Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

 

Индустриални стоки и материали

Кокс, стомана, чугун, феросплави, прокат и изделия от черни метали. Олово, цинк, оловни сплави, цинкови сплави, химически продукти. Екипировка и детайли от алуминиеви сплави.

Парни и водогрейни котли, резервоари и съдове под налягане. Производство на тръби от непластифициран поливинилхлорид и съединителни части за тях.

Добив на каолинови пясъци, каолин, минерални пълнители, пясъци и нерудни суровини. Каучукови изделия.

Ремонт на металообработващи машини и съоръжения. Производство на стоманени тръби. Отливки, резервни части, електронни устройства.

Изкуствени химически влакна и коприни. Пашкули, прежди от естествена коприна. Минерални торове, неорганични и органични химически продукти.

Строителни конструкции и изделия. Крепежни метални изделия.

Стругове за обработка на голямогабаритни детайли.

Производство на обработени кожи. Кожени облекла; производство на ръкавици и чанти от кожа.

Бутала, бутални болтове, бутални пръстени и алуминиеви отливки, възстановяване, ремонт и търговия с резервни.

Машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали.

Складово оборудване, подемно-транспортни съоръжения и машини, верижни електротелфери, кранове, домакински електроуреди, камини и печки на твърдо гориво.

Прибори и средства за автоматизация. Еднофазни и трифазни асинхронни електродвигатели.

Хартия и опаковъчни материали. Полимерни опаковки и материали.

Дървесинна маса, хартии, картони, изделия от тях. Дървообработващи машини, дървесинна маса, картони, амбалаж. Бичени дървени материали, дограми, амбалажи, сглобяеми къщи, опаковки, изделия от дървесина. Плочи от дървесни влакна; шперплат; амбалаж; дъски и изделия от дървесина. Дървесно-влакнести плочи.

Стоманени телове, въжета и изделията от тях. Алуминии и алуминиеви продукти.

Чугунени отливки; нестандартно оборудване, метални, пластмасови и дървени леярски модели. Дискови стоманени колела, джанти и други компоненти за кари, подемно-транспортна техника, леки автомобили и селскостопански машини.

Неорганични и органични продукти - амоняк, карбамид, аргон.

Многоцветни печатни опаковки и етикети от картон и хартия. Специална хартия, картон и опаковки.

Други подобни ресурси
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Фирми на борсата"
 
