Ресурсбук България. Данни за избран сайт

 

Закон за електронното управление

Административните органи се задължават да предоставят административните услуги по електронен път с намалена такса спрямо таксата за присъствено заявяване и предоставяне, реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за електронното управление.

Заложено е минималният процент на намаление на таксата да е 10 на сто. Предвижда се също за предоставяне на административни услуги по електронен път да не се изисква прилагане на документ за платена такса, когато таксата е платена по електронен път.

Промените в Закона за електронното управление са етап от изпълнението на заложената в Националния план за възстановяване и устойчивост "Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата". С тях се регламентират фигурата и функциите на централен администратор на данни. Въведено е задължението административните органи да водят регистрите и базите данни, възложени им със закон, в електронна форма.

С измененията се въвеждат общите правила за воденето на регистри в електронна форма. Регламентира се и Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри, която се създава и поддържа от министъра на електронното управление. Административните органи ще имат възможност да използват безплатно системата за създаване и водене на регистри в електронен вид, които да отговарят на изискванията на закона. Предвижда се административните органи да привеждат регистрите, които водят, в съответствие с измененията не по-късно от 31 март 2025 г.

Регламентира се по-подробно дейността на посредниците на електронни административни услуги.

Гражданите могат да заявяват административни услуги и чрез посредник. Посредникът заявява административните услуги по електронен път. Посредническите услуги могат да бъдат възмездни, записаха в закона депутатите.

Въвежда се електронното връчване в производството по административни наказания. Създава се ред за връчване на електронни фишове и наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания електронно през Системата за сигурно електронно връчване.

Други подобни ресурси
Стоки:    Компютри. Софтуер
Сайтове: Компютри.Електроника


 
  Снимки от сайта или реклама на "Информационни технологии"
 
 
Линкове към Закон за електронното управление
 
W111329 Закон за електронното управление Източник Dir.bg
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  
  Телефон  
  E-Mail  
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Информационни технологии  >>>
  Категория: Електронни документи  >>>
  Група:
  
 
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  192       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   12/09/23

Google