Ресурсбук България. Данни за избран обект

Полезащитни горски пояси в Добруджа

Полезащѝтни по̀яси, горски пояси са изкуствено създадени горски насаждения за борба с ветровата и водната ерозия, със сушата и суховеите.

Изграждането на съвременната полезащитна мрежа обаче се регламентира след важното за модернизирането на Добруджа постановление на Министерския съвет на НРБ № 236 от 8 март 1951 г., с което се взема решение в района на Добруджа да се създадат 9 държавни горски пояса и цялостна мрежа от полезащитни горски пояси.

За защита от ветровата ерозия горските пояси се разполагат напречно на посоката на преобладаващите ветрове, а за защита от водната ерозия на наклонените площи – по посока на хоризонталите на склоновете. Покрай реките и овразите се засаждат пояси за укрепване на бреговете им, а покрай постоянните напоителни канали – за понижаване нивото на подпочвените води. Тези пояси намаляват и вредата от ветровата ерозия.

В равнинните райони, където често се проявяват силни ветрове, главна задача на поясите е да намаляват силата на вятъра, с което почвата се предпазва от издухване, намалява се непроизводителното изпарение на влагата и тя се използва по-пълно от растенията. През зимата горските пояси запазват снежната покривка от издухване и осигуряват по-равномерно разпределение на снега по повърхността на земята. Това предпазва посевите от измръзване и позволява равномерно навлажняване на почвата.

В България е създадена цялостна система от полезащитни пояси в Добруджа. Те биват главни и второстепенни. Главните (ширина до 20 м) са разположени перпендикулярно на преобладаващите ветрове, на разстояние 400 – 600 м, а второстепенните (ширина до 16 м) – напречно на главните, на разстояние 1000 – 2000 м. Така се оформят полета с дължина 1000 – 2000 м и ширина 400 – 600 м, подходящи за механизирана обработка. Полезащитният ефект на пояса се разпростира на разстояние, 25 пъти по-голямо от височината му зад него и 5 пъти – пред него.

В състава на полезащитните пояси обикновено се включват 4 групи дървесни видове: главни, съпътствуващи, плодни и храсти.

В средата на 50-те години се създават 9 броя така наречени държавни пояси с дължина от 25 до 220 км и ширина 70 – 90 м. На територията на тогавашните стопанства е проектирано създаването на 132 хил. дка полезащитни пояса. До пролетта на 1957 г. площта им е около 90 хил. дка, а по последни данни площта на полезащитните горски пояси в седемте общини на Добричка област съставлява общо 65,1 хил. дка.

Поради това, че преобладаващите за Южна Добруджа ветрове са северни, основните пояси имат посока на редовете изток – запад и са разположени на около 500 м един от друг. Второстепеннтите пояси са напречно разположени на основните на около 1000 м един от друг. По този начин площта на защитените от ветровете полета е около 500 дка.

Актуалната средна височина на поясите е около 18 – 20 м.

Други подобни ресурси
Фирми:   Туризъм
Обекти:  Туристически обект
Лица:     Външ.търговия


 
  Снимки на обекта
 
 
Линкове към Полезащитни горски пояси в Добруджа
 
W19 Туризъм Фирми Раздел    
W44 Туристически обект Обекти Раздел    
W85 Външ.търговия Лица Раздел    
 
  Контакти
 
  Фирма - собственик  
  Лице за контакти:  
  Телефон   -
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област: Добричка
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на обекта: Природна забележителност
  Качество: Селскостопанска техника
  Статус: Природен парк
 
  
 
 
Google
 
 
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 Масово съхнене на полезащитните горски пояси в Добруджа  
__ 1 __

14/09/20
17:04:38
Масово съхнене на полезащитните горски пояси в Добруджа констатираха лесовъди и учени. Причините са комплексни, но по първоначални данни основната е нападение от непознат досега за нашите ширини вредител, който се е появил заради промени в климата, предава БНТ. Поясите са от изключителна важност за опазване на почвата от ерозия и за задържане на влага в посевите.

5000 километра дървесни видове пазят обработваемата земя в област Добрич. Тази година се наблюдава необичайно съхнене при дърветата от вида ясен, като засегнатите площи до момента са около 100 километра. На първо време те ще бъдат отстранени, за да се предотвратят инциденти.

За да се избегне екологична катастрофа, от Североизточното предприятие поканиха учени да обследват болните дървета. Имунитетът им е понижен, заради сушата, затова са нападнати от различни насекоми, сред които и непознат вредител.

Единственият вариант засега е санитарната сеч. На по-късен етап голяма част от поясите, които попадат и в Натура 2000, се очаква да бъдат възстановени с европейски средства.

 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  123       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   14/09/20