Ресурсбук Информация, култура
  <<<   Регистрация    >>>   

Стоки и услуги от  България Разширено търсене   Добави стока       Покажи текущата карта    
Категории      Избрани стоки и услуги (тук) 
Информация, култура 
 Фирми 
 Обекти 
 Сайтове 
 Лица 
 Събития, обяви 
Аудио и видео касети, CD&DVD 
Книги, вестници, списания 
Мостри 
Интернет сайтове 
Произведения на изкуството 
Фотография 
Музика 
Образование 
Учени пособия 
Абонаменти 
Печатни изделия 
Реклама 

  Стоки фаворити от раздел Информация, култура  
    Camera-icon
Стоки в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Показва снимките на стоките   Покажи обектите върху картата

Вестник  На карта 

Вестникът е печатно периодично издание, най-често издавано ежедневно или ежеседмично и обикновено съдържащо новини, мнения и анализи, често придружени от реклами. Според оценки от 2005 година в света излизат около 6580 ежедневника с общ тираж от 395 милиона копия дневно. Световната рецесия от 2008 година, съчетана с бързия ръст на алтернативите в Интернет, причинява значителен спад в рекламните приходи и тиражите на вестниците и много издания са закрити или рязко ограничават дейността си. Неспециализираните вестници обикновено публикуват информация за местни или национални политически събития и личности, за престъпността, бизнеса, културата, обществения живот и спорта. Повечето традиционни издания съдържат и рубрики с редакционни статии и с лични мнения на избрани автори. Вестниците се финансират, в различно съотношение, от публикуваните в тях реклами и от цената, за която се продават. Вестникът е първото модерно средство за масово осведомяване, възникнало в подобен на сегашния ...

Регистриран: 25/12/18 Посещения: 1542 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Табели  На карта 

Регистрационен номер на МПС в България е система за идентификация на моторно превозно средство, управлявана от органите на полицията. Масовите регистрационни табели съдържат синя лента с изображение на българското или европейското знаме в лявата си част и код, изписан с черни главни букви и цифри на бял фон. Кодът има формат X(X) NNNN Y(Y), където X(X) е буквен областен код, NNNN – пореден номер, Y(Y) – серия, състояща се от една или две букви. Благоевград E Бургас А Варна В Велико Търново ВТ Видин ВН Враца ВР Габрово ЕВ Добрич ТХ Кърджали К Кюстендил КН Ловеч ОВ Монтана М Пазарджик РА Перник РК Плевен ЕН Пловдив РВ Разград РР Русе Р Силистра СС Сливен СН Смолян СМ София-област СО София-столица С, СА, СВ Стара Загора СТ Търг ...

Регистриран: 24/12/18 Посещения: 1364 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Картички  На карта 

Картичките могат да бъдат: 1. Поздравителната картичка е илюстрирана картичка, съдържаща поздрав, пожелание, израз на приятелство или друго положително чувство. Може да се поднася самостоятелно или заедно с подарък. 2. Пощенската картичка е обикновено правоъгълна картонена карта, използвана за кратка кореспонденция, често неопакована в плик. Едната страна на картичката е разделена на две области: в дясно е предназначено място за адреса на получателя, а в ляво - на подателя, както и място за залепяне на пощенските марки. На гърба обикновено е отпечатано изображение. Пощенските картички са обект на желание на много колекционери, т.нар. делтиолози. 3. Визитната картичка , наричана разговорно визитка обикновено представлява парче картон с размери 9 x 5 см, на което е изписано име и информация за контакт. Няма установено правило как изглежда дадена визитка, какво да е изобразено и изписано на нея. Съществуват също визитни картички от дърво, плат или в съвс ...

Регистриран: 24/12/18 Посещения: 1261 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Брошури  На карта 

Брошурата, понякога наричана и памфлет е непериодично текстово книжно издание, представляващо малка книга, обикновено от няколко страници, без твърда корица. Брошурата е вид рекламно издание. Има и образователни брошури. Тя дава информация за предлаганите услуги или продукти. Някои са напечатани на вестникарска хартия, докато други на цветна гланцирана хартия. Съединяването на страниците става по най-разнообразни способи.

