Ресурсбук Търговски обекти и забележителности по категории
  <<<   Регистрация    >>>   

Обекти от Варненска България Разширено търсене   Добави обект      Покажи текущата карта    
Брой обекти в категорията: 208
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Фирми       Стоки       Лица       Събития

Автокъщи, авточасти 
Бензиностанции 
Историческа забележителност 
Манастири 
Населени места 
Пощи 
Ресторанти. Заведения 
Спортни съоръжения 
Туристически обекти 
Хотели и хижи 
Аптеки 
Болници. Медицина 
Магазини - техника 
Маршрути 
Офис. Бизнес център 
Природна забележителност 
Склад 
Театър. Кино. Култура 
Търг.комплекси 
Цех. Ателие. Сервизи 
Банкомати 
Гари. Автогари 
Магазини за човека 
Мебелен магазин 
Паметник на културата 
Промишлен обект 
Спирки 
Транспорт. Инфраструктура 
Учебно заведение 
Църкви 

  Обекти фаворити от раздел Търговски обекти и забележителности по категории  
    Camera-icon
Обекти в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Покажи снимките на обектите   Покажи обектите върху картата
Плавателен канал Русе - Варна  На карта 

В Европейския парламент на първо четене е одобрена идеята за изграждането на плавателен канал Русе - Варна като удължаване на международния транспортен коридор Рейн-Дунав. Проектът за изграждане на 197-километров плавателен канал е заложен в законодателен регламент, който трябва да получи одобрението на държавите-членки от ЕС и да се гласува на второ четене, което би следвало да се случи до Коледа. За представянето на идеята е ползвана готова разработка, която е направена преди години. Каналът трябва да е готов до 2040 година, като това ще се случи чрез европейско съфинансиране. Проектът включва изграждане на портове по цялото трасе - от Русе, през Разград, Търговище, Провадия, Девня до Варна. За изграждането на канала ще се ползват поречията на реките Русенски лом и Бели лом, язовир "Съединение" също попада в част от трасето.

Регистриран: 08/06/23 Посещения: 67 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Черноморски туристически комплекси  На карта 

Индекс на черноморските туристически комплекси

Регистриран: 09/05/23 Посещения: 188 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Delta Planet Mall. Варна  На карта 

С 46% са нараснали посетителите в Delta Planet Mall през първото тримесечие на 2023 г. През март 2023 г. Delta Planet Mall отбелязва своята четвърта годишнина с отлични резултати и инвестиция в зелена енергия. Търговският център отчита 46% по-голяма посещаемост през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на предходната 2022 г. Резултатите за януари бележат ръст от 56% в оборота спрямо същия период през изминалата година. Delta Planet Mall продължава да утвърждава позицията си на предпочитано място от жителите и гостите на града и понастоящем предлага разнообразие от над 130 търговски обекта. С мисъл към устойчивото развитие от началото на март търговският център въведе иновативна фотоволтаична соларна инсталация. Инвестицията от близо 1 млн. лева покрива изграждането на 1 029 соларни панела с обща мощност от 556 кВт. Средногодишно системата ще обезпечава между 7 и 9% от електрическото потребление на сградата. Върху площ от близо 40 хил. кв.м към момента De ...

Регистриран: 23/03/23 Посещения: 156 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ТЕЦ Варна  На карта 

ТЕЦ Варна ЕАД е голяма топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров.Разположена е на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 километра от град Варна. Централата е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт – шест моноблока по 210 МВт, от които в експлоатация са 3 моноблока по 210МВт. Основната дейност на топлоелектрическа централа Варна е свързана с производство на електроенергия, строителни работи и ремонтни дейности в областта на производството на електрическа енергия, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост. Топлоелектрическата централа е с обща инсталирана мощност 1260 МВт шест блока по 210 МВт. Три от тях са в експлоатация с основно гориво природен газ. Тя е изградена по проекти на „МОТЕП“ – Москва и „ЕНЕРГОПРОЕКТ“ – София. Всеки блок се състои от следните основни съоръжения – ...

