ХотелНТ. Програма за хотели

ХотелНТ меню

Основни функции

 • Подържане на базовите данни
  Въвеждат се данните за стаите на хотела, тарифите за нощувките и предлаганите стоки и услуги и служителите на хотела.

 • Операции свързани с клиентите и гостите на хотела
  Въвежда се информация за клиентите-платци и за гостите на хотела. Правят се операции свързани с резервацията, настаняването и адресната регистрация на гостите на хотела.

 • Сметки, плащане и фактуриране
  Откриват се сметките на клиентите, регистрират се ползваните стоки и услги и се издават необходимите документи след направено плащане.

 • Справки
  Съставят се необходимите справки за стаите, клиенти и гостите на хотела. Съставят се справките предназначени за рецепционистите и администрацията на хотела.

 • Архивиране
  Aрхивира и възстановява на потребителските даннови файлове. Осигурява даннова връзка със счетоводната програма ЕкспертНТ и други програми.