Регистриран: 05/06/19 Посещения: 1223 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Календари  На карта 

Календарът е система за организиране на дните въз основа на периодични природни явления, обикновено с обществена, религиозна или административна цел. Това става чрез именуване на периоди от време, например дни, седмици, месеци, години. Означението на всеки ден в рамките на календара се нарича дата. Датите обикновено се базират на циклите в движението на астрономически обекти, като Слънцето или Луната. Календарът може също така да бъде приспособление, което описва календарната система. Терминът се използва и в значение на последователност от планирани събития (например културен календар). Най-често използваните календари са лунни, слънчеви, лунно-слънчеви, планетарни и условни. - Лунните календари се ръководят от движението на луната (лунните фази) (например Ислямският календар). - Слънчевите календари се базират на субективното възприемане на сезонните промени, пораждани от движението на Слънцето (например Иранският календар). - Лунно-слънчевите календари се ръковод ...

Регистриран: 05/06/19 Посещения: 1167 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Хороскоп  На карта 

Хороско̀п в тесния смисъл на думата е карта на разположението на небесните тела в часа на раждането на някого и предсказанието на съдбата му по такава карта. В общия смисъл на думата хороско̀п е характеристика и предсказание на някого в зависимост от времето на раждане. Със съставянето и тълкуването на хороскопи се занимава астрологията. Първите хороскопи са засвидетелствани във Вавилон и датират от 410 г. пр. н. е. Освен индивидуална (за определен човек, дата и час, действие, състояние) характеристиката може да бъде и обща – за определена територия (държава), интервал от време (седмица, месец, година) или група от дейности. Класическият (небесен) хороскоп се основава на астрономическия зодиак. В резултат от движението на Земята по нейната орбита за една година видимото положение на Слънцето на фона на звездите описва по небето окръжност, наречена еклиптика. Видимият годишен път на Слънцето по еклиптиката преминава през 12 (зодиакални) от известните днес 88 съзвездия. ...

Регистриран: 24/12/18 Посещения: 1162 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Визитки  На карта 

Визитната картичка, наричана разговорно визитка обикновено представлява парче картон с размери 9 x 5 см, на което е изписано име и информация за контакт. Няма установено правило как изглежда дадена визитка, какво да е изобразено и изписано на нея. Съществуват също визитни картички от дърво, плат или в съвсем друга форма, които да изпълняват същата цел.

Регистриран: 26/12/18 Посещения: 1134 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Аудио-видео  На карта 

Аудиовизия означава, че притежава както звуков, така и визуален компонент, като например презентации, филми, телевизионни програми, църковни служби и театрални представления на живо. Доставчиците на аудиовизуални услуги често предлагат уеб стрийминг, видеоконференции и услуги за предаване на живо. Компютърно базираното аудиовизуално оборудване често се използва в образованието, като много училища и университети инсталират прожекционно оборудване и използват интерактивна технология за бяла дъска. Друго аудиовизуално изражение е визуалното представяне на звука (визуална музика).

Регистриран: 30/04/17 Посещения: 1125 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Народни носии  На карта 

Носията е традиционно облекло на даден народ или етническа група, като те винаги са били създавани според разбиранията и вкусовете на хората, съставящи дадена етническа единица. Носиите се характеризират с многопластие (изградени от много отделни дрехи, облечени една върху друга) и обикновено са доста тежки. Женските носии, в сравнение с мъжките са по-обемни и по-богати. Може да преобладават определени цветове (като черния в каракачанската носия), както и разнообразни (българската носия). Задължителни елементи са престилка, забрадка, сукман, калци, рокля и др. Носиите са свързани с традициите и обичаите на даден народ. Всеки народ си има своя национална носия. Тя е основната носия. Освен нея има и много различни други. В България за всеки край, за всяка област си има различна носия, което прави българският фолклор много богат. Българска традиционна носия нарича народното облекло на българина от Възраждането до към средата на 20 век, включително та чак до наши дни. То отразява ...

