Ресурсбук Финанси и счетоводство
  <<<   Регистрация    >>>   

WEB сайтове по категории от s   Разширено търсене  a   Добави сайт   a   Направи публикация     Покажи текущата карта  
Намерени сайтове: 92
       Други ресурси:   Фирми   Обекти   Стоки   Лица   Събития
9   <<<  Финанси и счетоводство 
9  Подобни фирми 
9  Лица 
9  Подобни стоки 
9 Счетоводна кантора 
9 Банков посредник 
9 Счетоводни услуги 
9 Финансиращи програми 
9 Счетоводна информация 
9 Капиталови и стокови пазари 
9 Обучение 
9 Банки и банкови услуги 
9 Инвестиции 
9 Счетоводен софтуер 
9 Финансови услуги 
9 Финансов контрол 
9 Застраховки 

Знак
Сайтове в ред обратен на регистрацията По посещения По рейтинг Покажи снимките на сайтовете   Покажи всички сайтове върху картата
9 Валутни курсове от БНБ 
БНБ публикува курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути всеки работен ден за Република България на интернет страницата си до 18:00 ч. българско време. Тези курсове са валидни за същия работен ден. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 KредитВОК 
Сайт за сравнение на кредити – цялата най-нова информация за бързите кредити в един сайт. Изберете най-добрия вариант за Вас.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Финансово-счетоводна кантора 
Заповядайте в фирмения ни блог, за да разберете всички счетоводни услуги, които извършваме. Можете да вземете абонамент за пълно счетоводно обслужване. В него се включват отчитане на всички дейности на фирмата, изчисление и внасяне на данъци и осигуровки, данъчен щит. Предлагаме ниски цени и отлично качество. Изберете нашата къща, за да бъдат изрядни финансовите ви средства. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводна къща Гранд Консулт 
Счетоводна къща Гранд Консулт ЕООД предлага на своите клиенти Счетоводно обслужване на фирми и физически лица, ТРЗ обслужване, Данъчни консултации, Регистрация на фирми, Годишно приключване на фирми и др Административни услуги. Високо ниво на компетентност, коректност и бързина са сред основните принципи на всички служители на кантората. Доверявайки се на Счетоводна къща Гранд Консулт ЕООД , Вие печелите време, пестите нерви и средства и същевременно получавате един добър партньор, мислещ и работещ за бъдещите успехи на Вашия бизнес. Доверете ни се и няма да съжалявате! Оферта за счетоводно обслужване Ако Ви предстои да регистрирате нова фирма/ ЕТ, ООД или ЕООД /, ще добре да знаете, че до 30.06.2017 год. счетоводна фирма Гранд Консулт предлага услугата регистрация на фирма на преференциална цена от 90 лв. Услугата не е обвързана с договор за абонаментно счетоводно обслужване. Професионалисти от счетоводната кантора щ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Най-важното за финансите 
Кои са най-важните неща, с които трябва да сме наясно за счетоводсвото? Вижте ги, като разгледате нашия блог. Бързо ще научите всичко, от което имате нужда, за да управлявате собствените и корпоративните си финанси. Информацията е идеална и за активни счетоводители. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Интернет страницата за счетоводство и финанси 
За да реализира потенциала си дадена компания, е нужно да управлява своите финанси адекватно. В нашия уеб портал сме добавили безценни съвети за перфектната счетоводна политика, намиране на качествена фирма за счетоводство и финансов мениджмънт. Благодарение на тях ще успеете да изкачите своята компания на много по-високо ниво. Със сигурност ще спестите и със стабилни икономии. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Интернет портал за финансово управление 
За да станете по-добри финансисти и счетоводители, абонирайте се за нашия уеб портал. Там ви даваме много съвети и най-актуалните новости от света на счетоводството и финансите. Ще ви кажем как да управлявате възможно най-ефикасно финансовите си средства. С всичко това ще подобрите и фирменото си счетоводство. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводни услуги - Индекс 
Индекс на сайтовете, предлагащи счетоводни услуги. Данъчни консултации. Представителство пред НАП, НОИ, Агенция по вписванията. Професионални обучения. Одити. Индивидуален сметкоплан. Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи. Обработка и следене на стоковите наличности – Складово стопанство. Обработка на банкови извлечения. Заприхождаване и отписване на закупени и продадени ДМА и ДНМА. Изготвяне счетоводен и данъчен амортизационен план. Начисляване на амортизациите. Следене на оборота за регистрация по ЗДДС. Счетоводно обслужване, обработка на работни заплати, ДДС и Интрастат декларации, одиторски услуги. Счетоводство (текущо счетоводство, годишно счетоводно приключване) одит, регистрация на фирма, пререгистрация, административни услуги, ТРЗ и личен състав. Счетоводно обслужване, годишно приключване, ТРЗ, данъчни и осигурителни консултации, регистрация на фирми, регистрации по ЗДДС, вътрешно-фирмен одит, данъчно планиране и оптимизиране. Абона... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Капиталов пазар (структура) 
