ХотелНТ. Програма за хотели

ХотелНТ меню

Често задавани въпроси


 • Връзка със счетоводната система ЕкспертНТ

  Връзката със счетоводната система ЕкспертНТ се осъществява
  чрез функциите "Осчетоводяване" на ХотелНТ и функцията "Обобщаване"
  на ЕкспертНТ. Функцията "Осчетоводяване" създава интерфейсен файл
  с указано име и разширение CPY, a Функцията "Обощаване" осчетоводява
  данните от този файл и променя разширението му на CPZ.

  За да се прехвърлят данните от формата на ХотелНТ във формата
  на ЕкспертНТ се използват шаблони за осчетоводяване създадени
  от вече осчетоводени в ЕкспертНТ документи. Тези шаблони
  се записват като файлове с разширение SHA в папка, която служи
  за връзка между двете програми.

  Ако двете програми се намират на различни компютри и в различни офиси,
  шаблоните се копират на компютъра на ХотелНТ.
  Папката с шаблоните се указва при въвеждане на фирмените данни.