Ресурсбук България. Данни за избрана стока/услуга

 

ЕкспертНТ - Счетоводна програма

Счетоводната програма "ЕкспертНТ" е професионален програмен продукт, който обхваща всички области на счетоводната дейност.

Сметкоплан с неограничена аналитичност в ширина и дъбочина.
В състояние да води на отчет десетки хиляди номенклатури.

Въвеждане, търсене, преглед и изменение на счетоводни документи.
Контировка по предварително приготвени шаблони.
Разнообразни хронологични описи и справки за счетоводните записи.

Автоматично генериране на файловете за ДДС дискетата и разпечатване необходимите ДДС дневници и декларации.

Амортизационни планове, данъчен и счетоводен амортизационнен план. Амортизационни операции. Инвентарна книга.

Месечни и годишни оборотни ведомости и главни книги. Баланс, отчет на приходите и разходите, отчет на паричните потоци. Разнообразни аналитични справки по подсметки и партиди.

Едновременна работа в различни периоди. Архивиране и възстановяване на потребителските даннови файлове. Връзка с програмите СкладНТ, ЗаплатиНТ, ФактуриНТ и други икономически програми.

Зареждане на салда и счетоводни операции от текстови, Ексел и DBF файлове.

ЕкспертНТ се заплаща след тестване на продукта

Други подобни ресурси
Обекти:  Магазини - техника
Лица:     Машино, Техно...
Събития: Компютърно обучение
Сайтове: Компютри.Електроника


 
  Снимки на стоката / услугата или реклама на Компютри. Софтуер
 
 
  Ценови данни
 
  Мярка:   Брой
  Количество:   1
  Ориентировъчна цена: 720
 
  Контакти
 
  Фирма - доставчик  
  Лице за контакти:   Васил Методиев
  Телефон   (02)9311-572
  E-Mail  expertnt@abv.bg
 
  Класификация
 
  Група на стоката: Компютри. Софтуер  >>>
  Подгрупа: Програмни продукти   >>>
  Тип:
 
Конкретни артикули от стоката ЕкспертНТ - Счетоводна програма
Код Име на стоката Мярка Кол. Цена Купи >>>
A1628 ЕкспертНТ - Универсална счетоводна програма Брой 1 720  
A1629 ЕкспертНТ Училище Брой 1 720  
A1630 ЕкспертНТ Общини и бюджетни предприятия Брой 1 720  
A1631 ГлобалНТ - Глобално решение за община Брой 1 300 ~  
A1632 ЕкспертНТ за инвестиционен посредник Брой 1 999 ~  
 
  Линкове към ЕкспертНТ - Счетоводна програма
 
  ЕкспертНТ - Счетоводна програма
  Видео демонстрация за работа с ЕкспертНТ
  Счетоводни записи от архив в реална база данни
Как мога да взема счетоводни записи от архив на програмата ЕкспертНТ и да ги запиша в реалната база? През функцията Преглед на архив намирам архива със счетоводните записи, които искам да запиша в реалната база. Отивам във функция Търсене и преглед на счетоводни записи и избирам по някакъв критерий счетоводни записи, които искам да запиша в реалната база. След това натискам бутон Файл и записвам избраните записи във файл и в папка, която след това лесно не може да бъде открита. Излизам от архивната база и влизам в реалната база с активен месец, в който искам да запиша счетоводните ...
  Счетоводни записи погрешно въведени в друг месец
Прехвърляне на счетоводни записи от един месец в друг става по следния начин: 1. Отиваме в месеца, в който се намират въпросните записи. 2. Избират се записите във функция Търсене и преглед по някакъв критерии, например Дата на регистрация > 10/07/18. 3. Копиране на избраните записи във файл с разширение .cpy чрез натискане на бутон Файл. 4. Отива се в месеца, където записите трябва да бъдат. 5. Чрез функция Обобщаване се осчетоводяват записите след посочване на файла от т.4. 6. Проверява се дали записите са осчетоводени в желания месец и ако Да, може да се изтрият ненужните записи ...
  Индекс на стоките от Авто, мото, вело
Индекс на стоките от Авто, мото, вело. Автомобили. Мотоциклети. Гориво, Смазочни м-ли . Мото и електрокари. Автосервиз. Авточасти. Мотопеди. Пътна помощ. Двигатели. Автоморга. Аксесоари. Велосипеди. Паркинг. Ремаркета. Препарати за почистване.
  Индекс на стоките от Аудио и видео
Индекс на стоките от раздел Аудио и видео. Видео. Цифрова телевизия. Аудио книги. Филми.
  Индекс на стоки Електро, Енерго, Топло
Индекс на стоки Електро, Енерго, Топло. Кабели, проводници. Ел.инсталации. Горива. Климатици. Ключове, контакти. Отоплителни инсталации. Електродвигатели. Осветителни тела. Електроуреди. Ел.захранване.
  Индекс на стоките Железария, инструменти
Индекс на стоките Железария, инструменти. Инструменти. Прибори за хранене. Крепежни елементи. Лагери. Режещи инструменти. Железни материали.
  Индекс на стоките от Здраве и медицина
Индекс на стоките от Здраве и медицина. Лекарства. Превързочни м-ли. Ехографи-Ултразвукови апарати. Човешки органи. Акушеро-гинекологични. Изследване и диагностика. Стоматологични услуги. Здравна козметика. Медицински апарати. Билки. Методи за лечение. Санитарно-хигиенни м-ли. Хранителни добавки. Лабораторни прибори. Болести и лечение. Очила и контактни лещи.
    Манипулации с линковете
 
Други стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Доставчик Мярка Кол. Цена Детайли
2789 ДейтаГРАФ. Композиране на чертежи Брой 1 450 Виж : 2026
2787 ОпънТестер. Програма изпитване на опън Брой 1 450 Виж : 2266
2786 ВезнаНТ. Програма за измерване на товари Брой 1 450 Виж : 2456
2614 Монограф - програма за чертане Брой 1 90 Виж : 16369
2590 СтолНТ. Програма за училищен/работнически стол Брой 1 250 Виж : 3299
1634 МагазинНТ - Програма за магазини Брой 1 250 Виж : 1999
1627 ЗаплатиНТ - ТРЗ програма Брой 1 250 Виж : 6748
1626 ХотелНТ - Програма за хотели Брой 1 180 Виж : 1962
1625 ЕкспертНТ Училище- Счетоводна програма Брой 1 360 Виж : 3454
1624 Е-БизнесНТ - взаимоотношения с клиентите Брой 1 480 Виж : 1839
356 СкладНТ. Програма за склад Брой 1 250 Виж : 3970
274 ИмотиНТ - Програма за недвижими имоти Брой 1 240 Виж : 2432
251 ЗнаниеНТ - Образование през целия живот Брой 1 450 Виж : 3029
249 РесторантНТ - Програма за ресторанти Брой 1 250 Виж : 4951
208 София в GSM Брой 1 15 Виж : 1738
196 ЗаплатиНТ. ТРЗ програма Брой 1 720 Виж : 3127
 
  
 
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  12352       Гласували:  36     Оценка:  4.00                Последна редакция:   27/09/23
 
Google