Капиталов пазар – осигурява на бизнеса алтернативен начин за финансиране, чрез емитиране и покупко-продажба на ценни книжа на финансовите пазари. Капиталов пазар – осигурява корпоративна публичност, като дава възможност на компаниите да привличат капитали на фондовия пазар и пазара на облигации. Ценните книжа, които компаниите емитират публично, осигуряват допълнително средства на относително ниска цена при първичното публично предлагане(IPO) и възможност за управление и контрол на паричните потоци. БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД (БФБ – София) е лицензирана през 1997г. от Държавната комисия по ценни книжа и е единственият действащ регулиран пазар за търговия с ценни книжа в страната. Основната мисия на БФБ-София е да съдейства за създаването и развитието на организиран капиталов пазар, който да осигури на борсовите членове и техните клиенти равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за участие в търговият... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Xetra - система за спот-търговия с акции и др. 
Българска фондова борса - София АД използва системата за търговия Xetra®, разработена от Дойче Бьорзе. Xetra® е паневропейска електронна система, която е предназначена за спот-търговия с акции и редица други инструменти, в т.ч. индексни фондове (ETFs), борсово търгувани продукти (ETPs), взаимни фондове, облигации, варанти, сертификати и права. Xetra® е една от най-мощните платформи и е синоним на електронизацията и интернационализацията на търговията с ценни книжа. Виенската фондова борса използва Xetra® от ноември 1999г, а Ирландската фондова борса - от юни 2000г. В допълнение, търговията на пазарите Eurex Bonds и Eurex Repo, както и търговията на Европейската енергийна борса в Лайпциг, са изцяло базирани на технологии на Дойче Бьорзе. Шанхайската фондова борса, която е най-голямата в Китай, също възнамерява да използва технологията на Xetra® като основен елемент за бъдещата си търговска система.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА COBOS 
COBOS е интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реално време до Системата за търговия на Борсата с цел въвеждане на поръчки за сключване на сделки от клиенти на борсови членове след тяхното потвърждение от борсови посредници. Реално време в случая означава, че приложенията на потребителите на COBOS се обръщат за актуализиране най-малко на всеки петнадесет секунди. Съгласно бизнес-логиката на COBOS, потребители на системата са три вида лица - крайният клиент, брокерът на съответния инвестиционен посредник и администраторът на системата от страна на инвестиционния посредник. Всеки клиент получава електронен потребителски сертификат за работа в COBOS с клиентски права (клиентски сертификат), като същевременно сключва стандартния рамков договор за извършване на сделки с ценни книжа със съответния борсов член. Брокерът получава електронен брокерски сертификат, който уникално го идентифицира пред системата за търговия на борсата и му позволява да "препраща" към нея ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Комисия за финансов надзор 
Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния, пазара на допълнителното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здравно осигуряване. Основна мисия на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Комисия за финансов надзор 1000 София, ул. "Будапеща" 16 централа: 02 94 04 999 факс: 02 829 43 24 e-mail: bg_fsc@fsc.bg ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Регистрация на фирма от FirmaBG 
„FirmaBG“ ви предоставя качествени счетоводни услуги – данъчни консултации, оценки на недвижими имоти и много други. Имате възможността да регистрирате вашата фирма в рамките на един ден. В екипа са подбрани доказали се вече експерти в областта на международното данъчно планиране. Опитът и знанията им позволяват, клиента да получи компетентен отговор, по отношение на своето запитване. Те ви предоставят възможността да вземете рентабилно решение, свързано с данъчното ви планиране. Фирмата е с дългогодишен опит в тази сфера. Специализирана е в широк кръг услуги. Избирайки точно нея, вие сте на прага да получите перфектно организирано счетоводство. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Кредити Инфо 
Krediti.info е революционен за България проект, който позволява да намерите на едно място всички небанкови кредитни институции, специализирани в бързото кредитиране. Тук ще можете да сравните бързо и лесно всички оферти без изключение.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Бързи онлайн кредити 
Под формата на бързи кредити се отпускат основно малки суми. Макар че няма желязно правило колко може да е голям един кредит, все пак повечето компании за бързо кредитиране се стараят да се придържат в някакви разумни граници, например от порядъка на една минимална работна заплата.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Кинти БГ 
Кинти БГ даваме онлайн кредити Аз предлагам сега пари на заем онлайн само с лична карта при сайта на Kinti bg най-евтино.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводна кантора Акаунт 
Счетоводна кантора Акаунт град Варна е предпочитан от много фирми партньор в сферата на счетоводното обслужване. Това се дължи от професионализма на нашия екип както и от постоянния стремеж да сме сред първите запознати с постоянно променящите се български закони, за да можем да съдействаме на нашите клиенти по възможно най-добрия начин. За безплатна консултация се свържете с нас чрез нашия уебсайт или на посочените телефони.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Бързи кредити 