 
  Линкове към Индустриални стоки и материали
 
  Метизи АД - стоманени изделия
Предмет на дейност на фирмата: Производство на стоманени телове, въжета и изделията от тях, на проводници, вътрешно и външнотърговска, складова, спедиционна дейност. Борсов код: 5MZ / METIZ Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11MEROAT18 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 816089236 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 7 502 055 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Индустриална зона
F5846 Кремиковци АД (в несъстоятелност) Производство на стомана София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на кокс, стомана, чугун, феросплави, прокат и изделия от черни метали; пусково-наладъчни работи и изпитване на електрически машини и съоръжения; контрол и автоматизация на технологични процеси; извършване на безразрушителен, вибрационен и термовизионен контрол на обекти; орган за контрол в областта на здравословните и безопасни условия на труд; производство и пренос на топлинна и електроенергия; разпространение на електроенергия. Борсов код: 4KW / KREM Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11KRSOAT14 Сектор: Индустриални стоки и ...
  Чугунолеене АД
Предмет на дейност на фирмата: Производство на едри, средни и дребни чугунени отливки; нестандартно оборудване, метални, пластмасови и дървени леярски модели; водно стъкло, плакиран пясък, кислород, извършване на транспортни услуги за превоз на товари у нас и в чужбина; пречистване на отпадни води. Борсов код: 59C / CHUG Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11CUIHAT10 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 122003719 Общ брой акции 640 599 Номинал на 1 акция 1.00
F5942 Оловно цинков комплекс АД /в несъстоятел Олово и цинк Кърджали Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на олово, цинк, оловни сплави, цинкови сплави, химически продукти. Борсов код: 5OTZ / OTZK Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11OLKAAT10 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 000220014 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 8 413 360 Номинал на 1 акция 1.00
  Котлостроене АД
Предмет на дейност на фирмата: Производство и монтаж на парни и водогрейни котли, резервоари и съдове под налягане, газоплътни тръбни мембранни панели , горещо щамповани дъна с елиптичен и сферичен профил, метални конструкции, производство и монтаж на технологично оборудване , инженерингова, транспортна и ремонтна дейност ,продажба на стоки от собствено производство. Борсов код: 4KS / KOTL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11KOSOAT17 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 121117602 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 237 588 Номинал на 1 акция 1.00
F5630 Алкомет АД Алуминиеви продукти Хюсеин Индже Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на алуминии и алуминиеви продукти. Борсов код: 6AM / ALUM Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11ALSUAT14 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 837066358 Общ брой акции 17 952 959 Номинал на 1 акция 1.00
  Дружба АД. Бутала, бутални болтове
Предмет на дейност на фирмата: Производство на бутала, бутални болтове, бутални пръстени и алуминиеви отливки, възстановяване, ремонт и търговия с резервни части за леки и товарни автомобили, трактори, кари, строителни и пътни машини, внос и износ на машини и съоръжения, метали и материали, реекспорт, сдружаване и дялово участие с фирми от страната и чужбина, инвестиции, транспортна дейност, търговско представителство. Борсов код: 4DU / DRURA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DRRAAT10 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 826009402 Общ брой акции 204 895 Номинал ...
F6028 Стоманени профили АД Стоманени тръби и профили София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на стоманени тръби и профили. Борсов код: 3JX / STPRO Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11STPOAT17 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 125001520 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 69 260 Номинал на 1 акция 1.00
  Формопласт АД
Предмет на дейност на фирмата: Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина. Борсов код: 4F8 / FORM Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11FOKAAT18 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 000220548 Общ брой акции 3 798 905 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Промишлена зона юг
F6105 Южен индустриален парк АД Стоманени тръби София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на стоманени тръби, резервни части и сменно оборудване, технически кислород. Борсов код: 3JY / STRAB Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11STSEAT16 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 822105264 Общ брой акции 1 031 803 Номинал на 1 акция 1.00
  Випом АД. Производство на помпи
Предмет на дейност на фирмата: Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплектни обекти. Борсов код: 4VI / VIPOM Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11VIVIAT15 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 815123244 Общ брой акции 299 120 Номинал на 1 акция 1.00
F5831 Капитан Дядо Никола АД Производство на тръби Габрово Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на тръби от непластифициран поливинилхлорид и съединителни части за тях; преработка на полиолефини и полимери по метода на шприцване и екструдиране за промишлеността, селското стопанство и бита; научно-производствена, проектантска, внедрителска и инженерингова дейност; маркетинг, лизинг, бартер, търговия в страната и чужбина. Борсов код: 3KN / KDN Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11KAGAAT13 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 817058133 Общ брой акции 369 031 Номинал на 1 акция 1.00
  Хидравлични елементи и системи АД
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия с хидравлични изделия. Борсов код: 4HE / HES Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11HIYMAT14 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 838168266 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 18 193 752 Номинал на 1 акция 1.00
