Ресурсбук България. Данни за избрана стока/услуга

Реклами

Реклама в бизнеса е форма на маркетингова комуникация, която има за цел да окуражи, убеди или в някои случаи да манипулира аудиторията да предприеме определено действие.

Под реклама обикновено се разбира разпространявана под различна форма и средства привлекателна информация за продукт, услуга и т.н., която е предназначена за определен кръг потребители (таргет група) и цели да предизвика, формира или поддържа интереса им към тези продукти или услуги, така че те да могат пазарно да се реализират.

Освен конкретния продукт или услуга, рекламата може да рекламира неговия производител, както и да ползва индиректни методи за реализиране като привличане и задържане на аудитория към даден сайт, което в друг етап може да означава реализиране на печалба от продажби на този сайт. Съществуват и некомерсиални типове реклама, като политическата или кампанийната реклама.

Рекламата започва да играе съществена роля през 19-ти и 20-ти век, когато се поставя началото на масовата продукция, но в същото време и на масовите медии (масмедиите). Само през 2007 година в световен мащаб за похарчени 385 милиарда долара за целите на рекламата.

Други подобни ресурси
Фирми:   Услуги
Събития: Услуги
Сайтове: Услуги


 
  Снимки на стоката / услугата или реклама на Услуги
 
 
  Ценови данни
 
  Мярка:   Брой
  Количество:  
  Ориентировъчна цена: 0
 
  Контакти
 
  Фирма - доставчик  Райц-2 ООД
  Лице за контакти:  
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Класификация
 
  Група на стоката: Услуги  >>>
  Подгрупа: Рекламни услуги   >>>
  Тип:
 
Конкретни артикули от стоката Реклами
Код Име на стоката Мярка Кол. Цена Купи >>>
 
Линкове към Реклами
 
F4351 Райц-2 ООД Услуги София Виж  ~  
W856 Райц-2 - рекламна агенция от А до Я Реклама,изложения Сайт Виж  ~  
W1282 www.raitz-2.com Реклама,изложения Сайт Виж  ~  
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  292       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   25/12/18
 
Google