Потребителски кредити за гр.Варна,рефинансиране на други задължения, лесно одобрение в рамките на деня,без излишни докумeнти, само срещу лична карта... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводни услуги от Management Profit 
Счетоводни услуги за физически и юридически лица включващи регистрация и дерегистрация по ЗДДС, съставяне на първични документи и др.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Company registration in Bulgaria - Globa 
Global Consult Bulgaria предлага счетоводни услуги и консултации, годишно счетоводно приключване, услуги по регистрация на фирма и много други консултантски прекрасни услуги. Глобал Консулт е с неподправен експириънс в областта на административно-счетоводните услуги. Глобал Консулт има за основна задача да открие най-оптималното важно решение за Вашите лични и корпоративни финанси. Заедно с нашата фима ще намерите доверен партньор. За повече актуална информация вижте сайта www.kantora.eu .... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводни услуги 
Разработка на счетоводна политика на фирмата. Изготвяне на индивидуален сметкоплан. Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри. Текущо осчетоводяване на разплащанията с контрагенти. Обработка и следене на стоковите наличности – Складово стопанство. Текуща обработка на банкови извлечения. Текуща обработка на заеми и лизинг – при наличие на такива. Заприхождаване и отписване на закупени и продадени ДМА и ДНМА. Изготвяне счетоводен и данъчен амортизационен план, както и текущо начисляване на амортизациите. Месечни справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти. Следене на оборота за регистрация по ЗДДС. Изготвяне на Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводни услуги за немски компании 
Счетоводни и правни консултации при основаване на фирма в Германия. Изготвяне на необходимия пакет документи на български и немски, вписване на фирмата, консултация при избор на правна форма на бизнеса, последващо счетоводно обслужване (годишно приключване, данъчни декларации, текущо отчитане и др.). Офиси във Варна, Пловдив и София, както и в Мюнхен, Дресден, Бьоблинген и Байройт. http://www.bulgarischekanzlei.de/... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Технология на банковите измами 
Когато аферата с КТБ стана публично известна през юни т. г., финансовият министър на България я сравни с друг скандален случай, разтърсил през 2008 г. корпоративна Америка: схемата на Бърнард Лауренс Мадоф, довела до една от най-големите парични измами на всички времена. Чрез своето „гениално изобретение” нюйоркският финансист е злоупотребил с 65 милиарда долара – пари на известни инвеститори, достолепни благотворители, еврейски вложители. Днес човекът с „мошеническия нюх”, (както се самоопределя г-н Мадоф), излежава присъда от 150 години в американски затвор!... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Ай Еф Джи Лизинг – Кредити за Вас и Ваши 
Ай Еф Джи Лизинг е финансова институция, предоставяща финансиране на физически и юридически лица за текущи нужди, жилищни кредити и кредити за малки и средни предприятия. Дружеството предлага както краткосрочни потребителски кредити от 50 до 3 000 лв, така и дългосрочни кредити с обезпечение. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводни услуги Пловдив 
Счетоводни услуги за фирми и граждани от Пловдив и региона от специалисти с дългогодишен опит. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Кредит Мениджмънт - фирмено кредитиране, 
Консултантска компания в сферата на кредитното финансиране. Наша основна дейност е предоставяне на консултантски услуги в областта на фирменото и ипотечно кредитиране, както и правни услуги свързани с последващо обслужване на финансовите задължения.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Счетоводна кантора Ариел СВ 2012 
Счетоводна къща Ариел Ви предлага пълна гама от счетоводни услуги с възможност и за дистанционно онлайн обслужване по Ваше желание. Оптималните за Вашия бизнес цени. Професионализъм и индивидуално отношение към всеки клиент. 20% отстъпка за нови фирми. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 „Счетоводни услуги Русе” ЕООД 
„Счетоводни услуги Русе” ЕООД има за предмет на дейност счетоводни услуги и счетоводно обслужване, данъчни и трудово-осигурителни консултации, като с тяхна помощ се осигуряват необходими условия за стабилни, възходящи и дългосрочни бизнесрезултати на клиентите. Качество, бързина, цени които са взаимоизгодни, както и добри гаранции Ви осигуряват още спокойни мигове в бизнеса.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Акаунтинг Сървисис България 
Акаунтинг Сървисис България е фирма с дългогодишен опит и професионален подход към своите клиенти, предоставяща широк набор от счетоводни и бизнес услуги.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 

9 Кредитни консултации 
Онлайн платформа за кредитни консултации - банкови и небанкови ипотечни, бизнес и потребителски кредити. Застраховки "Гражданска отговорност" и "Каско" с безплатна доставка, онлайн резервация на самолетни билети, хотели, почивки, групово пазаруване.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
E-mail 


Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс Запазване на маркираните сайтове в колекция на текущия потребител
 
   
Сумарен ред
Навигация       Добави сайт       Направи публикация          Карта 
Брой намерени сайтове: 92 Брой страници: 4 Текуща страница: 1
Google търсене
Google
Google реклами