ВезнаНТ - Програма за измерване на товари

ВезнаНТ меню

ВезнаРБ Клуб - Интернет достъп до измерванията на товари

Към програмата за измерване на автомобилни товари ВезнаНТ е добавен модул, който дава възможност за следене в реално време на измерванията от всеки отдалечен компютър с Интернет достъп. Допълнителният модул е във формата на Интернет сървис (услуга) и генерира Интернет страници на основата на съдържанието на базата дании на програмата ВезнаНТ. Освен Интернет сървиса са добавени и формите на екраните като HTML файлове, които отразяват начина, по който данните да се показват на екрана от Интернет браузера.

Начинът на работа на Интернет сървиса е следният:

  • От отдалечен компютър се активира Интернет браузер
  • Избира се Интернет адреса на компютъра на везната
  • Въвеждат се името и паролата на потребителят, който иска отдалечен достъп до измерванията на везната
  • Показва се екран аналогичен на показания по-долу екран на програмата ВезнаНТ
  • Потребителят може да гледа в реално време последните все още неприключени измервания направени от везната
  • По желание мога да се разгледат и кантарните бележки издадени през произволен период от време
  • По желание могат да се направят справки в различни разрези за произволен период