Регистриран: 23/12/18 Посещения: 1099 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Блогове  На карта 

Блог (съкращение от израза уеб блог) е дискусия или информационен сайт, публикувани в Световната мрежа и състоящи се от отделни вписвания ("публикации"), които обикновено се показват в обратен хронологичен ред (първо се появяват най-новите публикации). До 2009 г. блоговете обикновено са били дело на един човек, понякога от малка група, и често са обхващали една единствена тема. По-наскоро са разработени "мулти-автор блогове" (МАВs) с мнения, които са написани от голям брой автори и са професионално редактирани. MABs от вестници и други медии, университети, мозъчни тръстове, застъпнически групи и други подобни институции допринасят за увеличаващото се количество блог трафик. Възходът на "Туитър" и други "микроблогинг" системи помага за интегрирането на MABs и самостоятелните авторски блогове в обществените информационни потоци. Блог може да се използва и като глагол, което означава да се поддържа или да се добавя съдържание в блог. Появата и развитието на блоговете в края на ...

Регистриран: 05/06/19 Посещения: 1093 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Аудитория  На карта 

Аудитория в България се използва основно със следните значения: - голяма зала за четене/слушане на лекции, най-често в университет, също лекционна зала - слушателите на лекция, конференция, изказване и прочее - слушателите, а понякога и зрителите на предаване, излъчване и т.н., слушателска аудитория

Регистриран: 26/12/18 Посещения: 1020 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Библиотека  На карта 

Библиотека е институция и сграда, в която се събират, съхраняват и помещават разнообразни материали (предимно текстови и информационни), и се предлагат информационни услуги: предимно различни видове издания като книги, вестници, списания, но също и интернет, видео касети, ДВД-та (и други аудио и видео материали), които могат да бъдат с общ или ограничен достъп. Съществена част от фонда на големите библиотеки в чужбина е в компютъризиран вид (сканирани книги) и това дава възможност за бърз пряк достъп до наличните материали, чрез компютърните бази от данни на библиотеката.

Регистриран: 05/06/19 Посещения: 1016 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Автошкола  На карта 

Автошкола - училище предназначено за подготовка на водачи. В автошколата за кормуване се подготвя шофьори за изпитите по шофиране. Изпити за правото да управляват моторни превозни средства във всяка категория се провеждат отделно.

Регистриран: 05/06/19 Посещения: 1013 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Цигулка  На карта 

Цигулката е музикален инструмент от групата на струнните лъкови инструменти, обикновено с четири струни, настроени на квинта. Тя е най-малкият инструмент от групата на цигулковите инструменти, в която влизат още виолата и виолончелото (понякога към нея е причисляван и контрабаса). Цигулката, макар че има по-древен произход, придобива в общи линии днешния си вид в Италия през 16 век, като някои допълнителни промени са направени през 18 век. Цигуларите и колекционерите особено ценят инструментите, създадени от 16 до 18 век от Гаспаро да Сало, Джовани Паоло Маджини и фамилиите Страдивари, Гуарнери и Амати в Бреша и Кремона, както и тези на австриеца Якоб Щайнер. Звукът се извлича от цигулката чрез прокарване на лък по една или повече струни (които могат да бъдат притискани с пръстите на другата ръка, за да се получи пълен набор от тонове), чрез дърпане на струните или чрез различни други техники. Цигулката се използва в различни музикални жанрове, като барокова и класическа музика, ...

Регистриран: 06/06/19 Посещения: 1010 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Офсетов печат  На карта 

Най-популярната технология за печатане на текст и изображения, предимно върху хартия. Най-общо офсетовият печат се базира на мастила, които използват разликите в повърхностното напрежение в различните зони на експонираната предварително очувствена алуминиева пластина – след експонацията едни от зоните на пластината привличат мастилото, а другите го отблъскват. В резултат на това в зоните на привличане се отпечатва цвят, а в зоните на отблъскване – не. Офсетовият печат има много разновидности – ролен и листов, едноцветен и многоцветен, но най-важното деление е по вида на използваните базови цветове на мастилата. По този показател има 2 основни вида офсетов печат – щрихов и процесен. При щриховия офсет се използват мастила с много различни цветове и тези мастила най-често не “взаимoдействат” помежду си върху напечатания лист. При процесния печат, напротив, за възприемането на цветовете в напечатаното изображение се разчита изцяло на взаимодействието между така наречените “ра ...

Регистриран: 25/12/18 Посещения: 1010 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Мостри  На карта 

1. Мострата е отделна бройка от дадена стока, което се представя като образец; 2. Модел преди сключване на сделка; 3. Мострата е пример за качество, форма, естетическо решение или технически показатели.

