Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

Народно събрание

Народното събрание на Република България е държавният орган, който упражнява законодателната власт в Република България.

Избори за Народно събрание

Гражданите могат да гласуват за партии, коалиции и независими кандидати. Всеки от тях получава определен брой гласове в абсолютен размер, като преди това са приспаднати недействителните гласове. Всеки абсолютен размер, отнесен към общата сума на действителните гласове, дава тежестта на подкрепата за партията. Въз основа на тези тегла се изчисляват и мандатите.

Народното събрание е съставено от парламентарни групи и независими депутати, като парламентарните групи представляват дадена политическа партия, а те от своя страна своите избиратели.

Функции и правомощия

Народното събрание е единствен законодателен орган на Република България. Събранието се учредява чрез третата глава на българската Конституция от 1991 г. (чл. 62 до чл. 91). В Република България НС е върховен представителен орган на държавната власт, който изразява волята на народа и неговия суверенитет. Състои се от 240 народни представители, а Великото народно събрание – от 400 представители, избрани въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване за срок от 4 г.

От своя състав то избира председател, заместник председател, постоянни и временни комисии. Народното събрание е постоянно действащ орган. Народното събрание приема, изменя, допълва и отменя законите, приема държавния бюджет, установява данъците и определя техния размер, насрочва избори за президент на републиката, приема решение за произвеждане на национален референдум, избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение Министерския съвет, създава, преобразува и закрива министерства по предложение на министър-председателя, избира и освобождава ръководителите на Българска народна банка и на други институции, определени със закон, решава въпросите за обявяване на война и за сключване на мир, обявява военно или друго извънредно положение по предложение на президента или на Министерския съвет, дава амнистия, учредява ордени и медали, определя официалните празници и др. Народното събрание ратифицира и денонсира предвидените в Конституцията на Република България международни договори.

Излъчване на правителство

Народното събрание има и конститутивна функция. Тя е свързана с правомощията по одобряване структурата на МС по предложение на министър-председателя и с назначенията на високи държавни длъжности.

В случаите на невъзможност за съставяне на правителство от новоизбраното Народно събрание, то се разпуска от Президента, като това е съпроводено с назначаване на служебно правителство и насрочване на нови избори. Същото се случва и когато действащото правителство прекрати мандата си предсрочно.

Парламентарен контрол

Парламентарният контрол е дейност на Народното събрание, при която народните представители (т.е. депутатите) упражняват контрол върху изпълнителната власт (т.е. правителството), като отправят питания, по които се води дебат в пленарната зала на НС. Водещият парламентарния контрол дава думата на питащите да развият въпроса (въпросите) си, след което думата се дава на съответния министър. Традиционно този контрол се осъществява всеки петък и се излъчва пряко от БНТ.

Дейност и процедури

Преди изобщо да пристъпи към някакви сериозни обсъждания, всяко ново НС приема правилник, по който ще извършва дейността си. Докато приеме новия правилник, се съблюдава старият.

Работата на НС е разделена на сесии, които биват разделени от великденска, коледна и лятна ваканция. Продължителността, началото и краят на ваканциите се гласуват от НС.

НС може да води дебат по даден проектозакон. Тогава то осъществява най-присъщата си функция – законодателната. Проектозаконът може да е внесен от народни представители, или от МС. Дебатите се водят в зала „Пленарна“ и по следния ред. От президиума се прочита предстоящото от дневния ред – например обсъждане на проектозакон, след което думата се дава на вносителите за изказване. Следват реплики, които може да бъдат една или повече. На репликата се отговаря с дуплика.

В края на дебата се обявява процедура по гласуване. Може да бъде поискана и процедура по прегласуване. В края на всяко гласуване или прегласуване се обявява на електронно табло резултатът: общият брой на гласувалите, гласувалите „за“, „против“ и „въздържал се“, както и гласуването по парламентарни групи. Водещият заседанието обявява дали проектозаконът е приет или отхвърлен.

Гласуването се извършва на две четения.

Преди да бъдат подложени на гласуване в пленарната зала, проектозаконите се разглеждат в комисиите, в чиито ресор попадат те. Една комисия винаги е водеща, а другите се означават като участващи. Разпределението се извършва от председателя на НС. Също така, комисиите биват постоянни и временни. Временните са проучвателни и анкетни.

В рамките на пленарните заседания може да се отправят съобщения и да се дават лични обяснения (когато народен представител е лично засегнат от друг народен представител).

Други подобни ресурси
Събития: Политическо събитие
Стоки:    Услуги
Сайтове: Организации, администрация


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Администрация"
 
 
Линкове към Народно събрание
 
  Ръководство на 44-то Народно събрание
Ръководство на 44-то Народно събрание избрано на 19 април 2017 г.
  Пocтoянни кoмиcии в НС
Πapлaмeнтът пoпълни cъcтaвитe нa пocтoяннитe cи ĸoмиcии. Шeфcĸитe пocтoвe бяxa paзпpeдeлeни cлeд дoгoвopĸa мeждy пapлaмeнтapнитe гpyпи. За ГEPБ 13, OΠ - 4, БCΠ - 3, ДΠC - 2 и Boля - 1.
  Държавно управление Република България
България е парламентарна република, която се придържа към Конституцията на Република България, приета от Великото народно събрание през юли 1991 г. Конституцията на Република България е върховният закон на страната и никой друг закон не може да го оспорва. Народното събрание е еднокамарен парламент. Състои се от 240 членове, наречени народни представители, които се избират от народа на всеки четири години. Народното събрание е законодателен орган, който се ръководи от председател и четирима заместник-председатели. Министерски Съвет е изпълнителният държавен орган, който ръководи ...
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   00359 2 939 39
  E-Mail  nfocenter@parliament.bg
  WEB Site  http://www.parliament.bg/
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Община: София
  Населено място: София
  Адрес: ул. Народно събрание 2
  Пощ.код/кутия: 1169 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Администрация
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  482       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   19/05/17

Google