Ресурсбук България. Данни за избран сайт

Обмен на данни между СкладРБ и Ресурсбук

СкладРБ е продължение на Ресурсук в локалната мрежа на конкретен потребител. Има тясна връзка между СкладРБ и Ресурсбук и в двете посоки. СкладРБ може да предава данни за продаваните стоки на Ресурсбук и може да получава поръчки за продадени от Ресурсбук стоки.

Предаване на данни към Ресурсбук

СкладРБ може да зарежда стоки, фирми и лица от своята локална база данни в Ресурсбук. Така стоките, с които вашата фирма търгува могат да се запишат в облака на Ресурсбук и посетителите му ще могат да ги видят и да ги поръчат за доставка.

Прехвърлянето се извършва от вградения в програмата Интернет експлорър. Той се извиква от бутон "Публикувай в Ресурсбук" разположен на формата, показваща съответно стоките, фирмите или лицата. Браузерът показва попълнена с данни Ресурсбук страница за добавяне на стоки, фирми или лица. Натискането на бутон "Добави" от тази страница записва съответния ресурс в базата данни на Ресурсбук.

Получаване на данни от Ресурсбук

СкладРБ може да взема данните за стоки, фирми и лица от Ресурсбук и да се запишат в локалната с база данни. Това спестява ръчното въвеждане на тези данни, които по-късно се използват в локалната работа на програмата.

Особено ценна е функцията на СкладРБ за проверка наличието на поръчки за стоки. Чрез СкладНТ вие имате възможност да проверите наличието на поръчки и да ги запишете като такива в локалната база данни на СкладНТ.

Проверката и прехвърлянето на поръчки от Ресурсбук става чрез функцията на СкладНТ "Интернет поръчки". Изборът на тази функция извиква вграден Интернет браузер(ИБ), който комуникира с Ресурсбук.

Чрез браузера операторът може влезе в профила си, да избере една от поръчките и да я види на екрана като Интернет страница. Натискането на бутона "Запиши поръчката в СкладНТ" кара програмата да анализира текста на поръчката и да я запише в таблицата с поръчките на СкладНТ.

След това може да се запишат и евентуалните други поръчки направени в Ресурсбук. Записаните поръчки подлежат на обработка по стандартната процедура на СкладНТ за доставка на стоки на клиентите поръчали стоките.

Интернет доставки

Чрез сайта "Интернет доставки" СкладНТ oсигурява Интернет връзка с базата си данни за доставчиците на фирмата. Той дава възможност за отразяване на доставката на стоки по Интернет посредством таблет или смартфон с издаване на фактура на мястото на доставката.

Доставката на клиент се прави от доставчик(шофьор) на място. Доставчикът се идентифицира с име и парола и избира от показания списък обекта, в който се намира. Доставката може да се направи от нула, а може и да се използва съответна поръчка. Поръчката, която се използва за основа на доставката може да бъде последната, а може да бъде и произволно избрана от списък на предишни поръчки за текущия обект.

Доставките могат да се преглеждат, избират и редактират преди приключване. След приключване на доставката, тя се записва в базата данни на СкладНТ. На нейна основа може да се издаде и разпечати на мястото на обекта и съответен документ(фактура или стокова разписка).

Други подобни ресурси
Фирми:   Програмни продукти
Стоки:    Компютри. Софтуер
Сайтове: Компютри.Електроника


 
  Снимки от сайта или реклама на "Информационни технологии"
 
 
Линкове към Обмен на данни между СкладРБ и Ресурсбук
 
W9234 СкладНТ. Обмен на данни с Ресурсбук България Програми Склад Виж  ~  
W9235 СкладНТ ИПД. Интернет поръчки Програми Склад Виж  ~  
W9236 СкладНТ ИПД. Интернет доставки Програми Склад Виж  ~  
W9237 СкладНТ ИПД. Интернет отдалечени справки Програми Склад Виж  ~  
W75028 СкладНТ. Универсална складова програма Софтуер Сайт Виж  ~  
W77055 Индекс на сайтовете за Информационни технологии Информационни технологии Индекс Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  Мултимедиа ООД
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  Васил Методиев
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Населено място: София
  Адрес: ул. Хар. Карастоянов 40В
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Информационни технологии  >>>
  Категория: Складови програми  >>>
  Група:
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  475       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   07/06/18

Google