Ресурсбук България. Данни за избран сайт

Складова програма. Базови данни

Стоки

Стоките са основния обект на складовата програма СкладНТ. Препоръчително е записите с данните за всяка една стока да се въведат още на етап подготовка за внедряване на системата. Записите на някои по-екзотични стоки могат да се въвеждат и по време на въвеждането на документа за тяхната доставка.

След като стоките са въведени в базата данни на програмата, те могат да се търсят, преглеждат и разпечатват.

Ако стоките са много, то ще бъде трудно да се намери конкретна стока в талицата със стоките. Затова може да се зададе условие, на което да отговарят стоките показани в таблицата. Условието се задава върху стойностите на параметрите описващи търсената стока.

След въвеждането на условието, СкладНТ показва само стоки, за които то е изпълнено. Обикновено списъкът на тези стоки е значително по-малък от показаните до този момент и затова изборът на желаната стока е по-лесен.

Този механизъм за филтриране на стоките дава възможност да се правят и интересни справки. Ако след като се избере дадена група стоки в справката ще се включат само онези стоки, за които зададеното условие е изпълнено. Такава справка може да бъде например, “Стоките, които се водят на МОЛ Иван Петров”.

Структура на стоките. Рецепти

Рецептите описват начина, по който се създава нова стока на базата на съществуващи стоки наричани компоненти. Рецептата има име, класифицира се по раздели и съдържа компоненти с определени количества.

Ако дадена стока е съставна и за нея има въведена рецепта, тогава едновременно със заприходяването й СкладНТще генерира и нов документ, с който ще се изпишат съответни количества от компонентите на стоката.

Партньори - фирми и материално отговорни лица

За СкладНТ партньори са фирмите доставчици и клиенти. Данните за тях могат да се въведат предварително или по време на попълването на документите за доставки и продажби.

За всяка фирма се въвежда и сътветно материално отговорно лице. Това лице фигурира и като атрибут на издадените фактури, стокови разписки и други документи.

На базата на въведените документи могат да се правят полезни справки за фирмите доставчици и клиенти.

Данни за фирмата собственик и служителите й

За издаването на фактури, както и за някои справки са необходими данни за фирмата потребител. Те включват име, данъчен номер, Булстат, адрес и т.н. Въвеждането на тези данни се извършва на етап подготовка за внедряване на системата.

За СкладНТ служители са материално отговорните лица и всички останали потребители на системата. Данните за тях могат да се въведат предварително или по време на попълването на документите за доставки и продажби. За всеки служител се въвежда и данна “Тип служител”, което определя и неговите права при работа със системата.

Кодови таблици (Номенклатури)

Някои от показателите в складовите документи получават винаги определени значения, по-голямата част от които могат да бъдат назовани предварително. Такива са "МОЛ", "Складове" и т.н. За тези случаи е целесъобразно да се изградят таблици с възможните значения за даден показател и на всяко значение да се присвои уникален код. Така операторът вместо да въвежда ръчно стойностите на кодираните показатели, получава възможност да ги избира от меню и по този начин се намаляват възможностите за грешки.

Друго предимство на кодовите таблици е, че програмата записва върху диска късите кодове, а не по-дългите наименования на елементите и по този начин се пести място.

Кодовите таблици позволяват и лесно задаване на условие при формиране на различни полезни справки.

Други подобни ресурси
Фирми:   Програмни продукти
Стоки:    Компютри. Софтуер
Сайтове: Компютри.Електроника


 
  Снимки от сайта или реклама на "Информационни технологии"
 
 
  Линкове (връзки) към Складова програма. Базови данни
 
W9234 Стоки. СкладНТ. Складова програма. Програми Склад Виж  ~  
W9235 Структура на стоките. Рецепти. СкладНТ. Складова програма. Програми Склад Виж  ~  
W9236 Партньори(Доставчици и клиенти). СкладНТ. Складова програма. Програми Склад Виж  ~  
W9237 Материално отговорни лица(МОЛ). СкладНТ. Складова програма. Програми Склад Виж  ~  
W9238 Данни за фирмата потребител. СкладНТ. Складова програма. Програми Склад Виж  ~  
W9239 Служители на фирмата. СкладНТ. Складова програма. Програми Склад Виж  ~  
W9240 СкладНТ. Кодови таблици(Номенклатури) Програми Склад Виж  ~  
W75028 СкладНТ. Универсална складова програма Софтуер Сайт Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Информационни технологии  >>>
  Категория: Складови програми  >>>
  Група:
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Посещения               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  146       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   06/06/18

Google