Регистриран: 16/01/23 Посещения: 156 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Варненският некропол  На карта 

Варненският халколитен некропол е открит през 1972 г. в района на Варненското езеро и е датиран в средата на V хилядолетие пр. Хр. До скоро се смяташе, че находките от т.нар. – „Варненското злато“ представляват най-старото технологично обработено злато в Европа и света, причислявано към т. нар. Култура Варна (4600 – 4200 г. пр. Хр.),преди разкопките в Градът на птиците край Пазарджик. Намереното обработено злато край Пазарджик е с 200 – 300 г. по-старо от предметите във Варненския халколитен некропол. Археологическият обект във Варна е един от най-забележителните и значими паметници за праисторията на Балканите и Европа. Некрополът е открит случайно при прокопаване на траншея за полагане на електрически кабел в западната промишлена зона на гр. Варна. На площ от около 7500 m² са разкрити 294 гроба от халколита (енеолита), някои от които се оказват от изключително значение за Българската археология. Сред многото гробове се отличават няколко с изобилие от златни предмети. Погр ...

Регистриран: 04/11/22 Посещения: 360 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Рибарското пристанище в град Бяла  На карта 

Рибарското пристанище в град Бяла ще бъде реконструирано и модернизирано, след като общината получи право на строеж върху имоти публична държавна собственост. Това ще се осъществи на два етапа, които включват и укрепване на брега, съобщиха от Министерски съвет. След ремонта пристанището ще придобие европейски вид. Проектът е на повече от 20 години. В момента е осигурена достъпност на 120 съда, което е недостатъчно по думите на Ненов. След проекта се очаква до над 360 плавателни съда да могат да спират на пристанището. Правителството реши по-рано през този месец да се учреди безвъзмездно право на строеж върху два поземлени имота - публична държавна собственост за пристанище и друг вид естествен ресурс за превантивна защита. Терените са с площ от 32 573 кв.м. и 16 435 кв.м. В района има регистрирано рибарско пристанище и изградено брегоукрепително съоръжение /буна/. Най-големият разчетен кораб, който ще застава е с ширина 2.5 m и дължина 10 m. Основополагащо за акваторият ...

Регистриран: 17/10/22 Посещения: 163 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Аквариум. Варна  На карта 

Аквариум Варна е център за популяризиране на черноморската флора и фауна, на хидрологичните и хидрохимични особености на Черно море. Живата експозиция на Аквариума обхваща представители на всички групи, които съставят фауната на Черно море. Най-много са видовете от средиземноморския комплекс, проникнали през Босфора. Чермоморската рибна фауна обхваща около 140 вида, от които важно стопанско значение имат трицоната, сафридът, скумрията, паламудът, калканът, карагьозът, хамсията, кефаловите риби, попчетата и др. Експозицитя представя и много видове сладководни риби и някои екзотични представители. В другите 2 експозиционни зали могат да се видят препарирани представители от Световния океан, да се проследи миграцията на рибите, нагледно да се разгледа хранителната верига в морските води, структурата и особеностите на Черно море. Аквариум. Варна. Сайт

Регистриран: 29/09/22 Посещения: 225 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

ШЕРБА. Държавно ловно стопанство  На карта 

Държавно ловно стопанство ШЕРБА (заедно с ловно стопанство „Паламара”) е първата обособена ловна зона в България. „Шерба” е официално открита през 1932г. от управляващия по онова време Цар Борис II. Територията за ловното стопанство е била специално селектирана. Естествената среда и благоприятните климатични условия тук са ключовият фактор за богатото дивечово разнообразие в региона. Ловно стопанство „Шерба” е разположено по северните склонове на Стара планина на около 40 километра от Летище Варна. Общата му площ е 13.500ха. Теренът е нископланински и в основната си част е покрит от широколистни гори. В „Шерба” ловът на благороден елен, елен лопатар, дива свиня, муфлон, хищници като дивата котка, чакала и лисицата, както и на дребен дивеч (бекаси и фазани) винаги е много успешен. Регионът предлага на своите гости един от най-добрите ловни домове в страната. Сградата е голяма и внушителна. Разполага с три много удобни и луксозни апартамента, както и с 4 двойни стаи.

