Ресурсбук България. Данни за избран сайт

 

Ресурсбук. Класифицирани и свързани ресурси

Ресурсбук България е Интернет хранилище за класифицирани и свързани ресурси. Ресурсите на Ресурсбук са фирми, лица, обекти, стоки, събития и сайтове. Всеки ресурс има описание и връзки с други ресурси и тяхните Интернет страници. Ресурсите могат да се позиционират върху географските карти на областите и градовете.

База данни

Всички тези информационни обекти(фирми, лица, обекти, стоки и услуги, събития и сайтове) формират ресурсите на базата данни. В Ресурсбук всеки може да въведе информация за себе си, за своята фирма, за стоките и услугите, които тя предлага и за обектите, където те могат да бъдат намерени. В базата данни са въведени и продължават да се въвеждат и класифицират описания и линкове към интерсени сайтове. Възможно е също да бъдат въведени и всички събития, които са свързани с Интернет ресурсите и представляват интерес за посетителите.

Класификатор

Освен чрез вградените линкове до ресурсите от базата данни може да се стигне и чрез класификаторите на Ресурсбук. Всеки ресурс може да се класифицира чрез съответен класификатор, което дава възможност за лесно търсене и навигация.

Клъстъри

Те могат да се свързват помежду си и да образуват така наречените клъстъри. Всеки един ресурс се превръща в клъстър, ако към него се добави списък от линкове на свързани ресурси.

Има и ресурси, които се създават специално да бъдат клъстъри. Такъв клъстър може да бъде индекса на манастирите в Софийска област, например. Към него е добавена таблица с линкове на всички манастири в Софийска област. Натискане на линка показва съответния манастир, а в страницата на манастира има обратен линк към клъстъра на манастирите. Така се създава мрежова структура на ресурсите, която улеснява тематичната навигация по ресурсите.

Колекция от ресурси

Всяко регистрирано лице може да избира ресурси, които да запише в негова временна колекция. Тази колекция от ресурси е достъпна чрез контролното табло на лицето. Ресурсите могат да бъдат групирани и маркирани и след това да се правят групови операции върху маркираните ресурси.

От Ресурсбук може да бъде поискано да маркира всички ресурси от колекцията, за които има проявена активност. Тази активност може да се проявява в изказване на мнение, правене на коментар или задаване на въпрос към собственика на съответната страница.

Може да бъде изпратено и групово съобщение на маркирани ресурси от колекцията. В този случай се въвежда текст, който по-късно ще бъде поставен в зоната за коментари и съобщения на всички маркирани ресурси.

Бележки и публикации

Има възможност за регистрираното лице да прави бележки на всички свои страници, които да се виждат само от него.

Бележки могат да се правят и към профила на лицето, но отнасящи се за страници и сайтове, които са в неговата колекция. Тези бележки могат да бъдат публикувани впоследствие върху стената на ресурс от колекцията или върху стената на собствена страница.

Платформа за продажба на стоки

Стоките и артикулите за продажба се регистрират в отделен раздел в Ресурсбук. Доставчиците имат свой профил с имейл в Ресурсбук. Купувачите избират стоките и формират поръчките в своя профил. Преди потвърждаването на поръчките купувачите и продавачите контактуват по между си. Купувачите задават въпроси, а продавачите отговарят през персонален форум на Ресурсбук.

Потребителски форуми

За всеки от информационните ресурси на базата данни на Ресурсбук се отваря потребителски форум. В него посетителите на Ресурсбук могат да задават въпрос или да правят коментар за всеки един от обектите на базата данни.

Комуникация между посетителите

Комуникация с избрани лица или ресурси от колекцията на регистрираното лице може да се осъществява по няколко начина:
1. Да се поставя съобщение на стената на ресурса и това съобщение да се види от собственика на ресурса при негово посещение.
2. Да се изпрати и имейл на избраните лица и ресурси
3. Да се изпрати SMS на тези лица и ресурси, ако Ресурсбук се разглежда от GSM, смартфон или таблет свързани с мобилна мрежа.

Евентуалните отговори на груповите съобщения ще се получат на стената на съответните ресурси, а информация за отговора ще бъде получена върху контролното табло на изпращащото лице. Ресурсите, които са върнали отговор ще бъдат маркирани на контролното табло и
по-нататъшната комуникация с отговорилите лица и ресурси продължава по индивидуален начин.

