ХотелНТ. Програма за хотели

ХотелНТ меню

Начин на внедряване


Копиране на инсталационния пакет от Интернет

Копирайте инсталационния пакет на ХотелНТ от Интернет сайта на програмата в работна папка на вашия компютър. Копирането се извършва автоматично след кликване върху съответния линк от страницата "Копиране". Можете да копирате или файл HNT_INST.EXE, или файл HNT_INST.ZIP. Файлът ZIP се копира само, ако вашата антивирусна програма не позволява да се копират ЕХЕ файлове.

Инсталиране на програмата

Разархивирайте инсталационния пакет на програмата в работна папка. Ако сте копирали файла HNT_INST.EXE просто кликнете върху него два пъти и той ще се разархивира. Ако сте копирали HNT_INST.ZIP, ще се извика програмата ZIP и вие трябва да посочите работната папка, в която пакетът да се разархивира.

Разархивираният инсталационен пакет съдържа няколко файла и папки, единият от които е SETUP.EXE. Това е инсталиращата програма, която като се кликне два пъти ще се активира. Следвайте инструкциите й като натискате бутона Next(Следващ). В резултат програмата ХотелНТ ще се инсталира в папка "Program files\HotelNT" и на екрана (работния плот) ще се появи иконата на програмата. Ако желаете инсталация в друга папка, посочете тази папка по време на инсталацията.

След инсталиране активирайте програмата като кликнете два пъти върху иконата й. На монитора ще се появи основния екран на програмата.

Въвеждане на базови данни и тарифи за хотелските стаи, стоки и услуги

В началото е необходимо да се въведат базови данни за хотелските стаи. Въвеждат се номер и етаж на стая, тип стая и брой легла. Отбелязват се и екстрите, които се предлагат в конкретните стаи като баня, телефон, телевизор, интернет и др.

Въвеждат се и тарифите за различните видове хотелските стаи, типове тарифи (нощувка, нощувка и закуска, пълен пансион и др.) и ценови групи(стандартен, бизнес, студент, чужденец и др.). Различните комбинации от видове хотелските стаи, типове тарифи и ценови групи се генерират автоматично, ръчно въвеждане се прави само на цента със и без ДДС.

Въвеждат се и тарифите за различните стоки и услуги, които се предлагат в хотела. Въвеждат се името на стоката и услугата, мярката и цента със и без ДДС. Тези данни могат са се изменят, изтриват и допълват.

Въвеждат се и данни за служителите, които ще работят с програмата. След това може да се пристъпи към ежедневната работа с програмата, която се състои в резервиране, настаняване, регистриране и разплащане с клиенти и гости.

 Видео филм за подготвителната работа по време на внедряване