Регистриран: 11/09/22 Посещения: 215 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Защитена зона Камчия  На карта 

Нова защитена зона "Камчия" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е обявена днес със заповед на екоминистъра в оставка Борислав Сандов. Камчия и новата защита В режимите на защитена зона "Камчия" в заповедта на екоминистъра в оставка Борислав Сандов са възстановени ограниченията за строежи, които мистериозно бяха отпаднали при проекта на Димитров-Ревизоро и предизвикаха протести. В района на устието на река Камчия под защитата на "Натура 2000" ще са близо 129 200 декара, от които 7500 декара са морски пространства. Територията на зоната е в землищата на селата Близнаци, Дъбравино, Круша, Китка, Равна гора и Садово, община Аврен, селата Венелин, Горен чифлик и Гроздьово, гр. Долни чифлик, селата Ново Оряхово, Нова Шипка, Пчелник, Старо Оряхово и Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна. Зоната обхваща и опазва постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са ...

Регистриран: 30/07/22 Посещения: 145 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Крайбрежна алея във Варна  На карта 

Движението на автомобили по Алея първа във Варна вече ще бъде забранено, колите ще стигат само до паркингите в северната част на зоната, съобщи областният управител Благомир Коцев. По думите му заповедта ще бъде официално публикувана в понеделник, но вече е в сила, тъй като е с предварително изпълнение. Междувременно полицията ще постави нужните маркировка и знаци, допълни Коцев, цитиран от БТА. Той уточни, че сметоизвозването по алеята и зареждането на заведенията ще става както и досега. Областният управител каза още, че има спор между общината и МРРБ дали Алея първа е улица или брегоукрепително съоръжение, но е ясно, че е държавна собственост, което му дава право да се разпорежда и да издава заповеди за тази територия. Позицията му бе подкрепена и от министъра на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер. Според него областният управител е предприел много позитивна стъпка за Варна, връщайки Алеята на пешеходците. В правомощията на кмета на града е да издава заповеди за м ...

Регистриран: 28/06/23 Посещения: 235 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Санаторно - комплекс в Камчия  На карта 

Уникалният Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ е разположен в сърцето на българското Черноморие, на 25 км от Варна, сред чисти плажове, река и гора. Той предлага рекреация от ново поколение – съчетава красотата на природата и духа с модерната, екологична архитектура. Именно това прави „Камчия“предпочитана световна дестинация за целогодишен детски и семеен отдих, образователен, културен, спортен и медицински туризъм. СОК „Камчия“предлага прекрасни възможности за почивка, отдих, детски лагери, зелени училища, лечение и рехабилитация, а така също и за делови срещи, семинари, симпозиуми, концерти, фестивал, изложби, конференции, конгреси, спортни тренировъчни лагери и състезания, занимания по интереси и провеждане на пълноценен учебен процес за ученици и студенти.

Регистриран: 08/06/22 Посещения: 277 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

УМБАЛ Св. Марина Варна  На карта 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” ЕАД, гр. Варна е правоприемник на Варненска университетска болница. Тя е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна, който разполага с над 1300 легла, най-модерна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти. С Решение на Министерски съвет от 15.03.2018 г. лечебното заведение е определено за университетска болница за срока на акредитационната оценка.

Регистриран: 02/06/22 Посещения: 255 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Грифид Енканто Бийч  На карта 

Грифид Енканто Бийч Хотел се намира в к.к. Златни Пясъци, близо до морската столица Варна и е отворен от април до ноември. Тук може да се възползвате от специално разработени програми в четири направления: Детокс, Физиотерапия, Уелнес и Кратки програми. Всяка от концепциите е застъпена, както в специфичните лечебни и релакс процедури, така и в кулинарното меню на хотела. Грифид Енканто Бийч е разположен на самия морски бряг, разполага със собствен плаж, вътрешен басейн с панорамни прозорци, инфинити басейн, детски басейн и впечатляващ МЕДИ СПА център с площ от 2300 кв. м. и 32 помещения за различни терапии и процедури (хидротерапия, калолечение, физиотерапия, криотерапия и още). Термалната зона на хотела включва различни видове сауни, парна баня, хамам и просторна релакс зона.

