Ресурсбук Учебно заведение
  <<<   Регистрация    >>>   

Обекти от  България Разширено търсене   Добави обект      Покажи текущата карта    
Брой обекти в категорията: 973
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Фирми       Стоки       Лица       Събития

Учебно заведение 
Горно ниво 
 Обекти 
 Фирми 
 Лица 
Средно училище 
Езикова гимназия 
ВУЗ 
Детска градина 
Основно училище 
Частно училище 

  Обекти фаворити от раздел Учебно заведение  
    Camera-icon
Обекти в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Покажи снимките на обектите   Покажи обектите върху картата
Училища в центъра на София  На карта 

Индекс на средните училища в центъра на София.

Регистриран: 15/03/22 Посещения: 1528 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Частни средни училища в София  На карта 

Частни средни училища в София

Регистриран: 31/08/23 Посещения: 739 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Частни основни училища в София  На карта 

Частни основни училища в София

Регистриран: 31/08/23 Посещения: 349 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Частни начални училища в София  На карта 

Частни начални училища в София

Регистриран: 30/08/23 Посещения: 255 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Най-добрите училища в София от матурата  На карта 

Столичната 91-ва Немска езикова гимназия за поредна година е училището с най-висок среден резултат от задължителния за всички зрелостници в страната изпит по български език и литература, но за първи път резултатът на възпитаниците ѝ не е "Отличен", а "Много добър". Около една трета от стоте училища с най-високи резултати на изпита са от София, а 10 на сто са частни и са от различни райони на България. В челната десетка влизат шест софийски училища, две от Варна и по едно от Пловдив и Бургас. Всички те имат средни оценки над 5.00. Най-добрите училища в София от матурата по български език 2023 г:

Регистриран: 21/08/23 Посещения: 370 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Военна академия  На карта 

Военна академия Г. С. Раковски е първото висше военно училище в България. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. През целия период на своето съществуване, вече 111 години, тя заема своето достойно място в армейския и обществен живот. Военната академия е висше училище с научен престиж и потенциал, огнище на военни знания, символ на националната военна наука и място, където се кове българската военнотеоретична мисъл. Днес военната Алма матер предоставя специализирано обучение за придобиване на висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания на военнополитическо, стратегическо и оперативно ниво в областта на отбраната и националната сигурност. Тя има грижата да формира бъдещите лидери на Република България - военнослужещи и цивилни граждани, способни да управляват Въоръжените сили и останалите елементи от системата за национална сигурност и отбрана.

Регистриран: 15/08/23 Посещения: 444 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

122 детска градина в Люлин  На карта 

Кметът на София Йорданка Фандъкова откри 122 детска градина в 6-ти микрорайон в квартал "Люлин". Фандъкова каза, че благодарение на това район "Люлин" е на път да стане първият, който ще изпълни програмата за преодоляването на недостига на места за децата между 3 и 6 години. Детската градина се намира на ул. "Полк Никола Попов" 5 и е бивш филиал на ДГ № 47 "Незабравка", посочиха от Столична община. Сградата разполага с 260 места, като пет групи вече са заети и предстои обявяването на новите места и класирането за цяла София. Сградата на 122 ДГ е била предоставена за ползване на частно училище и след връщането ѝ обратно на Столичната община започва цялостното ѝ преустройство.

Регистриран: 22/03/23 Посещения: 272 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Детска градина Албертино  На карта 

Поставяне на стабилен фундамент, върху който да се гради със създаване на интерес у децата и обучение чрез игра, без стрес и тревожност, и развиване на логическото мислене чрез собствен опит. Преподаване на старите позабравени ценности по осъвременен начин, баланс между новите технологични средства и традиционните похвати за развитие на учениците. Внедряване на философски предмети още от най-ранна възраст, като етика, права и задължения, морал и свободен избор, както и беседи за духовните измерения на съществуването ни и личните интереси на всеки човек. Образованието, според нас, се изразява в личностно израстване, а не само наизустяване на съответния задължителен материал.

Регистриран: 22/02/23 Посещения: 400 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Химикотехнологичният и металургичен ун-т  На карта 

Химикотехнологичният и металургичен университет (съкратено ХТМУ) е висше училище в София. ХТМУ е утвърден образователен и научноизследователски център, чиято мисия е да подготвя висококвалифицирани инженери, технолози и мениджъри по всички образователни степени в областта на химичните технологии, металургията, автоматизацията, биотехнологиите, екологията и управлението и да развива задълбочени фундаментални и приложни научни изследвания.

