Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Фирми за потребителски и бизнес услуги

Производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, рекламни, информационни, програмни услуги. Информационна комуникационна техника и технологии, офисавтоматизация и оборудване, прибори и резервни части.

Планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, търговия със софтуерни и хардуерни продукти, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите. Доставчик на интернет услуги, пренос на данни, виртуални частни мрежи и комплексни информационни решения. Медийни системи, информационни носители и устройства за тяхното разчитане.

Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, преработка на суров нефт до крайни продукти на пазара.

Енергийни проекти, във връзка с производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, обекти на енергетиката. Пласментно-снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тях сервизна дейност, производство на електрическа енергия. Основни и аварийни ремонти на електроцентрали.

Международна и вътрешна транспортна, спедиционна и посредническа дейност, складова и ремонтна дейност. Транспорт на пътници и товари в страната и чужбина и др.

Търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища, превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж. Кораборемонт.

Производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция. Производство на комбинирани и други фуражи, извършване на селскостопански услуги. Производство на брашна, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни. Организиране търгове и тържищна дейност с риба.

Мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг.

Рекламна, информационна, маркетингова и издателска дейност, изготвяне на рекламни, медийни и маркетингови стратегии и реализацията им, организиране и рекламно обслужване на събития и промоции и др.

Строителство и продажба на недвижими имоти.

Изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини.

Хидравликата и пневматиката, програмни продукти и технически средства за автоматизация, обучение на кадри.

Придобиване, управление и продажба на облигации и патенти


Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
  Линкове (връзки) към Фирми за потребителски и бизнес услуги  
 
  Еуротерра България АД
F5658 Би Джи Ай Груп АД Недвижими имоти София Виж  ~  
  Инвестиционна Компания Галата АД Варна
  САФ Магелан АД
F5701 Витапрот Славяново АД Отдаване под наем София Виж  ~  
F5656 Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл Търговия София Виж  ~  
F5954 Пангеа АД Търговия със стоки София Виж  ~  
F5887 Мадара Юръп АД Търговия със стоки Варна Виж  ~  
F5909 Мануела АД/в несъстоятелност/ Препродажба Хасково Виж  ~  
  Орфей клуб уелнес АД-Пловдив
F5718 Деспред АД Посредничество София Виж  ~  
F5752 Енергони АД Енергийни проекти София Виж  ~  
  Проучване и добив на нефт и газ АД
  Петрол АД
  Кораборемонтен завод Одесос АД
  Параходство българско речно плаване АД
  Хидропневмотехника АД
  Специализирани Бизнес Системи АД
  Юрокапитал Битекс АД
  Бианор Холдинг АД
  Медийни Системи АД
F5918 Мен Инвестмънт Груп АД Изследователски услуги София Виж  ~  
  ЦБА Асет Мениджмънт АД
F5643 Адвертайзинг Продиджи АД-София Реклама и маркетинг София Виж  ~  
  КТИ Съединение АД
  София Комерс-Заложни къщи АД
  Институт по целулоза и хартия АД
F5978 Рециклиращо предприятие АД Вторични суровини Разград Виж  ~  
F5719 Джерман-София АД Производство на брашна Дупница Виж  ~  
F5753 Енергоремонт Бобов дол АД Аварийни ремонти Големо село Виж  ~  
F6047 Индекс на фирмите от БФБ Фирма на борсата Главен индекс Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  836       Гласували:  1     Оценка:  6.00                Последна редакция:   10/07/19

Google