Ресурсбук Финанси и счетоводство
  <<<   Регистрация    >>>   

WEB сайтове  България s   Разширено търсене  a   Добави сайт   a   Направи публикация     Покажи текущата карта  
Намерени сайтове: 147
Избрани сайтове        Други ресурси:   Фирми Обекти  Стоки Лица Събития
  <<<  Финанси и счетоводство 
 Фирми 
 Лица 
 Стоки 
Счетоводна кантора 
Банков посредник 
Счетоводни услуги 
Финансиращи програми 
Счетоводна информация 
Капиталови и стокови пазари 
Обучение 
Банки и банкови услуги 
Инвестиции 
Счетоводен софтуер 
Финансови услуги 
Финансов контрол 
Застраховки 
  Интернет сайтове фаворити от раздел Финанси и счетоводство  
Знак
Сайтове в ред обратен на регистрацията По посещения По рейтинг Последно коментирани Покажи снимките на сайтовете   Покажи всички сайтове върху картата

Какво е самоотлъчката 
Думата "самоотлъчка" не само, че не е дефинирана в трудово-осигурителното законодателство, но дори и не се споменава в нормативните документи по прилагането му. Този термин се използва в практиката за ден, в който работникът/служителят не се е явил на работа без уважителна причина за това. Тъй като такъв ден е неработен за работника или служителя, то съответно не му се дължи трудово възнаграждение и не му се признава трудов и осигурителен стаж. Не се дължат осигурителни вноски, тъй като съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения. Има случаи, в които се признава осигурителен стаж и без да се дължат осигурителни вноски, но “самоотлъчката” не е между тях (чл. 9, ал. 2 от КСО). В практиката има случаи, в които поради различни причини “самоотлъчката” се “оформя” ка... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

ТРЗ,Заплати,Счетоводство... 
Сонита Консулт ЕООД представя: SP/2005 - "Заплати" - програмен продукт за цялостна автоматизация на дейностите на Личен състав и ТРЗ, обработка и изплащане на работна заплата,осигурителни вноски за ДОО и ЗО, генерира се автоматично файл с данни за НОИ, данъчни справки, удостоверения за доходи, бележки за бюрото по труда, както и връзки с банки и застрахователни дружества. Изготвя договори за назначаване, преназначаване, заповеди и служебни бележки, необходими за работата на Личен състав. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

