ИмотиНТ. Програма за недвижими имоти

ИмотиНТ меню

Взаимоотношения с клиентите


Взаимоотношенията с клиентите(реални и потенциални) се осъществява от програмата Е-БизнесНТ посредством технологията на имейл маркетинга.

Е-БизнесНТ

Е-БизнесНТ е самостоятелна програма, която се инсталира независимо от ИмотиНТ. Тя има отделна база данни, но се свързва с базата данни на ИмотиНТ и обменя информация с нея за клиентите на складовата програма и взаимоотношенията с тях.

Чрез Е-БизнесНТ могат да се създават типови имейли във формата на интернет страници, които да бъдат изпращани групово до избрани клиенти от базата данни. Използва се технологията на няколко десетки предварително подготвени интернет страници, параметрите, на които се запълват с подходящи данни, текст и снимки. Попълването на параметрите се прави от крайния потребител директно върху визуализираната от Интернет експлорър типова страница.

Какво прави Е-БизнесНТ от гледна точка на клиентите

Чрез използване на технологията на Интернет маркетинга програмата Е-БизнесНТ може да:
  • информира за нови продукти достъпни за продажба.
  • рекламира качествата на продуктите продавани от фирмата.
  • обявява промоции за определени продукти и стоки съобразно политиката на фирмата.
  • изпраща документи на клиентите, отразяващи отношенията с тях.
  • прави проучване за нагласите и мненията на клиентите.
  • планира следващи действия с клиентите съобразно тяхната реакция.
  • записва историята на взаимоотношенията с всеки конкретен клиент.

 За по-подробна информация свързана с програмата Е-БизнесНТ натиснете тук