Ресурсбук България. Данни за избран обект

Сребърна (резерват)

„Сребърна“ е поддържан биосферен резерват в България, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Местността е обявена за резерват през 1948 г. с охраняема площ от около 892,05 ha, както и буферна зона от около 540 ha.

Местоположение

Разположен е край село Сребърна, на 16 km западно от Силистра и на 2 km южно от Дунав. Обхваща езерото Сребърна и неговите околности. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, наречено „Via Pontica“.

История

През 1913 г., след подписване на Букурещкия мирен договор, територията на резервата, заедно с цяла Южна Добруджа, попада в пределите на Румъния. През 1940 г. с подписване на Крайовската спогодба (1940) Добруджа отново преминава в територията на Българската държава.

Езерото Сребърна

Сребърна е сладководно езеро, което е разположено край река Дунав. Дълбочината му варира от 1 до 3 m, а площта му е 2 – 2,5 km2. Често се заблатява.

Флора

В езерото и около него има тръстика и други водолюбиви растения. Растителното съобщество от тръстика заема около 2/3 от площта на резервата. Тук се срещат 139 вида висши растения, като 11 от тях са редки или застрашени от изчезване извън територията на Сребърна. Вторият по разпространение растителен вид е тънколистният папур (Typha angustifolia), следван от широколистния папур (Typha latifolia). Сивата (Salix cinerea) и червената върба (Salix purpurea) също са широко разпространени.

Фауна

Резерватът е известен най-вече с птиците, които могат да се наблюдават на неговата територия. 221 вида птици гнездят в резерват Сребърна: къдроглав пеликан, розов пеликан, малък корморан, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер. Тук е единственото традиционно в България гнездово находище на голяма бяла чапла.

Статут

През 1948 г. Сребърна е обявен за поддържан резерват. През 1975 г. Сребърна е включена в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение. През 1977 е обявен за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. През 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО. Резерватът поддържа 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения съгласно Европейския червен списък на глобално застрашените животни и растения и 149 вида съгласно Червената книга на България. Езерото е един от най-ценните и известни и в чужбина защитени природни обекти в България.

Музей

Природо-научният музей при биосферен резерват „Сребърна“ притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата. От музея могат да се наблюдават птиците в резервата. Поставена е видеокамера в сърцето на блатото, където гнездят пеликаните, и чрез видеовръзка картината и звуците се предават на екран в музея. Около резервата е направена екопътека, като на известно разстояние по нея са построени беседки за отмора и наблюдателни площадки, откъдето могат да се наблюдават птиците.

Сребърна е сред Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз и има печат. Работното време на музея е: 08:00 – 18:00 ч. само през активния сезон от 1 май до 1 октомври. без почивен ден. Безплатен ден за посещения е четвъртък. Телефон: 08677 2469

Други подобни ресурси
Фирми:   Туризъм
Обекти:  Туристически обект
Лица:     Външ.търговия


 
  Снимки на обекта
 
 
Линкове към Сребърна (резерват)
 
W84423 Сеч на дървета в резервата Сребърна тревожи граждани News.bg  
O3530 Резерват Сребърна Туристически обект Сребърна Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Фирма - собственик  
  Лице за контакти:  
  Телефон   08677 2469
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област: Силистренска
  Община: Силистра
  Населено място: Сребърна
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на обекта: Природна забележителност
  Качество: Природен феномен
  Статус: Туризъм
 
  
 
 
Google
 
 
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 Сеч на дървета в резервата Сребърна тревожи граждани  
__ 1 __

28/08/20
15:23:20
Граждани сигнализират за грохот на моторни резачки и камиони, натоварени с дървен материал, в резерват "Сребърна". Мястото е под закрилата на ЮНЕСКО.

От екоинспекцията посочват, че в момента се разчиства терен по проект, свързан с възстановяване на горски обитания край големите реки.

Ръководителят на проекта на РИОСВ-Русе Анелия Петрова обясни, че територията, която подлежи на залесяване, трябва да бъде изчистена и да й бъде извършена пълна почвоподготовка. По тази причина трябвало да се отсекат няколко десетки дървета.

Тя увери, че на мястото на премахнатите дървета ще бъдат засадени нови, местни видове - полски бряст, черна и бяла топола, бяла върба.

По думи на Петрова се спазват някои задължителни условия, съгласувани с МОСВ, като недопускане на замърсявания с отпадъци и с моторни масла от техниката.

Проверките до момента не са установили нарушения от страна на фирмата изпълнител.
 Резерват 'Сребърна'  
__ 2 __

10/11/20
16:53:13
Сребърна е поддържан биосферен резерват в България, обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

Местността е обявена за резерват през 1948 г. с охраняема площ около 892,05 ha, както и буферна зона около 540 ha.Обхваща езерото Сребърна и неговите околности. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, наречено Via Pontica.

Резерватът е известен най-вече с птиците, които могат да се наблюдават на неговата територия. 221 вида птици гнездят в резерват "Сребърна": къдроглав пеликан, розов пеликан, малък корморан, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер.

Природонаучният музей при биосферен резерват "Сребърна" притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата. От музея могат да се наблюдават птиците в резервата.

Разходката около езерото по екопътеките е истинското приключение. Има пътека, която ви води до самия бряг на езерото.

 Хищник напада гнездата на пеликаните в Сребърна  
__ 3 __

23/04/21
21:57:42

Хищници са нападнали някои от гнездата на пеликаните в резервата "Сребърна". Заради уплахата част от двойките са ги напуснали. Според специалистите обаче няма опасност пеликаните да останат без поколение. Първите пеликанчета за тази година се излюпиха върху платформите в езерото. Оцеляването на птиците обаче е под въпрос, защото на територията на резервата е забелязан хищник от рода на енотовидното куче.

"По-голяма част от птиците загнездиха върху тръстиковите площи. Част от тях бяха подплашени от 3 екземпляра енотовидно куче. Все още не можем да кажем кога да очакваме поколение от тях, тъй като при тях гнезденето започна по-късно", заяви Момчил Петров от РИОСВ-Русе пред БНТ.

Според експерти енотовидното куче не е характерен вид за нашите географски ширини. "Хищник, който е от семейството на кучетата, но по външен вид прилича много на енот или така наречената миеща мечка, разпространена в Северна Америка. Те живеят в Източна Азия, в Япония, и са били пренесени в европейската част на Русия с цел лов на ценни кожи", обясни Петров.

С помощта на капани един от хищниците вече е уловен и даден за отглеждане в зоопарка в Ловеч.

"Другите два все още са на свобода, но не се намират понастоящем в гнездовата колония", каза още Петров.

От Природо-научния музей в резервата се надяват хищниците да не повлияят на интереса на туристите.

"Надаваме се с появата на първите пеликанчета да има повече интерес на туристите да посещават музея, резервата. Надяваме се пеликаните отново да се завърнат на платформите, за да имам какво да наблюдаваме и нашите туристи какво да наблюдават", каза екскурзоводът Ива Георгиева.

От екоинспекцията предвиждат изграждане на висока ограда в района на колонията, която да предпазва пеликаните от бъдещи нападения.
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  140       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   28/08/20