Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

СИИ Имоти АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

Борсов код: 5CG / CEEP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100006060 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175006705 Принадлежност към индекс: -

Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция 1.00


Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции
Сайтове: Финанси и счетоводство


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Инвестиции"
 
 
Линкове към СИИ Имоти АДСИЦ
 
  АДСИЦ фирми на Софийската борса
Индекс на АДСИЦ фирмите на Софийската борса. Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) набират на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им.
  Котировки в Българска Фондова Борса
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Христо Чоевски
  Телефон   02/9633256
  E-Mail  -
  WEB Site  //hib.multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=18
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община:
  Населено място: София
  Адрес: ул. Орлово гнездо 6
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Инвестиции
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  305       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   27/09/16

Google