ИмотиНТ. Програма за недвижими имоти

ИмотиНТ меню

Основни функции на програмата


Поддържане на базовите данни

Функциите за подържане на базовите данни записват, търсят, показват, редактират и печатат данните на следните таблици:
 • Партньори (фирми клиенти)
 • Лица - служители на фирмите партньори
 • Номенклатури - използваните номенклатури групирани в кодови таблици.
 • Данни за фирмата потребител – параметри, адреси, настойки, банки и т.н.
 • Служители – лицата, работещи с програмата и материално отговорните лица.

Операции свързани с търсене и предлагане на имоти
 • Добавяне на имоти
 • Търсене и преглед на имоти
 • Добавяне на заявки за имоти
 • Търсене и преглед на заявки
 • Добавяне на посещения
 • Търсене и преглед на посещения

Справки
 • Обобщени справки за продажбите;
 • Статистически справки.

Архивиране
 • Архивиране на базата данни на текущата година.
 • Възстановяване на базата данни от избран архив.
 • Избор на текуща година
 • Откриване на нова година
 • Статус на базата данни