Ресурсбук България. Данни за избрана стока/услуга

 

Въглища

Каменните въглища са изкопаемо гориво, извличано от земята чрез открит (кариери) или подземен (минен) въгледобив. Те представляват запалима черна или кафеникаво-черна седиментна скала. Основните елементи, изграждащи въглищата са въглерод, азот, кислород и водород. В по-малки количества сяра и фосфор, както и различно количество минерални примеси (пепелно съдържание). Често свързвани с Индустриалната революция, въглищата и днес са важно гориво за добив на електричество в ТЕЦ.

Въглищата се образуват от древни растения в блатни екосистеми. След смъртта им тяхната биомаса се отлага в анаеробна водна среда, където ниското съдържание на кислород предотвратява гниенето и оксидирането им. Поколения наред такива растения растат и умират, образувайки дебели пластове торф, покрит по-късно от седименти и уплътнен във въглищни пластове.

Най-големите въглищни находища се получават в блатата, образуващи се в морските крайбрежия, където при топъл и влажен климат се развиват мангрови гори. Следващите по значение и размери са находища, образувани в езера и блата, намиращи се на сушата. Такъв басейн е Марица изток. Най-малки по размери и значение са находища, образувани в блата и езера, намиращи се във вътрешнопланински понижения. Такива са въглищата в района на Своге.

За да може да се образуват дебели въглищни пластове е необходимо района на блатата да потъва с ниска скорост (около 1 – 2 мм. годишно) в продължение на голям период от време. Потъването се компенсира от нарастването на растенията. По този начин се образуват дебели торфени пластове. В случай че скоростта на потъване се увеличи и растенията не могат да я компенсират, натрупването на торф спира и върху него започват да се натрупват нормални седименти.

Периодът на най-често образуване на въглища в геоложката история е карбонът преди 280 до 345 милиона години. Под налягането, предизвиквано от геоложките процеси, с времето торфът се преобразува последователно в:

- лигнит – най-долната категория въглища, използвани почти изключително като гориво за ТЕЦ.
- кафяви въглища – свойствата им са междинни, използват се главно като гориво за ТЕЦ.
- черни въглища – плътни въглища, често с добре изразени ивици от лъскав и матов материал;
- антрацит – най-горната категория, използвана главно за отопление на сгради.

Други подобни ресурси
Фирми:   Електро,Енерго,Топло
Събития: Топлоизолации и саниране
Сайтове: Елекро,Енерго,Топло


 
  Снимки на стоката / услугата или реклама на Елекро,Енерго,Топло
 
 
  Ценови данни
 
  Мярка:   Тон
  Количество:  
  Ориентировъчна цена: 0
 
  Контакти
 
  Фирма - доставчик  Мини Марица изток ЕАД
  Лице за контакти:  
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Класификация
 
  Група на стоката: Елекро,Енерго,Топло  >>>
  Подгрупа:   >>>
  Тип:
 
Конкретни артикули от стоката Въглища
Код Име на стоката Мярка Кол. Цена Купи >>>
 
Линкове към Въглища
 
F440 ЕВРОТУР 2 - ООД Храни и напитки София Виж  ~  
F5046 Мини Марица изток ЕАД. Раднево Електро,Енерго,Топло
W5086 Дървени въглища за скара Елекро,Енерго,Топло Сайт Виж  ~  
W5141 Тидекс ЕООД - Дървени въглища Производство
W4185 Ресторант Емона Туризъм, Курорти Сайт Виж  ~  
W35757 Котли на пелети и биомаса SOWILO Строителство Сайт Виж  ~  
W36067 www.ecostart-bg.com Елекро,Енерго,Топло Сайт Виж  ~  
W39189 „Марвик Енерджи” – дървени въглища Производство Сайт Виж  ~  
S2849 Индекс на стоки Електро, Енерго, Топло Васил Методиев 2 Виж   ~ 
 
  
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  783       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   24/12/18
 
Google