Регистриран: 06/06/19 Посещения: 1001 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Интернет курсове в Kabinata.com  На карта 

Добре дошли в Kabinata.com, ние сме лидер в онлайн езиковото обучение в България! Какво предлагаме ние? Онлайн обучение по чужди езици с високо квалифицирани преподаватели на живо. Обучение в реално време с водена група от няколко човека във виртуална класна стая. Стотици мултимедийни уроци, диктовки, над 100 часа аудио, над 1000 теста. Неограничен достъп до системата по всяко време. Нашите онлайн курсове нямат начална дата: можете да се включите по всяко време!
Езикови курсове по интернет Бизнес английски - дистанционен курс по интернет Английски език - дистанционен курс по интернет Немски език - дистанционен курс по интернет Испански език - ...

Регистриран: 27/11/22 Посещения: 989 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Видеоклипове  На карта 

Видеоклипът представлява вид късометражен филм, принадлежащ на средствата за масова комуникация, като най-често клипът съпровожда дадена песен и се явява като интерпретация на самата нея. Тяхно основно свойство е да илюстрират. Сюжетите, които се подбират са разнообразни, а ограничения липсват, тъй като се създават и такива с явно еротично, а в някои случаи и порнографско съдържание.

Регистриран: 05/06/19 Посещения: 984 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Аватари  На карта 

Аватар е въплъщение на божество в индуизма. Най-често понятието се свързва с различните въплъщения на Вишну на земята, където той под различни образи извършва подвизи. В компютърния жаргон думата аватар се използва за картинката, която един потребител слага на профила си.

Регистриран: 26/12/18 Посещения: 963 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Речници  На карта 

Речникът е списък от думи с техните значения (тълковен речник) или списък от думи със съответстващите им думи на друг език (двуезичен речник) или на други езици (многоезичен речник). В някои езици една и съща дума може да се употребява в различни форми, но в речниците като заглавна дума присъства само една форма, приета за основна. Много речници дават информация и за произношението, граматиката, производните думи, историята или етимологията на основната дума, както и препоръки за употреба, примери във фрази и изречения, илюстрации. Речниците са най-често книги, но могат да бъдат и в електронен вид.

Регистриран: 30/04/17 Посещения: 958 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Уроци  На карта 

План на урок е подробно описание на последователните действия на преподавателя и обучаемите за един учебен час, т. е. сценарий на урока. Всеки един ПУ включва някои или всички от следните елементи: - Тема на урока. - Цел(и) на урока. - Необходими входни знания и умения, които да притежават обучаемите, за да преминат към тази тема. - Очаквани резултати от обучението по темата. - Необходими учебни материали за задачите по темата - Необходимото време за реализация на дейностите. - Отделните дейности на преподаващия и обучаемите в часа.

Регистриран: 25/12/18 Посещения: 942 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Ситопечат  На карта 

Ситопечатът е технология запазила своята значимост като техника за печат от древността /III-IV век/ до наши дни. Въпреки това в ситопечатът постоянно се въвеждат нови материали и техники. Темата на статията ни обаче ще се фокусира върху текстилния ситопечат по няколко причини: ~ Напечатаните текстилни продукти са задължителни в модния, рекламния и текстилния бизнес. ~ Изключителното разнообразие от продукти, върху които е приложим: тениски, пуловери и плетива, шапки, панталони и дънки, колани, ленти за баджове и много други. ~ Богата гама от ефекти: флок, глитер, висок печат, фолио, различни по вид перли и едри глитерил. ~ Прекрасно се съчетава с бродерия, декоративни шевове, пришити елементи и други. При текстилния ситопечат има няколко задължителни последователни стъпки: ~ Дизайн - процеса, при който се уточнява, как ще изглежда напечатаното. Предлага се изключително богат каталог от готови дизайни. ~ Цвето-отделяне на дизайна - пр ...