Регистриран: 25/06/22 Посещения: 215 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Езикови гимназии в София  На карта 

В София има езикови гимназии, в които се преподава на следните езици: - английски - немски - френски - испански - руски

Регистриран: 17/06/22 Посещения: 324 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ОУ Св. Паисий Хилендарски. Гълъбово  На карта 

Първо основно училище “Св.Паисий Хилендарски” е със 110 история. Открито е през учебната 1905/1906 година. Централната част на сградата е построена през 1921 година с две разширения на изток и запад от 1950 година и физкултурен салон, построен през 1963 година.Училището притежава и допълнителна сграда, строена през 1960 година. В І ОУ “Св.Паисий Хилендарски” се обучават 35 ( 5 и 6-годишни) деца, разпределени в 2 подготвителни групи и 178 ученици от І до VІІІ клас. Болшинството ученици – 80% са от ромски произход. За успешното интегриране на децата и учениците от ромския етнос училището работи по програма „ Намаляване отпадането на ромските деца от училище” – проект „Всеки може да бъде отличник” на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” гр.Велико Търново. Проектът е финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива” за периода 2013-2015 г. Училището работи с ЦМЕДТ „Амалипе” от 2008 г., като въвежда СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” и редица инте ...

Регистриран: 13/05/22 Посещения: 298 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Медицински университет  На карта 

Медицинският университет - София е най-старото училище за висше медицинско образование в България. Има филиал във Враца. Университетът е акредитиран от НАОА за 6-годишен срок на 27 юли 2006 г. с оценка „много добър“ и е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научни изследвания. В него се обучават над 9000 студенти, от които 3100 чужденци, 121 докторанти, 2237 специализанти и 23 клинични ординатори. Медицинският университет е комплексна структура, включваща 4 факултета, департамент, колеж, 14 университетски болници и други звена в София и филиал във Враца. Учебно-лечебната му структура се състои от 2 основни части – Предклинична база и Клинична база. В тях работят 1969 преподаватели и научни сътрудници.

Регистриран: 19/02/22 Посещения: 344 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Висши учебни заведения(ВУЗ) в България  На карта 

Индекс на Висшите учебни заведения(ВУЗ) в България

Регистриран: 14/03/22 Посещения: 2069 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

МГИ. Минно-геоложки институт  На карта 

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г., когато с указ на Президиума на Народното събрание от 10 юни 1953 г. Държавната политехника се разделя на 4 самостоятелни висши технически института, сред които е и Висшият минно-геоложки институт (ВМГИ), в който влиза Минният факултет. Оттогава насам той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация. Доброто съчетание на обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина. От създаването на висшето учебно задевение са подготвени над 14 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, о ...

Регистриран: 27/09/21 Посещения: 494 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Нов български университет  На карта 

Нов български университет (НБУ) е български частен университет. Основната му база е разположена в София, в няколко корпуса, като притежава и други академични бази из страната, а също и собствена университетска библиотека в София – Библиотека на НБУ. Университетът разполага със собствено издателство. В Нов български университет се обучават годишно около 10 000 студенти в над 50 бакалавърски, около 100 магистърски и 35 докторски програми, обновявани всяка година според изискванията на пазара на труда и академичните търсения на общността на НБУ. Мисията на Нов български университет е: да бъде ориентирана към своите студенти автономна академична институция за изграждане на предприемчиви личности, отговорни за собственото си развитие; да бъде среда за развитие на социално ангажирани личности, подготвени за живот в условията на демокрация, гражданско общество, пазарни отношения, европейско и световно интегриране; да бъде либерална академична институция, основана на връзката м ...

Регистриран: 03/05/21 Посещения: 466 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Главиница  На карта 

Дом за сираци

Регистриран: 21/08/23 Посещения: 235 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Технически университет в София(ТУС)  На карта 

Техническият университет в София е държавно техническо висше училище, най-голямото в България. В учебната си структура ТУС включва общо 17 факултета и 3 департамента, 3 висши колежа и 2 средни училища в няколко града: - 14 факултета и 2 департамента в София, филиал в Пловдив с 2 факултета; - Инженерно-педагогически факултет и колеж в Сливен с един департамент, Колеж по енергетика и електроника в София (с бази в Ботевград, и Козлодуй), Технически колеж в Казанлък; - 2 средни училища – Технологично училище „Електронни системи“ в София и Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец. ТУС е самостоятелно висше училище от 1953 г. Учреден е под името Машинно-електротехнически институт, който е сред 4-те висши инженерни училища, създадени вследствие от разделянето на Държавната политехника, включвайки 2 нейни факултети (Машинен и Електротехнически).