Регистриран: 11/05/22 Посещения: 327 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Бяла. Град. Обл. Варна  На карта 

Бя̀ла е град в Североизточна България. Той се намира във Варненска област и е в близост до брега на Черно море. Градът е административен център на община Бяла. Площ: 42,86 km² Население: 2 171 (31.12.2009 г.) Област: Варна Телефонен код: 05143 ЕКАТТЕ: 7598

Регистриран: 26/04/22 Посещения: 161 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Цонево. Язовир  На карта 

Язовир „Цонево“ („Георги Трайков“) е язовир в България, изграден на река Луда Камчия, в Източна Стара планина, област Варна. Намира се югозападно от село Цонево. След построяването на язовира през 1974 г. той носи името "Цонево". През следващата година - 1975 г. язовирът е наречен на българския политик Георги Трайков. Към 2021 година официалното име на язовира е все още "Георги Трайков", тъй като няма указ на Президента за неговото преименуване след демократичните промени от 1989 г. В Държавен вестник № 106 от 15.12.2020 г. язовирът е споменат като "Георги Трайков (Цонево)". Над язовира минават пътна и железопътна естакада. Проектната площ на язовира е 17,3 km², а обемът му - 330 млн. m³. В експлоатация е от 1974 г. Изградена е земнонасипна стена. Многогодишен изравнител е на язовир „Камчия“ и река Луда Камчия. Използва се за промишлено водоснабдяване и напояване.

Регистриран: 11/03/22 Посещения: 248 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Парк-музей Владислав Варненчик  На карта 

На 10.11.1444 г. , на мястото където днес е разположен Парк - музеят “Владислав Варненчик”, се разиграва известната битка между 20 000 християнска съюзническа европейска армия, предвождана от полско-унгарския крал Владислав III Ягело (Варненчик) с главнокомандващ трансилванския войвода Янош Хуняди и три пъти по-многобройните турски войски на султан Мурад II. Битката край Варна е последната, решителната. След нея Балканите и Югоизточна Европа падат за векове напред под османо-турска власт. В това последно сражение участват българи, унгарци, поляци, чехи, словаци, власи (дн. румънци), рутени (староруси), хървати, саксонци, литовци и кръстоносен рицарски отряд на римския папа Евгени IV. В тяхна памет, като израз на почит пред героизма и саможертвата им в името на свободата на Европа е създаден Парк-музеят на бойната дружба “Владислав Варненчик”.

Регистриран: 05/08/21 Посещения: 381 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Синдел  На карта 

Синдел е село в Североизточна България, област Варна, община Аврен. Предишното му име е Сенделлер (в превод от турски: Сандали). Намира се в Синделската низина, на 3 километра от село Царевци и на 37 км от Варна. През селото минава р. Провадийска. В долното поречие на реката е Синделската низина. Наблизо са язовир „Тръстиково“ и Авренското плато. Южно от селото се намира Синделското блато. Край пътя и железопътната линия е Синделската пещера. Население 1192 души (15 юни 2020 г.) Пощ. код 9125 Тел. код 05100 ЕКАТТЕ 66490

Регистриран: 01/05/22 Посещения: 302 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Св. преподобномъченик Прокопий Варненски  На карта 

Новият варненски храм "Св. преподобномъченик Прокопий Варненски" днес бе осветен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, в деня, в който Църквата отбелязва Успението на Св. Кирил Славянобългарски. На богослужението, което започна рано сутринта, присъстваха премиерът Бойко Борисов, представители на местната и на държавната власт, както и миряни. В словото си пред миряните Владиката припомни, че основният камък на храма е положен от блаженопочиналия Варненски и Великопреславски митрополит Кирил през 2009 година. Митрополит Йоан изказа огромна благодарност на всички ктитори, дарители и спомоществователи на храма, както и на църковното настоятелство. Новата църква е първият от повече от 100 години построен голям храм във Варна. Тя ще разполага и с енорийския център за обучение на младежи.

