Ресурсбук България. Данни за избрана стока/услуга

 

СкладНТ. Програма за склад

Базови данни за стоки, рецепти(структура на стоките), служители, партньори.
Изписване, заприходяване и прехвърляне на стоки от склад на склад.
Ценообразуване, фактуриране, ревизии.
Архивиране и справки за наличности и движение на стоки.
Автоматично осчетоводяване от счетоводната програма ЕкспертНТ.
________________________________________________________

СкладИН18 е разширена версия на програмата СкладНТ, в която е включен и модул за управление на продажби в търговски обект.

СкладИН18 отговаря на всички изисквания на Наредба No 18 за Софтуер за управление на продажбите в търговски обект(СУПТО), по-важните които са следните:

♥ Осигурява онлайн свързаност с фискално устройство(ФУ) и блокира операциите по откриване и приключване на продажба в случаите, когато статусът на ФУ не позволява издаване на фискален бон(ФБ).

♥ При въвеждане на информация за продажба СкладИН18 генерира уникален номер на продажбата(УНП), който се формира по следния начин: Индивидуален номер на ФУ – Код на оператор – Пореден номер на продажбата

♥ При анулиране (пълно или частично) на открита, но неприключена продажба СкладИН18 съхранява в базата данни пълна информация за анулираната продажба

♥ СкладИН18 няма вградена функционалност за изтриване на записи за продажба в базата данни, но позволява сторниране на приключени продажби, като задължително съхранява сторнираните данни.

♥ СкладИН18 осигурява еднозначна автентикация на операторите при работа с него и поддържа информация за изпълнените от тях действия

♥ СкладИН18 осигурява създаване и поддържане на архив, както и достъп до архивните данни през потребителски интерфейс.

♥ СкладИН18 осигурява визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид с файлов формат XLS и CSV.

♥ СкладИН18 има конфигуриран „одиторски профил“ по аналог с администраторския профил, но с права само за четене. Одиторският профил предоставя достъп до функционалността на софтуера.

Сайт: СкладНТ - Складова програма

Други подобни ресурси
Обекти:  Магазини - техника
Лица:     Машино, Техно...
Събития: Компютърно обучение
Сайтове: Компютри.Електроника


 
  Снимки на стоката / услугата или реклама на Компютри. Софтуер
 
 
  Ценови данни
 
  Мярка:   Брой
  Количество:   1
  Ориентировъчна цена: 250
 
  Контакти
 
  Фирма - доставчик  Мултимедиа ООД
  Лице за контакти:   Васил Методиев
  Телефон   (02) 9311-572
  E-Mail  vasmet@abv.bg
 
  Класификация
 
  Група на стоката: Компютри. Софтуер  >>>
  Подгрупа: Програмни продукти   >>>
  Тип:
 
Конкретни артикули от стоката СкладНТ. Програма за склад
Код Име на стоката Мярка Кол. Цена Купи >>>
A2677 Инсталационнен пакет на СкладНТ Брой 1 250 ~  
A2817 Инсталационнен пакет на СкладРБ Брой 1 480 ~  
 
  Линкове към СкладНТ. Програма за склад
 
W74252 Видео демонстрация за работа със СкладНТ Програмен продукт Youtube Виж  ~  
W74251 СкладНТ - Складова програма Програмен продукт Сайт на програмата Виж  ~  
W682 ЕкспертНТ - Счетоводна програма Компютри.Електроника Ресурсбук сайт Виж  ~  
W76460 СкладИН18 и изискванията на Наредба Н-18 Програма Страница Виж  ~  
 
Други стоки и услуги доставяни от фирмата
Код Име на стоката Доставчик Мярка Кол. Цена Детайли
2789 ДейтаГРАФ. Композиране на чертежи Мултимедиа ООД Брой 1 450 Виж : 2011
2787 ОпънТестер. Програма изпитване на опън Мултимедиа ООД Брой 1 450 Виж : 2253
2786 ВезнаНТ. Програма за измерване на товари Мултимедиа ООД Брой 1 450 Виж : 2433
2614 Монограф - програма за чертане Мултимедиа ООД Брой 1 90 Виж : 16302
2590 СтолНТ. Програма за училищен/работнически стол Мултимедиа ООД Брой 1 250 Виж : 3265
1634 МагазинНТ - Програма за магазини Мултимедиа ООД Брой 1 250 Виж : 1987
1627 ЗаплатиНТ - ТРЗ програма Мултимедиа ООД Брой 1 250 Виж : 6726
1626 ХотелНТ - Програма за хотели Мултимедиа ООД Брой 1 180 Виж : 1952
1625 ЕкспертНТ Училище- Счетоводна програма Мултимедиа ООД Брой 1 360 Виж : 3435
1624 Е-БизнесНТ - взаимоотношения с клиентите Мултимедиа ООД Брой 1 480 Виж : 1832
450 ЕкспертНТ - Счетоводна програма Мултимедиа ООД Брой 1 720 Виж : 12302
274 ИмотиНТ - Програма за недвижими имоти Мултимедиа ООД Брой 1 240 Виж : 2419
251 ЗнаниеНТ - Образование през целия живот Мултимедиа ООД Брой 1 450 Виж : 2995
249 РесторантНТ - Програма за ресторанти Мултимедиа ООД Брой 1 250 Виж : 4928
208 София в GSM Мултимедиа ООД Брой 1 15 Виж : 1732
196 ЗаплатиНТ. ТРЗ програма Мултимедиа ООД Брой 1 720 Виж : 3097
 
  
 
 
ДЕТАЙЛИ, НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  3947       Гласували:  7     Оценка:  5.43                Последна редакция:   01/05/19
 
Google