дал сиат 
Счетоводна къща.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

AMC - Вашият партньор на Forex 
AMC е IB-брокер на RefcoFx, компания с над $50млрд. активи и повече от 3000 служители в 14 страни. AMC представя авангардни условия за търговия - 3пипса според, динамично изпълняващи се цени, 24ч. пазар.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Икономическа литература 
Онлайн-книжарница за икономическа литература. Публикации в областта на счетоводството, данъчно облагане, социално осигуряване и др.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Финансиращи програми 
В www.global-c.org ще намерите информация за безвъзмездно финансиращи програми, проекти, актуални конкурси, семинари и конференции.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Forex, CFD, търговия, обучение 
Ние предлагаме професионално форекс обучение, новини, forex анализи, конкурси, търговия на финасовите пазари Forex и CFD... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Офиси SDI - Застраховки 
Гражданска отговорност ON-LINE с ОТСТЪПКА в 9 застрахователни компании. Автокаско, Домашно имущество, Злополуки, Живот и др.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Инвестиционно злато 
Злато (Gold), Инвестиции и злато, анализи... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Микрофинанс ООД 
Микрофинанс ООД предлага интегрирани решения в областта на управленското и финансово счетоводство, данъците и корпоративните финанси.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Кредит експерт консулт - Варна 
Съдействие за получаването на банков кредит за граждани и фирми. Възможност обслужване събирането на всички документи. Ипотечно банково кредитиране, покупка жилище, ремонт, текущи нужди, рефинансиране. Предоговаряне на вече съществуващи кредити. Банкови инвестиционни кредити за финансиране на действащ бизнес, кредитни линии. Банкови потребителски кредити. Консултации по всчки въпроси свързани с банковите кредити ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Заеми 
Заеми за затрудненията в дома! Кредити за Вашите желания. Живейте нормално с бързите заеми, които се предоставят.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Комисия за финансов надзор 
Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния, пазара на допълнителното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здравно осигуряване. Основна мисия на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Комисия за финансов надзор 1000 София, ул. "Будапеща" 16 централа: 02 94 04 999 факс: 02 829 43 24 e-mail: bg_fsc@fsc.bg ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Счетоводни записи 
Счетоводните записи отразяват въвеждането и контирането на счетоводните документи. По правило те се правят от счетоводител или от компютърен оператор, който е запознат с основните изисквания към извършваните от него дейности. Счетоводните записи трябва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и на други нормативни положения, свързани с осчетоводяването на стопанските и финансовите операции. Счетоводният запис се извършва върху базов екран, който наподобява първичен счетоводен документ. Базовият екран е разделен на три части:  • Описание на документа  • Описание на счетоводната операция  • Описание на счетоводните сметки(контировка) Описание на документа Въвеждането на документ започва с определяне на вида сделка, за която той се отнася. Сделката може да бъде покупка или продажба. При покупката контрагента е изпълнител по сделката(доставчик), а при продажбата - получател(клиент). Видът на сделката определя дали съответн... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Индивидуален сметкоплан 
В Националния сметкоплан сметките са подредени в раздели и групи. В него са включени синтетични сметки, отразяващи информацията за състоянието и измененията на активите и пасивите на предприятието. В зависимост от потребностите от диференцирана информация за анализ и оперативно управление към синтетичните сметки се водят аналитични. Наименованието и съдържанието на аналитичните сметки се определят в съответствие с утвърдените международни и национални счетоводни стандарти, класификатори и номенклатури. Те трябва да осигурят възможност за взаимодействие със статистиката и информация за попълване на счетоводните и статистически отчети. Предприятията разработват свой индивидуален сметкоплан на базата на Националния сметкоплан, като отчитат специфичните структури и дейности и възприетата организация на счетоводството си. Индивидуалният сметкоплан може да включва счетоводни сметки с три, четири и повече цифрени номера, както и аналитични сметки, наименовани и подредени според п... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Счетоводни записи с ДДС 
Използва се базовия екран счетоводен запис, който е унифициран за счетоводни записи на всички първични счетоводни документи. Екранът позволява въвеждането на информация за съответния документ, използван за отчитането на сделките по смисъла на Закона за ДДС. Той е съобразен с реквизитите на документите, регламентирани в закона. Най-напред се определя дали сделката е покупка или продажба.Това определя дали документа ще отиде в дненика на покупките или в дневника на продажбите. В зависимост от това дали сделката е покупка или продажба, менюто за избор "Вид на сделката" съдържа съответната група сделки - "Вид сделка при покупки", "Вид сделка при продажби". Изборът на вида сделка определя колоната от дненика на покупките или дневника на продажбите, в която ще отидат стойностите на данъчната основа и ДДС. Типът на документите се избира от меню, което се появява на екрана при условие, че е осветено полето "Вид документ". Менюто съдържа различни възможни видове първични документи, к... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Отпуск за бащинство от 15 дни за раждане на дете 
Отпускът от 15 календарни дни за раждане на дете, който се полага на бащата се заплаща от НОИ. Изчислява се средно дневното брутно възнаграждение и се заплаща 90% от него. Документите необходими за подаване пред работодателя са:   1. Документ от болницата за изписване на детето.   2. Приложение No 3 попълнено от бащата.   3. Работодателя издава заповед за разрешаване на отпуска.   4. Попълнена декларация от бащата с валидна банкова сметка за превод на обезщетението. Работодателя подава чрез електронен подпис приложение No 10 в НОИ, в което се съдържат данните от по-горе описаните документи. Останалите документи се съхраняват в личното досие на работника за проверка. Отпускът започва да тече от датата на изписване на детето. Отпускът по бащинство се регламентира в следните нормативни актове: Кодекс на труда чл.163 (7) Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

davosebna - заем с нисък лихвен процент 
свържете се с нас за всички видове заем при нисък лихвен процент, ако се интересувате, свържете се с нас веднага на davosebna@gmail.com с информацията по-долу пълно име: размера на заема: продължителност на кредита:... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

StikCredit 
StikCredit е част от младата небанкова финансова институция Стик кредит АД, създадена от амбициозен екип. Целта на компанията е прозрачно и отговорно кредитиране. https://stikcredit.bg... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

кредит онлайн 
https://stikcredit.bg ---Ние, екипът на StikCredit, предлагаме най-висок клас обслужване на нашите клиенти, а високотехнологичната ни платформа гарантира защитата на Вашите лични данни от посегателство.... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

