Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Премиер Фонд АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Борсов код: 4PR / PREMIER Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100009064 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 148006882 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция 1.00

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции"
 
 
Линкове към Премиер Фонд АДСИЦ
 
  АДСИЦ фирми на Софийската борса
Индекс на АДСИЦ фирмите на Софийската борса. Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) набират на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им.
  Котировки в Българска Фондова Борса
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Борислав Найденов
  Телефон   052/601282
  E-Mail  bulex@bulex.net
  WEB Site  http://www.4pr.eu
 
  Адресни данни
 
  Област: Варненска
  Община:
  Населено място: Варна
  Адрес: ул. Петър Парчевич 9
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  306       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google