Регистриран: 18/02/21 Посещения: 457 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Новият рибен порт във Варна е готов  На карта 

Новият рибен порт във варненския квартал Аспарухово е почти готов. По план трябва да е завършен този месец. Той ще има борса за прясна риба, пешеходна алея за разходка и ресторан. Стойността на проекта е близо 16,6 млн. лева, като собственото финансиране от общината е 8,5 млн. лева. Правителството учреди в полза на община Варна безвъзмездно право на строеж върху имот, част от морското дъно, в границите на вътрешните морски води на България в Черно море. Това ще позволи на община Варна да реализира проекта по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Авторите на проекта са екип от Института по хидро- и аеродинамика към БАН, начело с проф. д-р инж. Румен Кишев. Самата конструкция, защитна стена и симулационен модел за вълновото натоварване са разработени от инж. Красимир Маринов, подводната хидрография с подробна снимка на морското дъно са дело на инж. Йордан Добрев. Пристанището се намира в източния край на Аспаруховия парк преди военното поделение "Карантината", ...

Регистриран: 19/05/23 Посещения: 433 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Черно море  На карта 

Черно море е вътрешно море между Югоизточна Европа и Мала Азия. То е едно от най-изолираните от Световния океан. Свързано е със Средиземно море чрез Босфора, Мраморно море и Дарданелите, а с Азовско море – чрез Керченския проток. Площта на Черно море е 436 402 km², максималната дълбочина е 2245 m, а средната – 1253 m. Черно море вмества около 537 хил. km³ вода. Поради обилния приток на речни води, морската вода на Черно море е по-слабо солена (17,3‰), отколкото в Средиземно море и в Световния океан, които имат соленост около 36‰. През летните месеци морската вода по крайбрежието се затопля до 24 – 28 °С. Поради малките му размери, в Черно море се образуват незначителни приливи и отливи (3 – 8 cm). Основното морско течение в западната част на Черно море е в посока, обратна на движението на часовниковата стрелка. По българското крайбрежие то е от север на юг. Черно море има положителен воден баланс, като 300 km³ вода преминава в Мраморно и Егейско море всяка г ...

Регистриран: 01/05/22 Посещения: 225 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Аспаруховия мост Варна  На карта 

Аспаруховият мост е пътен мост в Североизточна България. Намира се в град Варна и свързва кварталите Аспарухово и Галата с централната част на града, като представлява единствената връзка през плавателния канал, свързващ Варненското езеро с Черно море. Той е част от магистрала Черно море и Европейски път E87. Аспаруховият мост е вторият с най-голям отвор в България от 160 m след моста Нова Европа (Дунав мост 2) между Видин и Калафат, който има няколко отвора от 180 m. Мостовото съоръжение е с обща дължина на от надлез до надлез приблизително 2300м. Съоръжението е съставено от две криви със широк радиус в северната и южната си част, които са свързани помежду си от права с приблизителна дължина от 1570м. В обхвата на пътя съществуват две пътни платна, които са физически разделени, едното в посока север и другото в посока юг. Двете пътни платна притежават по две ленти за движение без ленти за аварийно (принудително) спиране.

Регистриран: 27/10/20 Посещения: 384 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Морска градина Варна  На карта 

Морската градина или Приморски парк е голям парк по брега на Черно море във Варна, България. Тя е сред символите на града. Обявена е за произведение на парковото изкуство. На север Морската градина граничи с парка на държавно-правителствената резиденция Евксиноград. Тези 2 парка имат сравнително еднаква площ от около 820 дка. Разликата между тях е, че Морската градина се посещава от около половин милион души, а паркът на Евксиноград е за ползване само от президентството и правителството и се поддържа много по-добре. В частта си край кв. „Бриз“ Морската градина е застроена с къщи, а в последно време – и с жилищни сгради, и тази част вече е обособена като квартал на града. В последните години се появяват апетити по изкупуване и застрояване на крайбрежната част на градината, която представлява сама по себе си природен феномен и придава неподражаем облик на целия Приморски парк на Варна. История До средата на XIX век районът на Морската градина е бил голо поле, извън кр ...