  Балканкар-Заря АД. Колела, джанти
Предмет на дейност на фирмата: Производство на дискови стоманени колела, джанти и други компоненти за кари, подемно-транспортна техника, леки автомобили и селскостопански машини. Борсов код: 4BU / ZARYA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11BAPAAT13 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 814191256 Общ брой акции 2 403 956 Номинал на 1 акция 1.00
  Гамакабел АД
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия на изолирани проводници, инженерингова дейност. Борсов код: 4GA / GAMA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11GASMAT11 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 830198492 Общ брой акции 1 200 000 Номинал на 1 акция 1.00
F5975 Резервни части АД Отливки, резервни части Пловдив Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на отливки, резервни части, електронни устройства. Борсов код: 3RN / REZER Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11REPLAT18 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115032909 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 14 801 Номинал на 1 акция 4.00 Адрес: ул. Брезовско шосе № 133
  ЧЕЗ Електро България АД
Предмет на дейност на фирмата: Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката след получаването на лицензия за Обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия. Борсов код: 1CZ / 1CZ Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100024113 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 175133827 Общ брой акции 5 000 Номинал на 1 акция 10.00
F5744 Електрометал АД Метални конструкции Пазарджик Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Проектиране и производство на метални конструкции, модулни търговски обекти, кранови компоненти, нестандартно оборудване и други основна сфера на дейност в машиностроителната и металообработваща промишленост. Борсов код: 51E / ELMET Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ELPAAT17 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 822105225 Общ брой акции 32 307 Номинал на 1 акция 2.00
  Асенова крепост АД - полимерни опаковки
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия с полимерни опаковки и материали. Борсов код: 6AN / ASKRE Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11ASASBT10 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115012041 Общ брой акции 2 546 011 Номинал на 1 акция 3.00
F5847 Крепежни изделия АД Крепежни метални изделия Пловдив Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на крепежни метални изделия; заготовки инструменти, инструментални екипировки. Борсов код: 4KV / KREP Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11KRPLAT10 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115006871 Общ брой акции 239 343 Номинал на 1 акция 1.00
  БГ Агро АД
Предмет на дейност на фирмата: Вътрешна и външна търговия; инженерингова дейност; производствена дейност; маркетингова, посредническа и комисионна дейност и др. Борсов код: AO0 / AO0 Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100151072 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 148111353 Общ брой акции 40 357 440 Номинал на 1 акция 1.00
F5794 ИХБ Електрик Технологично оборудване София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Инженеринг - електромотори и генератори; производство на специално технологично оборудване и инструментална екипировка. Борсов код: 55E / ZEM Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11ELSOVT13 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 000620115 Общ брой акции 1 212 705 Номинал на 1 акция 1.00
  Добротица-БСК АД. Строително-керамични
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия със строително-керамични изделия, пласмент и търговия , внос, износ, маркетинг в страната и чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Борсов код: 4DO / DOBRO Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11DODOVT18 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 124015652 Общ брой акции 44 477 Номинал на 1 акция 2.00
F5793 ИММИ АД Металорежещи машини София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Проектиране, производство, монтаж и техническо обслужване, ремонт на металообработващи машини и съоръжения, оперативен и финансов лизинг на активи. Борсов код: 4IM / IMMI Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11IMSOAT13 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 831371545 Общ брой акции 86 865 Номинал на 1 акция 1.00
F5826 КММ АД Корабни котли Шумен Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на корабни котли, топлообменници, хидрофори, метални конструкции. Борсов код: 4KP / KMM Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11KMSUAT11 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 127013845 Общ брой акции 300 000 Номинал на 1 акция 1.00
F5761 Заваръчни машини АД Съоръжения за заваряване Перник Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Проектиране, разработване, внедряване, производство на машини, комплектация и съоръжения за заваряване, инженеринг. Борсов код: 3ZM / ZAVMA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ZAPEAT11 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 113001231 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 106 338 Номинал на 1 акция 1.00
F5757 ЗГММ АД Производство на стругове Перник Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на стругове за обработка на голямогабаритни детайли. Борсов код: 3ZG / ZGMM Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ZGPEAT15 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 113015697 Общ брой акции 107 760 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: кв.Твърди ливади
  Оригинал АД /в несъстоятелност/
Предмет на дейност на фирмата: Проектиране и производство на инструментална екипировка и детайли от алуминиеви сплави. Борсов код: 3OG / ORIG Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ORSEAT12 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 817087416 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 1 426 407 Номинал на 1 акция 1.00
  М+С хидравлик АД
