ХотелНТ. Програма за хотели

ХотелНТ меню

Начин на работа


Резервиране, настаняване и регистриране на клиенти и гости

Гостите на хотела могат да бъдат клиенти-платци и придружаващи лица. Клиентите-платци могат да правят резервации. При резервация се попълва форма, която съдържа името на клиента-платец, стаята която се резервира и двете дати - на пристигане и на отпътуване. След като стаята се резервира, тя се оцветява на схемата на хотела с жълт цвят и се записват инициалите на клиента-платец.

Настаняването и регистрирането на клиенти и гости може да се извърши на базата на резервацията, но може да се направи самостоятелно като се започне с попълване на данните от празна форма. Ако се прави регистрация на базата на резервация, повечето от полетата се вземат автоматично от формата на резервацията.

Важното при регистрацията е да се посочи клиента-платец и сметката, по която ще се натрупват потребяваните стоки и услуги. По премълчаване регистрираното лице е и клиент-платец. Ако за посочения клиент-платец има открита и неплатена сметка, то направената регистрация може да се прикачи към нея. Ако няма такава сметка, то програмата ще отвори нова такава като името на сметката ще бъде формирано от преден номер за деня и текущата дата.

Разплащане с клиенти и гости. Сметки, плащания, фактури

Потребяваните стоки и услуги от всеки гост на хотела се натрупват в съответната сметка на клиента-платец. Те могат да се видят във всеки момент в панела "Текущи сметки" разположен в долния десен на екрана, след като се избере съответната стая от схемата на хотела.

Ако се натисне бутона "Покупка", към сметката могат да се добавят нови стоки и услуги. Ако се натисне бутона "Плащане", на екрана се показва форма с данни за фактура на потребяваните стоки и услуги. Натискане на бутона "Запис на документ", предизвиква запис на фактурата, отмятане на съответните стоки и услуги като платени и показване върху екрана на превю на фактурата. Разпечатването на самата фактура се осъществява чрез натискане на бутона печат от екрана на превюто на документа.

Справки

ХотелНТ може да прави следните видове справки:
 • Справка за стаи
 • Дава информация за заетостта на стаите за даден интервал от време и за състоянието, в което се намират стаите в текущия момент.
 • Справка за клиенти
 • Дава информация за салдата на клиентите в даден момент от време.
 • Справка за гости
 • Дава информация за пристигащите, оставащите и заминаващите гости на хотела за даден интервал от време.
 • Справка за админстратори
 • Дава възможност за следните справки свързани с продадените стоки и услуги:
  • Оборотна ведомост – дава информация за продажбите на избраните стоки и услуги
  • Подробна оборотна ведомост – дава информация за документите, с които са формирани приходите на избраните стоки и услуги
  • Изписване - дава информация за сметките, които са формирали приходите на избраните стоки и услуги
 • Справка за рецепционисти
 • Дава информация за плащанията за даден интервал от време.

 Видео филм за начина на работа с програмата