Ресурсбук България. Данни за избран обект

Квартал ще замени морската гледка

Одобрени са 32 нови строежа на мястото на поляните с гледка към устието на Велека край Синеморец.

Още през юни граждани подадоха сигнали за нови строежи и изоставени недостроени сгради в емблематичната местност, която граничи със защитена местност "Устието на река Велека" и попада в границите на Природен парк "Странджа". След това регионалната екоинспекция спря строителството, но само временно - до края на туристическия сезон.

Застрояването в община Царево беше обект на обществено недоволство и през пролетта и при обсъждането на проект за все още липсващия устройствен план на общината. Тогава над 1100 граждани подадоха становища срещу предвижданото в проекта ново застрояване, което включваше и удвояване на сградите в Синеморец.

Новият квартал

След временно спряното през юни строителство край Синеморец, Асоциацията на парковете в България е подала сигнали до община Царево, РДНСК Бургас и РИОСВ Бургас във връзка с поредната незаконна постройка, изникнала в границите на Природен парк Странджа, местността "Поляните" в Синеморец.

След тримесечни спорове асоциацията е получила данните, макар и в сканиран от хартия и труден за анализ вид. След обработката им, природозащитниците представиха днес онлайн картата на разрешените строежи край Синеморец. Координатите на предвидените за застрояване имоти са били нанесени на GIS платформата за вековните гори на WWF България и могат да бъдат видени тук.

Анализът на Асоциацията на парковете показва, че само част от строежите все още са нереализирани, но това очевидно предстои. Природозащитниците предупреждават, че тъй като попадат на територията на природен парк "Странджа" и защитени зони от европейската мрежа "Натура 2000", строежите не са спазили реда на няколко закона и не са позволени от заповедта за обявяване на парка.

Възраженията - без отговор

Казусът с новите строежи край Синеморец беше част от темите на природозащитните протести през юни и юли, след които депутатите от ГЕРБ обещаха спиране на строителството в най-близката до морския бряг ивица. Тези обещания бяха мълчаливо забравени по време на националните протести през следващите месеци. Множество заварени сгради междувременно не се ползват, но и не се контролират и премахват.

Междувременно граждани започнаха петиция срещу застрояването на Странджа и нейните последни брегове с незастроена гледка през август, като апелираха бъдещият устройствен план на Царево да анулира разрешените, но нереализирани досега, строежи. След оповестяването на предвидения нов "квартал" на мястото на поляните край Синеморец, гражданите отново протестираха и на самото място на бъдещия жилищен комплекс.

Природозащитни организации подкрепиха преди месец гражданската петиция с отворено писмо до институциите, предлагащо мерки за запазване на морския бряг. Към момента институциите не са отговорили, като ресорното за Природен парк "Странджа" Министерство на земеделието, храните и горите все още разработва отговора си.

Предложенията на природозащитниците включва и мораториум на строителството на 300 метра от морския бряг до приемане на ОУП на Царево и План за управление на ПП "Странджа".

Конкретното място за бъдещия "нов квартал" се намира на поляната, отделяща село Синеморец от скалите с име Корабите.

Паркът обаче все още няма план за управление с ясни защитни правила заради съпротива срещу предложенията за забрани за строителство, подадени от природозащитници. Зоните от "Натура 2000" в България също нямат конкретни и специфични мерки за опазване, за което вече текат наказателни процедури и кореспонденция от Европейската комисия към България.

В подножието на платото е и националната защитена местност "Устието на река Велека". В нейните режими е записана забрана за строителство, с оглед целите на защита - Запазване на характерния ландшафт на крайбрежната зона, скалните образувания и фиорди, специфичната преходносредиземноморска растителност и богат животински свят.

Други подобни ресурси
Фирми:   Туризъм
Обекти:  Туристически обект
Лица:     Външ.търговия


 
  Снимки на обекта
 
 
Линкове към Квартал ще замени морската гледка
 
W85546 Квартал ще замени морската гледка на Синеморец Източник Dnevnik.bg
 
  Контакти
 
  Фирма - собственик  
  Лице за контакти:  
  Телефон  
  E-Mail  
 
  Адресни данни
 
  Област: Бургаска
  Община: Царево
  Населено място: Синеморец
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на обекта: Природна забележителност
  Качество: Природен феномен
  Статус: Туризъм
 
  
 
 
Google
 
 
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 ВАП възложи проверка за строежа на 32 обекта в Поляните в Синеморец  
__ 1 __

09/10/20
18:07:11
Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на околната среда и водите и началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да назначат проверка на строителните дейности в местността "Поляните" в с. Синеморец, чиито граници попадат в природен парк "Странджа".

