки на ДЕЛТАСТОК АД
  Снимки на ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД
  Снимки на КАРОЛ АД
  Снимки на ПОЗИТИВА АД
  Снимки на ЮГ МАРКЕТ АД
  Снимки на Българска фондова борса
  Снимки на Централен депозитар
  Снимки на Комисия за финансов надзор
  Снимки на Капиталов пазар (структура)
  Снимки на Капиталови и стокови пазари
  Снимки на Инвестиции
  Снимки на Инвестиционни посредници
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=18
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиционен посредник
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
1720 Управление на индивидуален портфейл Инвестиционни посредници в България Брой 1 -1 Виж
 
  
 
 
Google
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Оценка               Коментар Дата / час
 
  Добави коментар >>>   Отвори текста  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  539       Гласували:  1     Оценка:  6                Последна редакция:   16/07/17