ХотелНТ. Програма за хотели

ХотелНТ меню

Характеристики на програмата


 • Модерен, професионален програмен продукт за автоматизиране на дейностите в хотелска рецепция
 • Базови данни за хотелски стаи, тарифи за стаи, стоки и услуги, служители.
 • Резервиране, настаняване, регистриране, разплащане с клиенти и гости
 • Покупки, плащания, фактуриране, осчетоводяване.
 • Справки и архивиране. Справките се отпечатват на принтер, запазват на файлове или се експортират в Ексел.
 • Осигурява връзка със счетоводната система ЕкспертНТ
 • Заплащане след тестване на продукта

Характеристики на програмата "ХотелРБ Клуб"

ХотелРБ Клуб е разширена версия, която освен всички функции и възможности на ХотелНТ осъществява и Интернет комуникацията с доставчите и клиентите чрез е-магазина на Ресурсбук България и чрез имейл кореспонденция.

Конкретно "ХотелРБ Клуб" има следните възможности:

 • Формира ценоразпис за услугите и го публикува в е-магазина на Ресурсбук.
 • Прави проверка за наличието на клиентски резервации в Ресурсбук и ги прехвърля в локалната си база данни.
 • Изпълнава получените от Ресурсбук резервации и уведомява чрез имейл клиентите си с приложен подходящ документ.
 • Създава и изпраща на регистрирани клиенти промоционални брошури.
 • Осъществява имейл маркетинг с типови съобщения и реакция по индивидуална пътека от действия, съобразно нуждите на конкретните клиенти.


При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информация