Ресурсбук България. Данни за избрана стока/услуга

Пaтeнти

Патентът е форма на интелектуалната собственост. Тя се състои от набор от изключителни права, предоставени от суверенна държава на изобретател за ограничен период от време в замяна на публичното оповестяване на дадено изобретение. Срокът на действие на патента в България е 20 години от датата на подаване на заявката за патент. Преди 1993 г. този документ в България се нарича авторско свидетелство.

Патентите се издават от съответните национални държавни органи за правна закрила на обектите на индустриална или интелектуална собственост. В България този орган е Патентното ведомство. Всеки патент удостоверява:

- наличието на патентоспособно изобретение,
- приоритета,
- изобретателя и
- изключителното право на притежателя на патента върху изобретението.

Изключителното право върху изобретението включва:

- правото на използване на изобретението,
- забраната трети лица да го използват без съгласие на притежателя на патента и правото на разпореждане с патента.

Когато предмет на патента е продукт (изделие, устройство, машина, съоръжение, вещество и др.), притежателят на патента има право да забрани на трети лица да ползват или произвеждат продукта, както и да търгуват с него. Когато предмет на патента е метод, притежателят има право да забрани на трети лица да прилагат метода, както и да ползват или да търгуват с продукта, директно получен при използване на метода.

Български изобретатели имат право да заявяват за патентоване в чужбина свое изобретение, но след изтичане на 3 месеца от подаване на заявка за патент в България.

За поддържане действието на патента се заплащат годишни патентни такси.


 
  Снимки на стоката / услугата или реклама на Финанси и инвестиции
 
 
  Ценови данни
 
  Мярка:   Брой
  Количество:   1
  Ориентировъчна цена: 0
 
  Контакти
 
  Фирма - доставчик  Инфра Холдинг АД
  Лице за контакти:  
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Класификация
 
  Група на стоката: Финанси и инвестиции  >>>
  Подгрупа: Патенти   >>>
  Тип:
 
  Конкретни артикули от стоката Пaтeнти
Код Име на стоката Доставчик Мярка Кол. Цена Купи >>>
 
  Линкове (връзки) към Пaтeнти
 
F5811 Инфра Холдинг АД Строителство София Виж  ~  
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  220       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   07/06/19
 
Google