Регистриран: 09/10/23 Посещения: 652 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Църква Успение Богородично. Варна  На карта 

„Успение Богородично“ е най-голямата църква в град Варна, България, катедрала на Варненската и Великопреславска епархия на Българската православна църква. История На 22 август 1880 след тържествен молебен, отслужен от митрополит Симеон в присъствието на много българи и арменци, княз Александър I Български полага основния камък на съборната църква. Първоначално избраното място в градинката зад по-късно издигнатата Часовникова кула не е одобрено от княза, който измества малко между казармите и болницата, в края на стария град, където е по-високо и има по-голяма площ, която ще позволи оформянето на градина около храма. Архитектура Строителството започва веднага и продължава шест години. За строежа са използвани предимно материали от Варненско: запазени дялани камъни от разрушената крепостна стена на града; за фасадата е доставен материал от района на селата Саръгьол и Еникьой; вътрешните колони са от твърд камък от местността Ташлъ тепе; външните колони под п ...

Регистриран: 20/10/20 Посещения: 369 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Дворец Евксиноград и прилежащи плажове  На карта 

Дворецът „Евксиноград“ се намира от северната страна на Приморския парк на град Варна. Строен е за лятна резиденция на княз Александър I Батенберг през 1881 – 1885 г. Първоначално резиденцията е била наречена Сандрово, но през 1893 г. княгиня Мария Луиза Бурбон-Пармска я преименува на Евксиноград (Гостоприемния град). Модерният дворец и градините му са дело на княз Фердинанд I. Първоначалният проект за главната сграда на двореца Евксиноград е изготвен от австрийския архитект Виктор Румпелмайер във френски шато-стил „Луи XIII“ (фугирана тухлена зидария, висок мансарден покрив с медна обшивка и часовникова кула). Сградата е довършена от швейцарския архитект Херман Майер с участието на арх. Никола Лазаров през 1890-те г. и се възприема като един от най-изящните примери на архитектурата в България след Освобождението. Главната сграда е на 3 етажа. На първия са приемните зали, музикална зала и салон за вечеря, на втория са били разположени спалните на царското семейство, а третия ...

Регистриран: 13/09/20 Посещения: 387 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Печатница Пасат Прес  На карта 

В печатница Пасат Прес се отпечатват всички видове полиграфически продукти. Печатницата предлага офсетов и листов печат. Отпечатваме каталози, списания, книги, дипляни, календари, постери, картички, опаковки и др. Печатница Пасат Прес разполага с голяма модерна печатна база и техническо оборудване, мощни компютри и професионален софтуер. https://www.passatpress.com/bg/

Регистриран: 20/10/22 Посещения: 645 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Автосалон “Черно Море”  На карта 

Автосалон “Черно Море” е създаден през 2000-та година в гр. Варна и вече 20 години работи усърдно в сферата на търговията с моторни превозни средства. Автокъща “Черно Море” е специализирана във внос и износ на леки, товарни автомобили и селскостопански машини. Целите на автосалон “Черно Море” са постигане на по-голяма гъвкавост и бързина в сферата на обслужване, както и изграждане на здрави комуникационни връзки и доверие с клиентите. Удобствата, които създаде автосалон "Черно Море" с цел по-бързо обслужване: ➤ обратно изкупуване (BUY-BACK) ➤ доставка на автомобил по поръчка ➤ собствен лизинг ➤ регистрация в КАТ ➤ застраховки Доставка на желания от вас автомобил за оглед или покупка до всяка точка на територията на България. Предлагането на тази услуга цели да улесни нашите клиенти, които са от други градове. BUY-BACK или обратно изкупуване е най-новата услуга, която предлагаме на нашите клиенти. Какво представлява услугата ...

