ВезнаНТ - Програма за измерване на товари

ВезнаНТ меню

    Копиране на инсталационния пакет

 • ВезнаНТ - Инсталационен пакет от 20 септември 2020 г. (15 MB)

 • ВезнаРБ Клуб - Инсталационен пакет от 26 юли 2018 г. (16 MB)

 • Инсталационните пакети са компресирани в ZIP файлове! Копирайте желания пакет в работна папка и го разархивирайте, като кликнете два пъти върху ZIP файла.

  В резултат инсталационният пакет ще се разархивира в няколко файла.
  Един от тези файлове е инсталационната програма SETUP.EXE. Кликнете с десния бутон на мишката върху нея и я изпълнете като администратор.

  Следвайте инструкциите й като укажете папката, в която да се инсталира програмата. По премълчаване инсталационната папка е "C:\Program files\VeznaVT", но по-добре е да посочите D: или друго устройство.

  В резултат ВезнаНТ ще се инсталира в указана от вас папка и вие ще можете да работите с нея като я активирате чрез иконата й.

  Ако автовезната ви е с два кантара, то извадете иконата на програмата LibraVT2.exe.
  Ако автовезната ви е с един кантар, то извадете иконата на програмата LibraCam.exe.