Предмет на дейност на фирмата: Производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия. Борсов код: 5MH / MCH Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11MPKAAT18 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 123028180 Принадлежност към индекс: Sofix, BG TR30, BGBX 40 Общ брой акции 39 055 200 Номинал на 1 акция 1.00
  Завод за шлиф. машини АД
Предмет на дейност на фирмата: Разработване, производство и внедряване на шлифовъчни машини и друга машиностроителна продукция, инженерингова дейност. Борсов код: 3Z7 / SHLIF Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ZAASAT12 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 825400825 Общ брой акции 194 526 Номинал на 1 акция 1.00
  Бесттехника ТМ-Радомир ПАД
Предмет на дейност на фирмата: Разработване на технологии и технологични съоръжения, проучване проектиране, монтаж и пускане в действие на комплексни обекти, оборудване с инвестиционно предназначение, голямо-габаритни и уникални металообработващи машини, ремонт, инструментална екипировка, продажба на стоки собствено производство в страната и чужбина, инженерингова дейност, комисионни, спедиционни и превозни услуги, складови сделки, лизинг, лицензионни сделки, отдаване под наем, търговско представителство в страната и чужбина, рекламна, информационна дейност, туристически и програмни услуги ...
  ТЕЦ Марица 3 АД
Предмет на дейност на фирмата: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия. Борсов код: 6TM / MR3 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100034021 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 126526421 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 93 700 Номинал на 1 акция 10.00 Адрес: Промишлена зона
F5746 Елма АД /в несъстоятелност/ Електродвигатели Троян Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на еднофазни и трифазни асинхронни електродвигатели с общо предназначение, еднофазни асинхронни двускоростни двигатели за перални машини, високомоментни задвижвания, в т.ч. високомоментни постояннотокови двигатели, агрегат-генератори за еднофазна електроенергия за битови нужди, стоки за широко потребление и търговия в страната и чужбина. Борсов код: 56E / ELMA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ELTRAT14 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 820174009 Общ брой акции 1 999 680 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Академик ...
F5795 Изгрев-66 АД Домакински електроуреди Пловдив Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на домакински електроуреди; търговия в страната и чужбина. Борсов код: 4IZ / IZGRE Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11IZPLAT14 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115042230 Общ брой акции 36 481 Номинал на 1 акция 2.00
  ЕМКА АД - кабели и проводници
Предмет на дейност на фирмата: Производство на емайлирани бобинажнии, профилни и изолирани кабели и проводници 797. Борсов код: 57E / EMKA Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11EMSEAT19 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 107001173 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 21 505 776 Номинал на 1 акция 1.00
  Каучук АД София
Предмет на дейност на фирмата: Производство на каучукови изделия, проектантска и маркетингова дейност, търговия в страната и чужбина, отдаване под наем на търговски и производствени обекти, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България Борсов код: 4KU / KAU Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11KAPAAT12 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 822105378 Общ брой акции 942 091 Номинал на 1 акция 1.00
  Каолин АД
Предмет на дейност на фирмата: Добив на каолинови пясъци, каолин, минерални пълнители, пясъци и нерудни суровини, геологопроучвателна дейност, доставчик на иновационни решения с приложение в керамиката, стъклото, строителството и грижата за околната среда. Борсов код: 6K1 / KAO Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100039012 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 827182866 Общ брой акции 50 000 000 Номинал на 1 акция 1.00
F6001 Сирма АД Естествена коприна Пловдив Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на пашкули, прежди от естествена коприна, омаганен памук, ленени влакна, производство и преработка на селскостопанска продукция. Борсов код: 3JJ / SIRMA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11SIPLAT13 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115010364 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 101 693 Номинал на 1 акция 2.00 Адрес: ул. Брезовско шосе 145
F5694 Видахим АД Полиамидни смоли и влакна Видин Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на полиамидни смоли и влакна, технически тъкани, гуми за транспортни средства, електро и топлоенергия. Борсов код: 4VD / VIDA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11VIVIBT14 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 815123066 Общ брой акции 2 892 074 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Южна промишлена зона
F5992 Свилоза АД Химически влакна Свищов Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство и реализация на изкуствени химически влакна и коприни, сулфатна избелена целулоза и продукти от нея и топло и електроенергия, производство и продажба на топлоенергия, брикети от дървесни частици за производствени и битови нужди. Борсов код: 3MZ / SVIL Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11SVSVAT11 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 814191178 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 31 754 944 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес Западна индустриална зона
F5619 Химснаб България АД Пластмасови изделия Тополово Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия ; търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност, както и други дейности, които не са забранени от закона. Борсов код: 58E / EMPI Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: ...