Потребителски и ипотечни кредити 
Бързо и лесно отпускане на потребителски кредити до 8000 лева от potrebitelskikrediti.eu за Пловдив и региона. Само с едно телефонно обаждане. Без предварителни такси за кандидатстване. Ниски фиксирани вноски и прозрачни условия. Бързо рефинансиране. potrebitelskikrediti.eu предлага ипотечни кредити от 5000 до 200 000 лева за цялата страна. Ниски фиксирани вноски и помощ при подготовката на документацията. Прозрачни условия. Кредитът се предоставя срещу ипотека на недвижим имот, на който се прави безплатна оценка, и достатъчно доходи по ваша преценка, за да се покриват съответните месечни вноски. Максималният срок за погасяване на кредита е 60 месеца. Не е необходимо да доказвате доход и не се има предвид кредитната ви история. Без такса за предсрочно погасяване. Има фиксирана лихва за целия период на кредита. За да бъдат по-ниски отделните вноски, може да осигурите 1 солидарен длъжник по кредита, който може да бъде съпруг/съпруга, роднина или приятел. Предварително одобрение ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

СС No 41 - Селско стопанство 
Цел Счетоводен стандарт 41 определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и селскостопанската продукция в годишните финансови отчети на предприятията със селскостопанска дейност. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага при отчитане на:  а) биологични активи;  б) селскостопанска продукция;  в) правителствени дарения, свързани с биологични активи. 1.2. Този стандарт не се прилага за:  а) земя;  б) нематериални активи;  в) преработка на селскостопанска продукция;  г) биологични активи с непроизводствена цел, като горски насаждения за защита на околната среда, хранителни продукти за потребление и др.;  д) производни продукти от биологични активи и селскостопанска продукция. Примери за биологични активи и селскостопанска продукция, които са в обхвата на този стандарт, и на техни производни продукти, които са извън неговия обсег. ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

СС No 40 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ 
Цел СС 40 определя реда за отчитането на инвестиционните имоти и изискванията за оповестяване. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага за признаване, оценяване и оповестяване на инвестиционните имоти. 1.2. Този стандарт не се отнася за:  а) гори и други подобни възстановими природни ресурси;  б) права над полезни изкопаеми, търсенето и разработването на полезни изкопаеми, нефт, природен газ и подобни невъзстановими природни ресурси. 1.3. В този стандарт не се разглеждат въпроси, отнасящи се до:  а) класифициране на лизинга като финансов или оперативен;  б) признаване на приходи, получени от лизинг на инвестиционен имот;  в) отчитане при наемодателя на имоти, отдадени на финансов лизинг;  г) отчитане при наемателя на имоти, ползвани по оперативен лизинг;  д) отчитане на сделки по продажба на имоти с обратен лизинг;  е) оповестяване по финансов и оперативен лизинг. Определения 2. В този ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

СС No 38 - НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
Цел СС 38 определя реда за счетоводното отчитане на нематериалните активи. Обхват 1. Този стандарт се прилага при отчитането на нематериалните активи, с изключение на: а) закупените и държаните в предприятието с цел продажба; б) активите по отсрочени данъци; в) репутацията, възникнала от бизнескомбинация; г) произтичащите от доходи на наети лица; д) възникващите в резултат на тясно специализирани дейности, които изискват различен от посочения в този стандарт подход; е) регламентираните в друг стандарт, които отговарят на определението за нематериални активи. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Нематериални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които: а) нямат физическа субстанция, въпреки че: - могат да се съдържат във физическа субстанция, или - носителят им може да има физическа субстанция; б) са със съществено значение при употребат... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

СС 37 ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АКТИВИ 
Цел СС 37 определя реда за признаването, оценяването, отчитането и оповестяването на провизиите, условните задължения и условните активи във всички предприятия с изключение на тези, за които има специални разпоредби в други нормативни актове и счетоводни стандарти. Обхват 1. Този стандарт се прилага от всички предприятия при отчитането на провизии, условни задължения и условни активи. Стандартът не се отнася за провизиране на потенциалните задължения на предприятието, които произтичат от обичайната му търговска дейност, както и за задължения, произтичащи от неизпълнени договори, освен ако договорите са обременяващи. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Провизия - задължение с неопределена срочност или размер. Пасив - текущо задължение на предприятието, произтичащо от минали събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от поток от ресурси на предприятието, вк... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

