Ресурсбук България. Данни за избрана стока/услуга

Въглища

Каменните въглища са изкопаемо гориво, извличано от земята чрез открит (кариери) или подземен (минен) въгледобив. Те представляват запалима черна или кафеникаво-черна седиментна скала. Основните елементи, изграждащи въглищата са въглерод, азот, кислород и водород. В по-малки количества сяра и фосфор, както и различно количество минерални примеси (пепелно съдържание). Често свързвани с Индустриалната революция, въглищата и днес са важно гориво за добив на електричество в ТЕЦ.

Въглищата се образуват от древни растения в блатни екосистеми. След смъртта им тяхната биомаса се отлага в анаеробна водна среда, където ниското съдържание на кислород предотвратява гниенето и оксидирането им. Поколения наред такива растения растат и умират, образувайки дебели пластове торф, покрит по-късно от седименти и уплътнен във въглищни пластове.

Най-големите въглищни находища се получават в блатата, образуващи се в морските крайбрежия, където при топъл и влажен климат се развиват мангрови гори. Следващите по значение и размери са находища, образувани в езера и блата, намиращи се на сушата. Такъв басейн е Марица изток. Най-малки по размери и значение са находища, образувани в блата и езера, намиращи се във вътрешнопланински понижения. Такива са въглищата в района на Своге.

За да може да се образуват дебели въглищни пластове е необходимо района на блатата да потъва с ниска скорост (около 1 – 2 мм. годишно) в продължение на голям период от време. Потъването се компенсира от нарастването на растенията. По този начин се образуват дебели торфени пластове. В случай че скоростта на потъване се увеличи и растенията не могат да я компенсират, натрупването на торф спира и върху него започват да се натрупват нормални седименти.

Периодът на най-често образуване на въглища в геоложката история е карбонът преди 280 до 345 милиона години. Под налягането, предизвиквано от геоложките процеси, с времето торфът се преобразува последователно в:

- лигнит – най-долната категория въглища, използвани почти изключително като гориво за ТЕЦ.
- кафяви въглища – свойствата им са междинни, използват се главно като гориво за ТЕЦ.
- черни въглища – плътни въглища, често с добре изразени ивици от лъскав и матов материал;
- антрацит – най-горната категория, използвана главно за отопление на сгради.

Други подобни ресурси
Фирми:   Електро,Енерго,Топло
Събития: Топлоизолации и саниране
Сайтове: Елекро,Енерго,Топло


 
  Снимки на стоката / услугата или реклама на Елекро,Енерго,Топло
 
 
  Ценови данни
 
  Мярка:   Тон
  Количество:  
  Ориентировъчна цена: 0
 
  Контакти
 
  Фирма - доставчик  Мини Марица изток ЕАД
  Лице за контакти:  
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Класификация
 
  Група на стоката: Елекро,Енерго,Топло  >>>
  Подгрупа:   >>>
  Тип:
 
Конкретни артикули от стоката Въглища
Код Име на стоката Мярка Кол. Цена Купи >>>
 
Линкове към Въглища
 
F440 ЕВРОТУР 2 - ООД Храни и напитки София Виж  ~  
Търговия с хранителни стоки, електроуреди, метали, въглища, хардуер, огнеупори.
  Мини Марица изток ЕАД
“Мини Марица-изток” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100 % държавно имущество и с едностепенна система на управление. Дружеството е образувано със заповед номер 84/10.06.1993 г. на председателя на Комитета по енергетика, като новоучреденото дружество приема активите и пасивите на: Рудник „Трояново-1” ООД, Рудник „Трояново-север” ООД и Рудник „Трояново-3” ООД. Регистрирано е с решение номер 2773/07.07.1993 г. на Окръжен съд – Стара Загора, по фирмено дело 2444/1993 г. По силата на сключен договор в полза на „Мини Марица-изток”ЕАД е учредена концесия за добив на въглища от находище ...
  Ресторант Емона
Ресторант Емона е разположен на брега на морето, в югоизточната част на стария Несебър. Разполага с над сто и петдесет панорамни места, с изглед към Бургаския залив и нос Емине. В ресторанта са съчетани характерните за стария Несебър древен гръцки стил и български възрожденски. Ресторант Емона Ви предлага разнообразно меню, включващо:рибни ястия; морски деликатеси; агнешки специалитети и ястия от пилешко, свинско и телешко месо; безмесни ястия и подбрани вина-специални селекции. Храната се приготвя по екологичен начин с дървени въглища на направеното за тази цел барбекю и чеверме. ...
W5086 Дървени въглища за скара Елекро,Енерго,Топло Сайт Виж  ~  
Блек Енерджи ООД предлага на клиентите си висококачествена продукция на дървени въглища за цялата страна. Придобити чрез екологично чиста пройзводствена линия, която отговаря на всички изискванията за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата.
  Тидекс ЕООД - Дървени въглища
Предлага дървени въглища и дърва за огрев, пакетирани в зависимост от предпочитанията на Клиентите, на цени на едро.Новата база за производство с застроена част над 1000 кв.м. и достиганите всяка година нива на преработка на широколистна дървесина от 6000 куб. м. превръщат фирмата в значим фактор в сферата на дърводобивът. Препоръчаният сайт е многоезичен и е ориентиран към набирането на клиенти и дистрибутори на Тидекс и извън България.
W35757 Котли на пелети и биомаса SOWILO Строителство Сайт Виж  ~  
Котли на пелети и биомаса SOWILO – Предлагани мощности от 35 kW – до 1188 kW Работят на всякакъв клас пелети, калибровани въглища, прах от въглища, костилки, чипс, биомаса. Автоматизирани бункерни с автоматично подаване на горивото и автоматично регулиране на температурата. Супер икономични.
  УНИВЕРСАЛНА чугунена горелка
Последно поколение ретортна УНИВЕРСАЛНА чугунена горелка. Изгаря въглища и въглищен прах, пелети, дървесен чипс както и костилки и орехови черупки, агропелети във Велико Търново
  „Марвик Енерджи” – производство на дървени въглища
„Марвик Енерджи” ЕООД има за своя основна дейност промишлено производство на дървени въглища. За целта построихме модерен екологичен цех с незамърсяващи инсталации и безотпадна технология. Въглищата се получават посредством карбонизация по ретортен метод на твърда широколистна дървесина от подходящи видове. Ние работим предимно с дъб, габър и бук. Производствената ни база се намира в Троян. Капацитетът ни е около 100 тона на месец. Основните характеристики на нашата продукция са бързо запалване, продължително горене – минимум три часа и половина и при това – без дим и пламък. Нашите ...
S2849 Индекс на стоки Електро, Енерго, Топло Васил Методиев 2 Виж   ~ 
Индекс на стоки Електро, Енерго, Топло. Кабели, проводници. Ел.инсталации. Горива. Климатици. Ключове, контакти. Отоплителни инсталации. Електродвигатели. Осветителни тела. Електроуреди. Ел.захранване.
 
  
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  666       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   24/12/18
 
Google