F5959 Полимери АД Поливинилхлорид Евгения Банева Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на поливинилхлорид, драйбленд, гранулат и латекс, сода каустик, хлор, дихлоретан и други химически продукти. Борсов код: 51P / POLIM Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11PODEAT11 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 813143369 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 5 324 513 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Промишлена зона
F5884 Лъв АД /в ликвидация/ Обработени кожи Габрово Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на обработени кожи (говежди и свински) за нуждите на обувната и кожено-галантерийната промишленост; технически кожени изделия; търговия в страната и чужбина. Борсов код: 4L3 / LION Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11LAGAAT12 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 107000826 Общ брой акции 281 872 Номинал на 1 акция 1.00
F5996 Севко АД Кожени облекла Севлиево Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на кожени облекла и обработка на кожи; производство на ръкавици и чанти от кожа. Борсов код: 3JG / SEVKO Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11SESEAT13 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 107001611 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 67 806 Номинал на 1 акция 1.00
F5759 ЗММ-Якоруда АД Дървообработващи машини Якоруда Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Проектиране и производство на дървообработващи машини. Борсов код: 3ZY / YKOR Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ZMYKAT18 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 101021071 Общ брой акции 177 639 Номинал на 1 акция 1.30 Адрес: ул. Цар Борис III №248
F5739 Екотаб АД Дървесинна маса Бараково Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на дървесинна маса, картони, амбалаж; изделия от хартии и картони; резервни части; топлоенергия. Борсов код: 3ZK / ZKMO Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ZKKOAT12 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 109012193 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 243 237 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Жельо Демиревски №1
F5843 Костенец-ХХИ АД Дървесинна маса Костенец Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на дървесинна маса, хартии, картони, изделия от тях, резервни части, вътрешна и външно-търговска дейност. Борсов код: 4KT / HHI Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11KOKOAT15 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 832064969 Общ брой акции 1 042 593 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Съеденение 2
F5949 Орфей-Б АД Бичени дървени материали Батак Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на бичени дървени материали, дограми, амбалажи, сглобяеми къщи, опаковки, изделия от дървесина. Борсов код: 3OR / ORFEY Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ORBAAT15 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 112066016 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 26 498 Номинал на 1 акция 2.00
  Фазерлес АД
Предмет на дейност на фирмата: Производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина, авто и ж.п. транспортни услуги и авто-ремонтни услуги. Борсов код: 4F6 / FZLES Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11FASIAT18 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 828013698 Общ брой акции 515 000 Номинал на 1 акция Адрес: Западна индустриална зона
  Велде България АД
Предмет на дейност на фирмата: Производство на плочи от дървесни влакна; шперплат; амбалаж; дъски и изделия от дървесина. Борсов код: 4L5 / LESPL Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11LETRAT14 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 820194517 Общ брой акции 404 634 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ж.к. к.в. ВЕЛЧЕВСКИ
F6091 Химко АД /в несъстоятелност/ Органични продукти Враца Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на неорганични и органични продукти - амоняк, карбамид, аргон, катализатори на амонячно производство и свързаната с тях научно-изследователска, инженерно-внедрителска и търговска дейност дейност. Борсов код: 4CK / HIMKO Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11HIVRBT11 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 816089688 Общ брой акции 13 628 275 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Шосето за Мездра
F5762 Завод за хартия-Белово АД Производство на хартия Белово Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производството на хартия, производство, търговия и пласмент на опаковъчни материали, отдаване под наем на дълготрайни активи. Борсов код: 58B / KMH Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11KMBEAT10 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 822104867 Общ брой акции 5 747 741 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул. Дъбравско шосе 1А
F6063 Унипак АД Производство на хартия Павликени Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на специална хартия, картон и опаковки, извършване на печатарски услуги, търговия със суровини, материали и готови изделия. Борсов код: 3U9 / UPAC Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11UNPAAT15 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 104051139 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 2 271 980 Номинал на 1 акция 1.00
F5943 Опортюнити България Инвестмънт АД Земеделски продукти София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Изграждане на съоръжения за техническа обработка на земеделски продукти във връзка с разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти за производство, дистрибуция и търговия с енергия от различни източници, участие в изграждане на мрежи за разпространение на енергия от различни източници и др. Борсов код: I67 / I67 Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100026092 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 200741300 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 50 000 Номинал на 1 акция 1.00
F5633 Артанес Майнинг Груп АД-София Недвижими имоти София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Борсов код: ATZ / ATZ Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG1100005112 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 201539846 Общ брой акции 2 000 000 Номинал на 1 акция 1.00