Регистриран: 17/02/22 Посещения: 483 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Американският университет в България  На карта 

Американският университет в България е частен университет, разположен в Благоевград, България. Университетът следва традиционния американски модел на образование liberal arts, предоставящ възможност на студентите да комбинират знания от различни дисциплини, което гарантира по-добра професионална реализация в бъдеще. АУБГ редовно осъвременява програмите си, за да посрещне променящите се изисквания на бизнес средата в днешния глобален свят. Обучението се провежда на английски език, а международните преподаватели в университета са изтъкнати учени в своята област, с богат преподавателски опит в студентска общност от различни националности, култури и етноси. Основан е през 1991 и в момента в него се обучават около 1 000 студента от над 40 държави, идващи от 5 континента (към пролетен семестър 2017). Около 50% от студентите са чуждестранни. Възпитаниците на университета заемат лидерски позиции във водещи международни компании, в правителства и държавни администрации, и в значими неп ...

Регистриран: 25/06/22 Посещения: 1620 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Училища в Лозенец  На карта 

Индекс на училищата в район Лозенец. След натискане на иконата с картата на България, символите на училищата се появяват върху картата на Лозенец. Символите са активни и след клик върху тях се появява профила на избрания училище. Профилът на избрано училище се появява и след натискане на линка "Виж"

Регистриран: 28/12/18 Посещения: 554 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Училища в Надежда  На карта 

Индекс на училищата в Надежда и южна София. След натискане на иконата с картата на България, символите на училищата се появяват върху картата на Надежда. Символите са активни и след клик върху тях се появява профила на избрания ресторант.

Регистриран: 14/06/19 Посещения: 567 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ПГТ Н.Й.Вапцаров - Сливница  На карта 

Професионална Гимназия по Транспорт "Никола Йонков Вапцаров" е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин. Адрес: ул."Кирил и Методий" No 4, Сливница

Регистриран: 15/06/19 Посещения: 747 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

СОУ Иван Вазов - Своге  На карта 

Средно Общообразователно Училище "Иван Вазов" е средно (І - ХІІ клас) учлище с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин Адрес: "Звънче" No 5, Своге

Регистриран: 15/06/19 Посещения: 895 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

СОУ Отец Паисий - Самоков  На карта 

Средно Общообразователно Училище "Отец Паисий" е СОУ от V - ХІІ клас с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин Адрес: ул."Булаир" No 2, Самоков

Регистриран: 15/06/19 Посещения: 781 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ПТГ Н.Й.Вапцаров - Самоков  На карта 

Професионална Техническа Гимназия "Никола Й. Вапцаров" е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин Адрес: ул."Ястребец" No 4, Самоков

Регистриран: 15/06/19 Посещения: 822 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ПГ Константин Фотинов  На карта 

Профилирана Гимназия "Константин Фотинов" е профилирана гимназия с общинско финансиране. Учебни смени: две смени. Адрес: ул."Цар Борис III" No 47, Самоков

Регистриран: 15/06/19 Посещения: 729 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ГПЧЕ Алеко Константинов  На карта 

Гимназия с Преподаване на Чужди Езици "Алеко Константинов" е профилирана гимназия с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна Адрес: бул."Трети март" No 30, Правец

Регистриран: 15/06/19 Посещения: 691 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

СОУ Сава Ценов Савов  На карта 

Средно Общообразователно Училище ''Саво Ценов Савов'' е V-XII клас с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин. Адрес: гр.Пирдоп

Регистриран: 15/06/19 Посещения: 783 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

СОУ Д-р Петър Берон - Костинброд  На карта 

Средно Общообразователно Училище "Д-Р Петър Берон" е СОУ (І - ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени Адрес: гр. Костинброд ул."Обединена" No 44

Регистриран: 15/06/19 Посещения: 745 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

СОУ Свети Климент Охридски - Костенец  На карта 

СОУ "Свети Климент Охридски" е средно училище (І - ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени Адрес: ул."Бреза" 4, Костенец

Регистриран: 15/06/19 Посещения: 1053 Гласували: 2 Оценка: 5.50       Запомни в моя колекция  

ПГ Васил Левски - Ихтиман  На карта 

Професионална Гимназия "Васил Левски" е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин Адрес: ул."Цар Освободител" No 174, Ихтиман

Регистриран: 15/06/19 Посещения: 725 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

СОУ Св.Паисий Хилендарски - Златица  На карта 

Средно Общообразователно Училище "Свети Паисий Хилендарски" е СОУ (І - ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно Адрес: ул."Васил Левски" No 2, Златица

Регистриран: 15/06/19 Посещения: 1016 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  


 Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 

 Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс
 
 

  Снимки Карта Добави обект
Брой намерени обекти: 973 Брой страници: 33 Текуща страница: 1     Сайтове     Фирми     Стоки     Лица     Събития
Google търсене

Google   
Google реклами