Ресурсбук България. Данни за избран сайт

Орден на Рицарите Тамплиери от Йерусалим

1) Върховният Военен Орден на Храма на Йерусалим / Орден на Рицарите Тамплиери от Йерусалим / (ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI – O.S.M.T.H.), традиционен, християнски, всеселенски, космополитен, независим и неполитизиран международен орден, се ръководи от следните върховни актове:
~ Правилата, написани от Св. Бернар;
~ Хартата на предаването, създадена от 23-ия Велик Магистър Ф. Йоханес Лармениус на 13-ти февруари 1324 г. и подписана от следващите Велики Магистри;
~ Общия Устав, приет на Общия Капитул във Версай през 1705 г., Устава от 1947 г;
~ Магистериалните Декрети, преработени и усъвременени в Устава на Ордена.

2) Принципите, които всеки член на Ордена възприема с цялото си сърце и съзнание и силно желае да изпълни за доброто и благоденствието на обществото в основни линии са:

~ Да пази нашата Християнска вяра, нашата Свещена Църква и нашата Християнска цивилизация;
~ Да поддържа християнското присъствие и влияние в Светите Земи и разпространението му в целия свят;
~ Да подкрепя и да служи на слабите, бедните и болните, както и да насърчава и подпомага делата на християнско милосърдие и благотворителност;
~ Да подкрепя и пази онеправданите;
~ Да работи за моралното и духовно заздравяване на нашия Орден;

Освен важните теми, свързани с нашите традиции, Орденът на Храма също така се занимава и с издирване, реставрация, консервация и проучване на паметници и архиви, които съдържат свидетелства за древните принципи и дела на Ордена, както и неговото духовно наследство. Същевременно, Орденът насърчава изследвания на историята, хералдиката, генеалогията, философията и религията, които са свързани с миналото, както и с настоящото му призвание и духовност.

3) Върховният Военен Орден на Храма на Йерусалим / Орден на Рицарите Тамплиери от Йерусалим / (ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI – O.S.M.T.H.) се счита за законния исторически директен наследник на древния Орден на Храма, основан през 1118 г. от деветимата Рицари основатели.

4) Върховният Военен Орден на Храма на Йерусалим НЕ е езотерично, окултно, скрито или тайно общество, и е еднакво обърнат към всички християни, мъже и жени, които изповядват някое от универсално възприетите християнски вероизповедания. Една от най-важните форми на „въвеждане”, припозната и практикувана от Ордена, е Светото Тайнство на Кръщаването в името на нашия Бог Иисус Христос. Титлите, давани от Ордена, са част от публични церемонии или служби по обличане във власт, на които присъства християнски свещеник, и се дават на членовете, за да се припознае тяхната решимост да изпълняват работата, която е определена в Устава на Ордена и тяхната съпричастност към неговата мисия. Титлите и сановете се дават чрез прием на постуланти, повдигането им в рицарска степен като благородни служители и пазители на Християнската Вяра и като наследници и пазители на рицарските принципи, дух и ценности.

5) O.S.M.T.H. до извесна степен е загубил строгите си монашеските черти, така че предишните обети за бедност и целомъдрие сега са заменени от твърда решимост да се упражнява, утвърждава и популяризира благотворителността, както и да се живее непокварено, според заветите на нашата добра християнска традиция, в двойки или единично, според свободния личен избор.

6) Клетвата се отнася до декларирането на решимостта да се пази Християнската Вяра през целия живот, като се казва Клетвата за вярност и преданост пред Бог и пред всички членове на Ордена.

7) Клетвата за мълчание е сведена до това да се спазва предпазливост и сдържаност относно вътрешните дела на Ордена и понастоящем се разбира като форма на дисциплина, упражнявана и възприета във всяка съвременна организация.

8) Военният характер на O.S.M.T.H. се отнася само до вътрешната структура на ранговете на Ордена, до спазването от страна на Тамплиерите на правилата за поведение и подчинение на по-висшестоящите ръководители, на различните нива и длъжности, така че гражданските действия на Ордена да бъдат съгласувани и ефективни в добрия дух, наследен от нашите предшественици. Мечът е запазен и като орнамент, и заради символичната си стойност като съвременно оръжие на Ордена, което се състои от Думата – заострения край, и Делото – режещото острие. Рицарите и Дамите на Храма на O.S.M.T.H. днес не са призовани да предприемат радикални действия срещу други човешки същества от различна вяра, а да прегърнат толерантността и да се борят с открито сърце и чисто съзнание да разпространяват нашата свещена Християнска Вяра с добрия пример, който дават в нашето общество. За нашия Орден тези ценности представляват Пътя и Истината.

9) Като добри християни, които осъзнават и възприемат принципите, записани в Светото Евангелие, O.S.M.T.H. се е организирал като щит около Християнската църква. O.S.M.T.H. се стреми да даде своя верен светски принос в работата и делата на Църквата, като спазва законите и съдейства на властите в съответната страна, в която действа. В България O.S.M.T.H. действа като неправителствена, неполитическа организация с нестопанска цел чрез Сдружение "Велик Магистериален Приорат на България - Орден на Рицарите Тамплиери от Йерусалим"- "Magnus Prioratus Magistralis Bulgariae - O.S.M.T.H.", която е основана на Магистериални Декрети, издадени от Великия Магистър на O.S.M.T.H. Те припознават нашето право да представяме Ордена в нашата страна.

Други подобни ресурси
Фирми:   Администрация
Стоки:    Информация, култура


 
  Снимки от сайта или реклама на "Организации, администрация"
 
 
Линкове към Орден на Рицарите Тамплиери от Йерусалим
 
W69603 Раздел ''Организации и администрация'' Организации, администрация Ресурсбук Виж  ~  
W72173 Неправителствени организации Сайтове Раздел Виж  ~  
W77087 Индекс на сайтовете за организации и администрация Организации, администрация Индекс Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  
  Телефон  
  E-Mail  ivan.simeonov@abv.bg
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Организации, администрация  >>>
  Категория: Неправителствени организации  >>>
  Група:
  
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  787       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   31/10/10

Google