Регистриран: 16/04/22 Посещения: 848 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Перфект Ауто Лукс  На карта 

ДРУЖЕСТВО „ПЕРФЕКТ АУТО ЛУКС” ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА АВТОМОБИЛНИЯ БИЗНЕС. ПРИ НАС ВИЕ МОЖЕТЕ: 1. ДА ЗАКУПИТЕ АВТОМОБИЛ; 2. ДА ЗАМЕНИТЕ СВОЯ АВТОМОБИЛ С ДРУГ ПРЕДЛАГАН ОТ НАС; 3. ДА ПОРЪЧАТЕ КОНКРЕТЕН АВТОМОБИЛ ОТ СТРАНАТА И ЕВРОПА; 4. ДА НИ ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯТ АВТОМОБИЛ; 5. ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛ ОТ БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА; 6. ДА ПОЛУЧИТЕ СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВОПРИДОБИТ АВТОМОБИЛ; 7. ДА ЗАКУПИТЕ АВТОМОБИЛ НА ИЗПЛАЩАНЕ, КАТО СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ НОВАТА НИ УСЛУГА: ЛИЗИНГ, ОДОБРЕН В РАМКИТЕ НА ЕДИН РАБОТЕН ДЕН!

Регистриран: 16/04/22 Посещения: 785 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Исторически парк край Неофит Рилски (Вн)  На карта 

Няколко хилядолетия се побират на терен от 130 декара. Къщи от неолита и халколита, статуя на тракийската богиня Кибела, гробници и мини езеро, дворец на Севт ІІІ и паметник на цар Иван Асен I и много други. Това е проекта, наречен „Исторически парк", който се строи край село Неофит Рилски, община Ветрино. Това е първият по рода си културно-исторически комплекс у нас, където ще бъдат показани най-значимите личности и символи на няколко минали епохи през последните 8000 години, включително реплики на златното съкровище от Варненския некропол, тракийската култова сграда Хероон край Поморие, тронната зала на Царевец и около 60 статуи. Зад идеята стои Ивелин Михайлов, изпълнителен директор и основен акционер, за когото няма нищо мегаломанско и преувеличено. Всичко ще бъде направено максимално естетично, качествено и в духа на съответната епоха, така че да не се превърне „Исторически парк" в евтин пластмасово-тенекиен имитиращ продукт. Очакват се поне 400 000 посетители на година. ...

Регистриран: 01/07/23 Посещения: 1369 Гласували: 2 Оценка: 5.50       Запомни в моя колекция  

Централна поща Варна  На карта 

Централната поща на град Варна се намира на едини от най-оживените кръстовища на града - бул. "Вл.Варненчик" и бул."Съборни". Сградата е строена 5 години и официално е открита на 18 април 1935 година. Двуетажната красива сграда впечатлявала с вътрешната си архитектурна украса дело на украйнския скулптор Михайло Парасчук. За съжаление през 1967 година, когато надстрояват сградата, делото на майстора било разрушено. Пощата предлага всички пощенски и телекомуникационни услуги, включително и спътникови телефонни връзки и съобщения до кораби. Централна поща Варна е изградила множество клонове в града, който улесняват нейната дейност както и варненските граждани. Сградата на Централна поща е строена по проект на арх.Ангел Момов. Основният камък е положен на 18 април 1930 г. Открита е официално на 18 април 1935 г. През 1967 г сградата е надстроена с още един етаж, а по късно разширена в западна посока откъм бул. "Владислав". Пощенски клонове във Варна: Варна 9001 - Пощенски к ...

Регистриран: 06/10/19 Посещения: 7103 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Манастирите във Варненска област  На карта 

Варненски манастир Св.Св.Константин и Елена. Аладжа манастир.

Регистриран: 17/04/22 Посещения: 2635 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  


 Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 

 Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс
 
 

Навигация Снимки Карта Добави обект
Брой намерени обекти: 208 Брой страници: 7 Текуща страница: 1     Сайтове     Фирми     Стоки     Лица     Събития
Google търсене

Google   
Google реклами