СС No 36 - ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ 
Цел СС 36 определя правилата и процедурите за намаляване на балансовата (преносната) стойност на активи, когато тя превишава тяхната възстановима стойност. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага при отчитането на обезценка на всички активи, освен: а) стоково-материалните запаси; б) активите, придобивани чрез договори за строителна дейност; в) активите по отсрочени данъци; г) активите, произтичащи от доходи на персонала; д) финансовите активи, включени в обхвата на СС 32 - Финансови инструменти; е) инвестиционните имоти, оценявани по справедлива стойност; ж) биологичните активи, оценявани по справедлива стойност, намалена с очакваните разходи при продажба. 1.2. За финансовите активи, представляващи инвестиции в дъщерни, асоциирани или смесени предприятия, определени в СС 27 - консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, СС 31 - Отчитане на дялове в смесени пред... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

СС No 35 - ПРЕУСТАНОВЯВАНИ ДЕЙНОСТИ 
Цел СС 35 определя принципите за отчитане на информацията за преустановяваните дейности. Обхват 1. Този стандарт се прилага за всички преустановявани дейности във всички предприятия. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Преустановявана дейност - компонент, от който предприятието съгласно определен план се освобождава чрез:  а) продажба в една отделна сделка, раздробяване или разпределяне на собствеността на компонента между собствениците на предприятието;  б) разпродажба/ликвидация на активите на компонента и уреждане на пасивите му индивидуално (на части);  в) изоставяне на компонента. Примери за дейности, които не удовлетворяват непременно критериите за преустановявани дейности, обаче в комбинация с други обстоятелства могат да ги удовлетворят:   - постепенно или плавно спиране на производствена линия или клас от услуги;   - преустановя... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

СС No 34 - МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ 
Цел СС 34 определя правилата, принципите и минималните изисквания за представяне на информация в междинните финансови отчети. Обхват 1. Предприятията, които съставят, представят и публикуват междинни финансови отчети, и периодите, за които те се съставят, се определят от съответните държавни органи или се изискват от външни потребители на счетоводна информация. Непредставянето на междинен финансов отчет или неспазването на изискванията на този стандарт при неговото изготвяне не правят невалиден годишния финансов отчет на предприятията. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Междинен финансов отчет - финансовият отчет за период по-кратък от една календарна година (1 януари - 31 декември). За междинни не се считат отчетите на новосъздадените и прекратилите дейността си предприятия. Отчетен период на междинен финансов отчет - определеният от съответния държавен орган или външен потреби... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

СС No 33 - ДОХОДИ НА АКЦИЯ 
Цел СС 33 определя правилата и принципите за представяне на доходите на акция, както и базата за тяхното изчисляване. Обхват 1. Този стандарт се прилага от предприятията, които оповестяват доходи на акция. Когато предприятието майка представя консолидиран финансов отчет, изискванията на този стандарт се прилагат на базата на консолидираната информация. Определения 2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Обикновена акция - капиталов инструмент, който е подчинен на всички останали класове капиталови инструменти. Тя определя дела на притежателя си в собствения капитал на предприятието и правото му да участва в разпределянето на печалбата. Потенциална обикновена акция - финансов инструмент или друг договор, който може да осигури на притежателя си правото на придобиване на обикновени акции. Тя може да бъде: а) капиталов или дългов инструмент, включващ привилегировани акции, които са кон... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 

СС No 32 - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 
Цел СС 32 определя принципите за определяне, класифициране, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на информация за финансовите инструменти във финансовите отчети на предприятията. Обхват Този стандарт се прилага за всички финансови инструменти с изключение на: а) дялове в дъщерни, смесени и асоциирани предприятия, които се отчитат по ред, определен в други счетоводни стандарти; б) права и задължения, произтичащи от лизингови договори, без внедрените в тях производни финансови инструменти, и лизинговите вземания, признати във финансовия отчет на наемодателя, за които този стандарт се прилага; в) активи и задължения на работодатели, спадащи към осигурителни програми на наети лица, които се отчитат по ред, определен с друг счетоводен стандарт; г) вземания и пасиви, произтичащи от застрахователни договори, без внедрените в тях производни финансови инструменти, за които този стандарт се прилага; д) капиталови инструменти, издадени от отчитащ... Още


Покажи на карта 
Покажи детайли 
Дай мнение 


Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс Запазване на маркираните сайтове в колекция на текущия потребител
 
   

Сумарен ред
Навигация       Добави сайт       Направи публикация          Карта 
Брой намерени сайтове: 147 Брой страници: 5 Текуща страница: 1
Google търсене

Google    
Google реклами