F5616 Синтетика АД Консултантска дейност София Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона. Борсов код: EHN / EHN Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG1100008132 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 201188219 Принадлежност към индекс: BG TR30, Общ брой акции 3 000 000 Номинал на 1 акция 1.00
  Оптела АД
Предмет на дейност на фирмата: Верига от автосервизи; високотехнологични услуги по сервиза на автомобили; ремонт на двигатели, възли, агрегати; сглобяване на автомобили; тунинговане за надеждност, икономичност и екологичност; оптично тунинговане; автобояджийски услуги; лизинг на автомобили, търговия с тях и резервни части; производство на авточасти; автомобили под наем; външно и вътрешнотърговски сделки със стоки и услуги; софтуерно посредничество и участия; търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица; металорежещи машини, възли и детайли, ...
  Складова техника АД
Предмет на дейност на фирмата: Външноикономическа, вътрешнотърговска, инженерингова, сервизна и производствена дейност със складово оборудване, подемно-транспортни съоръжения и машини, верижни електротелфери, кранове, домакински електроуреди, камини и печки на твърдо гориво. Борсов код: SKY / SKTEH Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11SKGOAT17 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 814191858 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 281 968 Номинал на 1 акция 1.00
F5674 Българска роза-Пловдив АД Парфюмерийни продукти Пловдив Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на натурални и синтетични ароматични и парфюмерийно - козметични продукти, етерични масла и полупродукти от тях, аромати, фармацевтични продукти, търговия в страната и чужбина. Борсов код: 4BO / BUROZ Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11B1PLAT15 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 115009764 Общ брой акции 211 894 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул.Брезовско шосе № 149
  Юрий Гагарин АД - опаковки и етикети
Предмет на дейност на фирмата: Производство на многоцветни печатни опаковки и етикети от картон и хартия и на филтърни пръчки за цигарената, хранителната, козметичната и други промишлености промишленост. Борсов код: 4PX / GAGBT Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11PLPLVT16 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 825203984 Принадлежност към индекс: BGBX 40 Общ брой акции 1 003 904 Номинал на 1 акция 1.00
  ЗСК-Лозово АД. Строителни конструкции
Предмет на дейност на фирмата: Производство, транспорт и монтаж на строителни конструкции и изделия; строителна и търговска дейност. Борсов код: 3ZO / LOZOV Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11ZSBUAT17 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 812116757 Общ брой акции 91 168 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: Северна промишлена зона
  Неохим АД - минерални торове
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти. Борсов код: 3NB / NEOH Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11NEDIAT11 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 836144932 Принадлежност към индекс: Sofix, BG TR30, Общ брой акции 2 654 358 Номинал на 1 акция 1.00 Адрес: ул.Химкомбинатска 3
F5920 Металопак АД Домакински съдове Карнобат Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство на поцинковани домакински съдове, метален амбалаж и опаковки. Борсов код: 5MP / METKA Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11MEKAAT11 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 102127798 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 40 319 Номинал на 1 акция 2.00 Адрес: Индустриална зона
  Корадо-България АД.Отоплителната техника
Предмет на дейност на фирмата: Производство и пласмент на изделия от областта на отоплителната техника, вътрешен и международен транспорт, представителство и агентство. Борсов код: 4KX / LACH Пазар: Сегмент акции Standard ISIN: BG11LUSTAT13 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 814190902 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 8 779 076 Номинал на 1 акция 1.00
F5837 Кнезим АД Средства за автоматизация Кнежа Виж  ~  
Предмет на дейност на фирмата: Производство, ремонт и настройка на прибори и средства за автоматизация. Борсов код: 4KZ / KNEZ Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) ISIN: BG11KNKNAT17 Сектор: Индустриални стоки и материали БУЛСТАТ: 816089827 Принадлежност към индекс: - Общ брой акции 59 125 Номинал на 1 акция 1.00
  Управители в 'Индустриални стоки'
Индекс на управителите на фирмите на борсата от раздел ''Индустриални стоки и материали''. Управляваните фирми на борсата оперират в областта на следните дейности: Производство на стомана, Олово и цинк, Стоманени тръби и профили, Стоманени телове и въжета, Метални и Строителни конструкции, Чугунени отливки, Крепежни метални изделия, Алуминиеви продукти. Технологично оборудване, Металорежещи и металообработващи машини, Производство на стругове, Шлифовъчни машини, Отоплителна техника, Парнни и водогрейни котли, Корабни котли, Машини и апарати, Съоръжения за заваряване, Инструментална ...
  Индекс на фирмите от БФБ
Главен индекс на фирмите от Българска Фондова Борса. За всяка една от фирмите показва в реално време котировките й в Българска Фондова Борса през сайта infostock.bg Рзадели на фирмите от Българска Фондова Борса: ~ Холдингите на Българска фондова борса ~ Индустриални стоки и материали ~ Потребителски и бизнес услуги ~ Потребителски стоки ~ Инвестиционни дружества и договорни фондове ~ Строителство и инфраструктура ~ АДСИЦ фирми на Софийската борса ~ Финансови услуги ~ Здравеопазване ~ Комуникации ~ Туризъм.
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:   Управители в 'Индустриални стоки
  Телефон   -
  E-Mail  -
  WEB Site  
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Фирми на борсата
  Подтип на фирмата: Индустриални стоки и материали
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  2489       Гласували:  2     Оценка:  5.50                Последна редакция:   10/04/22

Google