Регистриран: 06/06/19 Посещения: 940 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Караоке  На карта 

Думата karaoke е комбинация от японските думи „kara”(празен) и „oke” съкратено от „okesutura”(оркестър). Караоке пеене се нарича този начин, в който изпълнителят чете текста на песента от екран/телевизор и пее със собствения си глас върху музикалния й съпровод. Ново и интересно за правене във Вашия град - кафенета, барове, ресторанти, суши, караоке, пейнтбол, картинг, боулинг, спа, масажи. Дисководещ за сватба или парти.караоке. Караоке партита.

Регистриран: 05/06/19 Посещения: 929 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Пултове  На карта 

1. Маса или табло, снабдени с прибори за управление. 2. Поставка за нотни листове.

Регистриран: 06/06/19 Посещения: 914 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Информационен бюлетин  На карта 

Информационен бюлетин е термин от областта на маркетинга и връзките с обществеността, събирателно название за съобщение за печата, съобщение до медиите. Представлява писмена, аудио- или видео комуникация с новинарска стойност, която се изпращат по обикновена или електронна поща или по факс до редакторите на вестници, списания, радиостанции, телевизии, онлайн издания. Информационните бюлетини се използват от организациите с цел привличане вниманието на медиите и осигуряване на публичност и разпространяване на информация за планирани събития, промени в организационната структура, получаване или присъждане на награди, лансиране на нови продукти и услуги, различни постижения на организацията, свикване на пресконференции, и т.н.

Регистриран: 05/06/19 Посещения: 908 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Пищови  На карта 

Пистолет е общото наименование за различните по вид и конструкция огнестрелни късоцевни оръжия за индивидуална употреба, предназначени да бъдат държани с една и/или две ръце. Пистолетите биват полуавтоматични, револвери, а също така терминът се използва и за по-старите едно(или повече) зарядни оръжия с ударно-спусков механизъм (петле). Към пистолетите(спрямо размера, боеприпасите, устройството и т.н.) могат да бъдат причислени и автоматичните(картечни) пистолети. Пищови - предварително поготвени средства за преписване на изпит.

Регистриран: 30/04/17 Посещения: 900 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Аудио-визуална техника  На карта 

Техника за едновременно записване и възпроизвеждане на звук и видео.

Регистриран: 30/04/17 Посещения: 898 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Аудиокасети  На карта 

Аудиокасета (компакт-касета или просто касета) е вид носител на информация на магнитна лента. През втората половина на XX век това е един от най-разпространените носители на звукозапис. На нея може да се записва както аналогов сигнал (музика и говор), така и данни (цифров сигнал). За първи път компакт-касетата е представена през 1963 г. от компанията Philips. Поради относително ниската си цена доста дълго време (от 70-е до 90-е години) компакт-касетата е най-популярното средство за запис, но от 1990 г. насетне е изместена от компактдисковете. Записът се прави върху магнитна лента с ширина 3,81 mm и дебелина 11 – 27 μm, която е разделена на две (моно запис) или четири звукови пътечки (стерео запис). Всяка касета има две страни за запис. Скоростта на движение на лентата в касетата при прослушване или запис обикновено е 4,76 cm/s. В някои двукасетни устройства има възможност за копиране със скорост 9,5 cm/s, а в диктофоните за продължителен запис се използва скорост 2,38 cm/s.

Регистриран: 05/06/19 Посещения: 885 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Писалки  На карта 

Писалка е инструмент за писане. Съдържа резервоар с течно мастило. Мастилото достига до метално перо накрая, наречено писец. Когато мастилото в резервоара свърши, той се напълва отново със засмукващо действие от бутилка с мастило. Писалката е изобретена от Люис Едсън Уотърмен (1837-1901) през 1884 година. С изобретяването на химикалката и навлизането ѝ в широка употреба през 1950-те, популярността на писалката намалява. Въпреки това, тя е предпочитана от колекционери и калиграфи, особено в Китай, Япония и Европа.

Регистриран: 06/06/19 Посещения: 824 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  

Светлинна реклама  На карта 

Светлинна реклама, светещи реклами, неонови табели, лед обемни букви

Регистриран: 05/12/22 Посещения: 684 Гласували:  Оценка: 0.00       Запомни в моя колекция  


 Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 

 Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс
 
 

Навигация Снимки Карта Добави стока
Брой намерени стоки: 30 Брой страници: 2 Текуща страница: 1       Сайтове     Фирми     Обекти     Лица     Събития
Google търсене

Google   
Google реклами