Контролно табло

Всеки регистриран потребител на Ресурсбук има контролно табло. Контролното табло представлява Ресурсбук страница, в която във формата на таблици има линкове към различни Интернет ресурси.

В контролното табло автоматично влизат:
- всички стоки, страници и обяви, които регистрираното лице е направило.
- поръчките на стоки, за които регистрираното лице е страна.
- колекцията от сайтове, стоки, обекти, фирми и обяви, които регистрирано лице е избрало.

В контролното табло се маркират всички страници, за които има проявена активност. Активността се състои в посещения на дадената страница в Ресурсбук, записване на коментар и задаване на въпрос към собственика на съответния ресурс.

Класиране на ресурсите

Посетителите на Ресурсбук могат да поставят оценка за ресурсите по шестобалната система. Така Ресурсбук формира среднопретеглена оценка за всеки ресус и може да отговаря на въпроси от типа: Кои са най-добрите ресторанти в този район?

Брояч на посещенията

Ресурсбук може да брои както посещенията на Ресурсбук страниците, така и посещенията на външните регистрирани сайтове. Броячът записва Интернет адреса на посетителите и може да покаже мястото му върху картата. Този адрес може да се използва за установяване на контакт с посетителя.

Географска база

Ресурсите на Ресурсбук са разположени върху географски карти. Тези карти формират йерархия от четри нива.

На най-горното ниво е разположена картата на България с означения на основните градове и основните пътища на републиканската пътна мрежа.
На второ ниво са картите на областите с всички населени места и свързващите ги пътища.
Следват картите на градовете с уличната им мрежа.
Някои от по-големите градове имат и едно междинно ниво, което представя основните райони на града.

Връзката между информационната и географската база на системата е двустранна. Когато по някакъв критерии са намерени обекти от информационната база може да се зададе въпроса: Къде са разположени тези обекти върху текущата карта?

И обратно. Когато върху текущата карта са изобразени обекти, посочването на някой от тях ще предизвика показване на информацията за него.

Линкове от ресурси към текущата карта.

От линковете в колекцията на регистрирано лице може да изберат ресурси, чиито символи винаги да се показват на текущата карта. При натискане на символ се показва директно външен сайт. Това може да се използва за показване на Гугъл мапс.

Сателитни снимки

Ресурсбук България е интегриран с Google maps на ниво карти. Интеграцията на ниво карти означава, че във всеки един момент от навигацията по картите на Ресурсбук БЪЛГАРИЯ вие можете да преминете в Google Maps и да получите сателитна снимка на района до който сте достигнали. След това можете да продължите навигацията със средствата на Google Maps.

Други подобни ресурси
Фирми:   Информация, Реклама
Лица:     Образование
Стоки:    Комуникации
Сайтове: Интернет пазар


 
  Снимки от сайта или реклама на "Интернет ресурси"
 
 
  Линкове към Ресурсбук. Класифицирани и свързани ресурси
 
W75322 Търсене на фирма, обект, стока, лице, събитие или сайт Интернет Ресурсбук Виж  ~  
W75323 Разработка на сайтове без познания по WEB дизайн Интернет Ресурсбук Виж  ~  
W75324 Ресурсбук като платформа за продажба на стоки Интернет Ресурсбук Виж  ~  
W75342 Ресурсбук. Платформа за Е-магазин в Интернет Интернет Ресурсбук Виж  ~  
W75325 Връзки от и към външен сайт Интернет Ресурсбук Виж  ~  
W75328 Ресурсбук. Колекция от ресурси Интернет Описание Виж  ~  
W75329 Ресурсбук. Контролно табло Портали Описание Виж  ~  
W75343 Ресурсбук. Брояч на посещения в сайтове Интернет Описание Виж  ~  
W75349 Ресурсбук. Комуникация собственици - посетители Интернет Описание Виж  ~  
  Манипулации с линковете
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  МУЛТИМЕДИА ООД
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  Васил Методиев
  Телефон  029311-572
  E-Mail  vasmet@abv.bg
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Интернет ресурси  >>>
  Категория: Портали  >>>
  Група: Ресурсбук
  
 
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  1704       Гласували:  1     Оценка:  6.00                Последна редакция:   13/10/18

Google