ИмотиНТ. Програма за недвижими имоти

ИмотиНТ меню

Начин на работа с програмата


Добавяне на имоти

ИмотиНТ регистрира всички продавани имоти чрез функцията "Добавяне на имот". Това се извършва върху специален екранен прозорец, който е подобен на първичен документ и който съдержа всички характеристики на имота.

ИмотиНТ изисква задължителното попълване на определени полета на базовия екран. В случай, че някое от тези полета не бъде попълнено, системата сигнализира и приканва оператора да въведе липсващата информация.

Курсорът във вид на отвесна черта "|", показва до кое поле е стигнало въвеждането на данните. При осветено инверсно поле въвеждането на знак изтрива съдържанието на цялото поле. При курсор отвесна черта въвеждането на знак вмъква този знак на мястото на курсора.

Натискането на "Enter" означава край на въвеждането на данни за текущото поле. Тогава ИмотиНТ прехвърля курсора автоматично в следващото поле.

Към всеки имот могат да се прикачат и неограничен брой снимки, който да се разглеждат или да се публикуват. При кликване върху текущата снимка, тя може да се покаже на целия екран.

Накрая след попълването на полетата се натиска бутона “Запис на имот”. ИмотиНТ проверява дали са попълнени всички задължителни полета и ако някое от тези полета не е попълнено, системата приканва оператора да го въведе. Ако всичко е наред, имотът се записва в базата данни.

Добавяне на заявка за имоти

ИмотиНТ регистрира отделно имотите и заявкате за имоти. Независимо от това, че двата обекта имат много общи характеристики, те са в различни таблици. В записите на заявките много от полетата на имотите липсават. Такова е, например, полето "Адрес".

Някои от количествените характеристики на заяката са от типа "от-до", докато в имотите те са точни числа. Например, полето "Квадратура". Освен това имотите могат да имат снимка, докато заявките – не.

Добавяне на заявка за имот се извършва върху специален екранен прозорец, който е подобен на първичен документ и се появява след избор на функцията "Добавяне на заявка". Попълването на полета от заявката става по аналогичен начин на тези от "Добавяне на имот".

Към всяка заявка за имот се съставя списък от имоти, които отговарят на поставените от нея изисквания. Така всеки купувач направил заявката се информира за наличието на имоти, отговарящи на неговите интереси. Този списък от имоти се показва върху формата за регистрация на заявки и при регистрацията е празен.

След добавяне на новата заявка за имот програмата пита "Да се провери ли за налични имоти?" и при утвърдителен отговор се формира предписание за търсене на имоти, които удовлетворяват заявката. Това предписание се изпраща на фунцията за търсене на имоти, която формира списъка от имоти и го показва в своята форма. Намерените имоти могат да се прегледат и да се разпечати справка с характеристиките им.

След затваряне на формата с намерените имоти, програмата пита дали да се запише план за оглед на тези имоти от купувача направил заявката. Ако операторът отговори утвърдително, то този план се записва. На негова база впоследствие се правят посещенията за оглед и се отразяват резултатите от всяко посещение.

Добавяне на запис за посещение

Добавяне на запис за посещение може да се направи по следните три начина:
  • При регистриране на нов имот. Тогава се намират заявките, които новорегистрираният имот удовлетворява и към всяка от тях се добавя и новия имот за посещение;
  • При регистриране на нова заявка за имот. Тогава се намират имотите, които удовлетворяват новата заявка и всеки един от тях се записва за посещение от купувача, подал заявката;
  • Директно добавяне на запис за посещение чрез функцията "Добавяне на посещение". В този случай операторът избира заявка и имот, който да бъде посетен от купувча направил заявката.