Протест се състоя преди седмица в Синеморец пред местността "Поляните". Местни жители и природозащитници се събраха, тъй като в началото на лятото там първо се появи бетоновоз, а после израсна и скеле на сграда. Строежът се намира в непосредствена близост до скалните образувания "Корабите". Експерти твърдят, че строежът попада в защитената зона на Натура 2000 и парк Странджа. Поводът за протеста - че пада забраната за строителство по Черноморието и строежът ще продължи.

В тази връзка от ВАП съобщиха, че е образувана преписка по информация в медиите, в която се споменава, че РИОСВ-Бургас в нарушение на закона продължава да издава десетки частни разрешения за застрояване на община Царево, попадащи в Природен парк "Странджа", местността "Поляните" в с. Синеморец.

Проверява се дали за одобрените подробни устройствени планове (ПУП), издадени по реда на чл. 110 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за периода 2017 г. до юни 2020 г., е предвидено да бъдат построени тридесет и два обекта.

В хода на проверката Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и ДНСК следва да установят извършени ли са и продължават ли да се осъществяват строителни действия в съответните поземлени имоти в землището на местността "Поляните" в с. Синеморец и съответстват ли на издадените строителни книжа.

Попадат ли поземлените имоти в обхвата на Природен парк "Странджа", като в този смисъл спазена ли е забраната по Закона за защитените територии за дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти.

Обект на проверка е дали са издадени необходимите актове, изискуеми съобразно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и ЗУТ.

Следва да се уточни дали са съобразени изискванията за съгласуване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение, извършена ли е оценка за степента на въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона по изискванията на ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Данните, събрани по време на проверката, следва да се синтезират в доклад и да бъдат изпратени до ВАП в кратък срок.


Изграждането на сграда в този имот започна през декември 2019 г. Малко по-късно строителството беше спряно от Община Царево. Според инвестиционното предложение постройката ще бъде двуетажна вила с параметри, които се различават от разписаните в закона за имоти на първа линия.

Собственикът на имота е арх. Добромир Добрев.

Подробен устройствен план (ПУП) на имота е одобрен от Община Царево през февруари 2006 г. Към момента Царево няма действащ общ устройствен план (ОУП), който да регламентира бъдещото строителство на територията на общината. В опорния план към последния проект за ОУП, който беше върнат за преработване по-рано тази година, този имот е маркиран като терен за курортни дейности.
 ВАП възложи проверка за строежа на 32 обекта в Поляните в Синеморец  
__ 2 __

09/10/20
18:08:08
Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на околната среда и водите и началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да назначат проверка на строителните дейности в местността "Поляните" в с. Синеморец, чиито граници попадат в природен парк "Странджа".

Протест се състоя преди седмица в Синеморец пред местността "Поляните". Местни жители и природозащитници се събраха, тъй като в началото на лятото там първо се появи бетоновоз, а после израсна и скеле на сграда. Строежът се намира в непосредствена близост до скалните образувания "Корабите". Експерти твърдят, че строежът попада в защитената зона на Натура 2000 и парк Странджа. Поводът за протеста - че пада забраната за строителство по Черноморието и строежът ще продължи.

В тази връзка от ВАП съобщиха, че е образувана преписка по информация в медиите, в която се споменава, че РИОСВ-Бургас в нарушение на закона продължава да издава десетки частни разрешения за застрояване на община Царево, попадащи в Природен парк "Странджа", местността "Поляните" в с. Синеморец.

Проверява се дали за одобрените подробни устройствени планове (ПУП), издадени по реда на чл. 110 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за периода 2017 г. до юни 2020 г., е предвидено да бъдат построени тридесет и два обекта.

В хода на проверката Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и ДНСК следва да установят извършени ли са и продължават ли да се осъществяват строителни действия в съответните поземлени имоти в землището на местността "Поляните" в с. Синеморец и съответстват ли на издадените строителни книжа.

Попадат ли поземлените имоти в обхвата на Природен парк "Странджа", като в този смисъл спазена ли е забраната по Закона за защитените територии за дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти.

Обект на проверка е дали са издадени необходимите актове, изискуеми съобразно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и ЗУТ.

Следва да се уточни дали са съобразени изискванията за съгласуване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение, извършена ли е оценка за степента на въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона по изискванията на ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Данните, събрани по време на проверката, следва да се синтезират в доклад и да бъдат изпратени до ВАП в кратък срок.


Изграждането на сграда в този имот започна през декември 2019 г. Малко по-късно строителството беше спряно от Община Царево. Според инвестиционното предложение постройката ще бъде двуетажна вила с параметри, които се различават от разписаните в закона за имоти на първа линия.

Собственикът на имота е арх. Добромир Добрев.

Подробен устройствен план (ПУП) на имота е одобрен от Община Царево през февруари 2006 г. Към момента Царево няма действащ общ устройствен план (ОУП), който да регламентира бъдещото строителство на територията на общината. В опорния план към последния проект за ОУП, който беше върнат за преработване по-рано тази година, този имот е маркиран като терен за курортни дейности.
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  84       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   06/10/20