Ресурсбук България. Данни за избран сайт

СкладРБ. Ценообразуване и ревизии

Ценообразуване

За СкладНТ ценообразуването представлява групово изменение на цените на едро и на дребно на избрана категория стоки. Пресмятането се осъществява на базата на среднопретеглената цена или на базата на последната доставна цена на всяка от избраните стоки. Операторът избира стоките, избира базата, избира цената, която пресмята и задава процент за увеличение на базата. СкладНТ пресмята избраната цена за всяка избрана стока и я записва в базата данни.

Възможно е и групово изменение на процента на търговската отстъпка на всички избрани стоки.

Ревизии

СкладНТ поддържа записи на направените ревизии през годината и информация за резултатите от тях. За всяка ревизия се записва информация за МОЛ и за стоките, които се ревизират. За всяка стока е записано намереното количество, разликата и причината за разликата.

Записаните ревизии могат да се търсят, преглеждат и разпечатват. Възможно е и да се правят две разпечатки. Едната е “Инвентаризационен опис и сравнителна ведомост” и се прави преди фактическата ревизия. В нея са попълнени само количествата от системата и са оставени празни места за намерените количества. Другата е “Резултати от ревизия” и отразява, както количествата от системата, така и намерените количества.

Други подобни ресурси
Фирми:   Програмни продукти
Стоки:    Компютри. Софтуер
Сайтове: Компютри.Електроника


 
  Снимки от сайта или реклама на "Информационни технологии"
 
 
  Линкове (връзки) към СкладРБ. Ценообразуване и ревизии
 
W9234 Ценообразуване. СкладНТ. Складова програма. Програми Склад Виж  ~  
W9235 Ревизии. СкладНТ. Складова програма Програми Склад Виж  ~  
W75028 СкладНТ. Универсална складова програма Софтуер Сайт Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  Мултимедиа ООД
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  Васил Методиев
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област: София-град
  Населено място: София
  Адрес: ул. Хар. Карастоянов 4В
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Информационни технологии  >>>
  Категория: Складови програми  >>>
  Група:
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Посещения               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  128       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   07/06/18

Google